PolarCool AB (publ) genomför riktad nyemission om 5,0 MSEK

| 24 november, 2021 | 0 kommentarer

Styrelsen i PolarCool AB (publ) har, med stöd av bemyndigandet beviljat av årsstämman den 5 maj 2021, beslutat om en riktad nyemission om 5,0 MSEK. Teckningskursen i den riktade emissionen uppgår till 3,30 SEK per aktie, motsvarande en rabatt om 8% jämfört med aktiens volymviktade genomsnittskurs på Spotlight Stock Market under de senaste 20 handelsdagarna. Antalet aktier som omfattas av den riktade nyemissionen uppgår till 1 515 148 aktier och innebär en utspädning om ca 15%.

Styrelsen bedömer att teckningskursen i den riktade nyemissionen rättvist återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. Styrelsen har vidare beslutat att avvika från aktieägarnas företrädesrätt huvudsakligen för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra bolaget kapital samt diversifiera ägarbasen.

Bland gruppen av investerare som ingår i den riktade emissionen är de största tagarna Eva Redhe 0,75MSEK, Wobbler Invest 0,75 MSEK, Exsultat AB 0,75MSEK och Joel Almqvist 0,75MSEK.

Motiv och bakgrund

PolarCap® System har under hösten haft genombrott på flera marknader och sporter, där Premier League klubben Leeds var den senaste att börja använda PolarCap®. Inom fransk rugby har etableringen tagit fart där detta kapitaltillskott möjliggör en ökad satsning. Målet är att påskynda etablering och försäljning i Europa tillsammans med förberedande aktiviteter inför det förväntade FDA-godkännandet.

PolarCools VD Erik Andersson kommenterar:

– Med nyemissionen breddar PolarCool sin ägarbas som kommer bidra med erfarenhet och kompetens. Målsättningen är att påskynda den tillväxtresa som bolaget påbörjat. Bolaget ser fram emot att fortsätta etablera PolarCap® på den europeiska marknaden och vid ett förväntat FDA godkännandet starta lanseringen på den amerikanska marknaden.

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2021.

För mer information

Erik Andersson –  VD PolarCool AB (publ)                             
+46 – 738 60 57 00                                                          
E-mail: [email protected]

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *