Connect with us

Marknadsnyheter

PRESSMEDDELANDE: Delmi presenterar ny kunskapsöversikt ”Det andra utanförskapet: En kunskapsöversikt om skuggsamhället i Sverige”

Published

on

Idag, onsdagen den 20 mars, kl 13:00-14:30 bjuder Delegationen för migrationsstudier (Delmi) in till ett seminarium där en ny kunskapsöversikt om det svenska skuggsamhället ska lanseras. 

Begreppet ”skuggsamhället” har etablerats i Sverige under de senaste åren. Det används för att beskriva den växande grupp utländska medborgare som lever utanför samhällets skyddsnät, utan uppehållstillstånd och som ofta utnyttjas på arbetsmarknaden. Skuggsamhället är ett laddat begrepp som diskuteras flitigt i politiken och i media, men är samtidigt inte särskilt uppmärksammat som forskningsområde. Vad kan vi säga om skuggsamhället i Sverige utifrån den forskning som existerar?

Denna kunskapsöversikt kartlägger befintlig forskning som beskriver skuggsamhället i Sverige utifrån dess omfattning och sammansättning. Den granskar också hur skuggsamhället problematiseras som samhällsfenom inom den befintliga forskningen. Den utgör därför ett viktigt bidrag till forskningen och även till beslutsfattare och praktiker som möter människor i skuggsamhället i sitt dagliga arbete. 

Några övergripande slutsatser och rekommendationer från texten:

  • När det gäller fakta om skuggsamhället speglar forskningen de begränsade kunskaper som finns om dess utbredning, till exempel i fråga om hur många papperslösa som lever i Sverige och hur många av dem som kommit till landet av ekonomiska skäl, eller hur många som jobbar på den svarta arbetsmarknaden och under vilka villkor.
  • En stor del av kunskapsproduktionen om skuggsamhället i Sverige handlar om papperslösas hälsa och rätt till, eller faktiska tillgång till, vård. Andra centrala forskningsområden är de papperslösas sociala situation och deras tillgång till sociala rättigheter.
  • Forskningen visar också på de spänningar som uppstår mellan myndigheter som socialtjänsten och Migrationsverket och som i sin tur ger upphov till interna motsättningar inom myndigheterna. Tjänstemän har olika uppfattningar kring deras roll gentemot personer som lever i skuggsamhället som papperslösa. 
     
  • Samtidigt som det finns relativt mycket forskning som fokuserar på myndigheters och offentligt anställdas relation till de papperslösa så saknas det fortfarande mer systematiska kartläggningar och analyser av hur svenska kommuner och myndigheter förhåller sig till skuggsamhället, inte minst när det gäller de etiska dilemman som de ställs inför.
     
  • Mer forskning behövs om villkoren för den som är papperslös i dagens Sverige. Detta leder till viktiga etiska överväganden för forskare som tar sig an det här fältet.

Kunskapsöversikten presenteras vid ett seminarium idag 13:00-14:30 (registrering från 12:30) på Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2 i Stockholm. 

Ta del av kunskapsöversikten redan nu på vår hemsida: Publikationer – Delmi 

För frågor gällande seminariet eller intervjuförfrågningar, kontakta:
Jenny Bergsten, Utredningssekreterare (