Connect with us

Marknadsnyheter

Positiva effekter för älgen i brandens spår

Published

on

Forskningsstudien Viltsamverkan i brandens spår har pågått i tre år. Resultatet visar på välmående älgar efter skogsbränderna i Hälsingland 2018. Sveaskog och SLU fortsätter nu forskningen kring samband mellan fodertillgång, antalet älgar och rovdjurspredation.

Den torra sommaren 2018 drabbades Ljusdals kommun av flera stora skogsbränder. I tre av de största brandområdena; Ängra, Nötberget och Enskogen, brann totalt cirka 8 400 hektar skog.

Sedan 2020 har Sveaskog tillsammans med SLU och andra intressenter studerat hur branden påverkat skogsbruket och viltlivet. Det är första gången som älgar i och omkring ett brandfält i Sverige studeras. Målet med projektet var att beskriva förutsättningar, begränsningar och möjligheter för en adaptiv viltförvaltning och ett aktivt skogsbruk. Området som studeras har i flera decennier präglats av ett intensivt skogsbruk vilket gör det intressant för Sveaskog både ur ett skogsbruks- och ett viltstamsperspektiv. Totalt har 51 älgar följts med hjälp av GPS-sändare för att kartlägga hur älgarna i områdena som påverkats av brandfälten. Utöver information om hur ekosystemen förändras och hur viltstammarna påverkas efter en större brand har forskningsstudien även gett data för älgförvaltningen.

– Som Sveriges största skogsägare har Sveaskog en unik möjlighet att upplåta mark för olika typer av forskning och försök som bidrar till skogsbrukets utveckling. Till följd av de värdefulla insikterna som studien gett är Sveaskog och SLU överens om att fortsätta projektet. Studien förlängs därmed till och med 2026, säger Fredrik Klang, Sveaskogs forsknings- & utvecklingschef. 


Fredrik Klang

Anders Johansson, jakt- och klövviltsansvarig i region Södra Norrland på Sveaskog, har jobbat tätt tillsammans med SLU under projektets gång – både i fält och med analysarbetet. 

– Inom förvaltningen av älg och skogsbruk, speciellt i områden med stark rovdjurspåverkan, behöver jaktuttaget balanseras mot älgarnas hälsa, antal och kondition vid diskussioner och beslut om älgstammens storlek. Resultaten i rapporten ger oss en god inblick i sådant som älgarnas kondition, reproduktion och rörelsemönster, kort sagt i sammanhanget användbar information om deras förutsättningar i brandområdet.


Anders Johansson

Studien visar bland annat att:

  • Älgarna i området är välmående och att brandområdena är populära bland majoriteten av älgarna. Exempelvis har reproduktion varit bra, med en hög andel tvillingkalvar.
  • Brandområden skapar mycket foder för växtätare som älg eftersom tillgången på foder i form av unga plantor är god.
  • Många kor blir brunstiga tidigare på hösten.
  • Det höga björnantalet i området bidrar samtidigt till att många älgkor förlorar sin kalv tidigt, vilket i sin tur innebär att korna kan tillgodogöra sig hela energin från födan eftersom de inte behöver producera mjölk till en diande kalv. Även om det gynnar kon påverkas negativt.
  • Årskalvarnas sommaröverlevnad fram till jaktstarten har under mätperioden varit låg, cirka 30 procent att jämföra med tidigare studier av älgars kalvöverlevnad i björnområden som har visat på en överlevnad på cirka 40 procent.

Om projektet Viltsamverkan i branden spår

Målet med projekt Viltsamverkan i branden spår är att beskriva förutsättningar, begränsningar och möjligheter för en adaptiv viltförvaltning och ett aktivt skogsbruk efter Kårbölebranden i Ljusdalsområdet 2018. Projektet har utökats med en ny treårsperiod fram till 2026 med Sveaskog som huvudfinansiär.

Sedan 2020 driver Sveaskog Facebooksidan Viltsamverkan i brandens spår. Där kan den nyfikne läsa mer om fältarbetet kopplat till studien och även ta del av spännande ögonblicksbilder från djurlivets vardag via utplacerade kameror. Projektet startade som ett samarbete mellan SLU, Sveaskog, Svenska Jägareförbundet, Kopparfors skogar och Länsstyrelsen Gävleborg. Från och med år 2021 sker nära samverkan med Skandinaviska Björnprojektet, Norsk Institutt for naturforskning (NINA) och Skandulv vid SLU i området. Vid projektets start försågs 38 älgkor och 13 älgtjurar med GPS-halsband i eller i närheten av de tre brandområdena. 

Länk till rapporten

Slutrapport: GPS-märkta älgar i brandområdet och i interaktioner med rovdjuren – Fördelning, överlevnad, livsmiljö, bärris och spillning

För mer information, kontakta:

Sveaskogs presstjänst, press@sveaskog.se, 08-655 90 50

Continue Reading

Marknadsnyheter

Speqta utser Gustav Norberg till CFO

Published

on

By

Speqta AB (publ) (”Speqta”) har idag beslutat att utse Gustav Norberg till CFO för Speqta. Han tillträder tjänsten den 29 februari 2024.

 
Speqta har idag beslutat att utse Gustav Norberg till CFO för Speqta. Gustav har sedan januari 2023 ansvaret för ekonomifunktionen på BrightBid och är därmed väl insatt i Speqtas affär. Han har även varit en central del i samgåendet mellan BrightBid och Speqta. Gustav har tidigare erfarenheter från bland annat ICA Gruppen och Nordic Cinema Group inom olika delar av ekonomifunktionen. Gustav har en kandidatexamen i ekonomi från Uppsala Universitet. Avgående CFO Adam Jonsson har på egen begäran valt att lämna sin tjänst i bolaget efter drygt tre år av förändringsarbete och värdeskapande för aktieägare, men finns kvar i bolaget en tid för överlämning. 

 

Speqtas vd Gustav Westman kommenterar:
”Processen att få ihop BrightBid och Speqta har varit ett omfattande arbete där både Gustav och Adam tillsammans varit centrala i genomförandet. När samgåendet nu är på plats är det ett naturligt steg att Gustav tar över som CFO för hela koncernen, detta givet att BrightBids affär nu över 95% av bolagets intäkter. Stort tack till Adam för starka insatser och all lycka till framöver.”

Gustav Norberg, tillträdande CFO, kommenterar:
“Det känns mycket spännande och jag är tacksam över att få förtroendet som CFO för Speqta. Jag ser fram emot att leda bolaget finansiellt under kommande tillväxtresa och att bistå i företagets utveckling med en marknadsledande SaaS tjänst för onlineannonsering. Vi har en stabil grund att stå på och ett fantastiskt team på plats vilket gör oss väl förberedda för framtiden.”

Kort om Gustav Norberg
Född: 1990
Utbildning: Uppsala Universitet
Tidigare uppdrag: Group Business Controller ICA Gruppen och Head of Treasury Nordic Cinema Group
Aktier: 33 736
Optioner: 10 000

Denna information är regulatorisk och lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonen nedan klockan 20.05 CET den 28 februari 2024.
 
För mer information:
Johan Rutgersson
Styrelseordförande Speqta AB (publ)
johan@dewell.se
+46 708157200

Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster med hjälp av data och AI. Idag har Speqta två produkter; SaaS-tjänsten Bidbrain och SaaS-tjänsten BrightBid. Speqta är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Lennart Hero avgår som styrelseledamot i Mackmyra på egen begäran

Published

on

By

Lennart Hero har meddelat styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) att han omgående lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl.

Lennart Hero har meddelat styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) att han omgående lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl. 

Informationen i detta pressmeddelanade är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-28 17:45 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Petter Ski, ordförande, 0702-91 40 58, petter@rockfast.se

Patrick Björsjö, VD, 0705-70 12 72, patrick.bjorsjo@mackmyra.se

Om Mackmyra 

Mackmyra är pionjären och innovatören som startade den svenska whiskyexpeditionen. Whiskyn skapas med svenska råvaror, helt utan tillsatser, och genom klimatsmart destilleringsteknik. Mackmyra erbjuder prisbelönt single malt whisky, spännande whiskyupplevelser, och möjligheten att skapa sin egen whisky genom ett eget personligt 30-litersfat. Sedan 2017 skapar Mackmyra även gin.

Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Growth Markets Stockholm.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser

Continue Reading

Marknadsnyheter

Observit (publ) och Corepart, en del av Nordic Level Group (publ), ingår strategiskt samarbete för nordisk transportsäkerhet

Published

on

By

Observit (publ) har ingått ett strategiskt samarbetsavtal med Corepart, en del av Nordic LEVEL Group (publ.). En central del av avtalet är en återförsäljningsrätt för Observits videobaserade säkerhetsplattform anpassad för den kommersiella fordons- och transportsektorn på den nordiska marknaden. Genom en kombination av Obersvits videoplattform och Coreparts omfattande expertis inom rådgivning, och säkerhetsteknik kan kunder inom transportsektorn och andra relevanta områden erbjudas en heltäckande lösning för områdes- och fordonssäkerhet.

Det strategiska samarbetsavtalet ger Corepart återförsäljarrätt av Observits plattform för kommersiell transport inom den nordiska regionen. Partnerskapet stärker Coreparts befintliga erbjudande genom möjligheten att erbjuda kunderna en omfattande och skräddarsydd säkerhetslösning som täcker alla aspekter av deras verksamhet, inklusive fordon, medarbetare och transporter. 

Återförsäljarrätten ger tillgång till Observits expertis inom videoapplikationer för fordon, vilket inkluderar både inbyggda system för passagerar- och lastskydd samt externa system för dokumentation vid eventuella olyckor. Videoplattformen är unik, där kameror med integrerade smarta applikationer utan inspelningsenheter, kommunicerar direkt med molnbaserade lösningar för övervakning och larmhantering. Resulterande videodata, som även kan kombineras med övriga fordonsdata, öppnar upp betydande nya möjligheter för att maximera kundvärdet. Med lång erfarenhet av integration av säkerhetsfunktioner i det egna erbjudandet och konceptet Security-as-a-Service, kan Corepart nu erbjuda en bredare och mer djupgående säkerhetslösning som adresserar kundernas behov inom den kommersiella transportsektorn och andra relevanta områden.

”Partnerskapet ger oss möjlighet att skapa en unik och holistisk säkerhetslösning där Observits videoplattform spelar en viktig roll i vårt tjänsteutbud. Det möjliggör att vi kan adressera varje aspekt av våra kunders verksamhet inom transportsektorn, inklusive säkerheten för fordon och personal. Från skräddarsydd rådgivning och kompetensutveckling för medarbetarna till att säkerställa fysisk säkerhet både på depåer och i fordon samt krishantering. Genom att kombinera mjuka värden med teknologisk innovation stärker vi vårt erbjudande och levererar ett integrerat tillvägagångssätt som kompletterar vår nuvarande satsning inom segmentet på ett mycket värdeskapande sätt,” säger Michael Ekelund, CCO på Corepart.

”Corepart erbjuder redan helhetslösningar som integrerar kamerateknologi med arbetsprocesser för att höja tryggheten för fordonsflottor. Observits specialiserade kamerateknologi kompletterar detta genom att förebygga risker och optimera processer. Med Coreparts expertis inom integration, kan Observits videoapplikation tillföra ytterligare säkerhetstjänster. Genom att införliva kontinuerlig övervakning och inkludera övriga fordonsdata, kan vi effektivt identifiera och förebygga riskfyllda händelser vilket bidrar till att öka säkerhet och trygghet i trafiken och reella kostnadsbesparingar för kunderna”, säger Björn Callenfors, CEO på Observit.

För mer information:

Björn Callenfors, VD
+46 70 535 00 76
Bjorn.callenfors@observit.se

Certified Adviser:
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03

ca@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

Om Observit AB

Observit är marknadsledande i Norden när det gäller mobil videoövervakning inom kollektivtrafiken. I kundbasen finns stora välkända bussoperatörer som Nobina, Keolis, Transdev, VR, Vy samt andra transporttunga kunder som Elis. Företaget tillhandahåller programvara som en molntjänst, en SaaS-lösning (Software as a Service), och har för närvarande cirka 40 000 licenser (en licens per kamera) anslutna över hela världen. Observit har huvudkontor i Sundsvall, samt kontor i Malmö och London, Storbritannien. Mer information www.observit.com. Mer information www.observit.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.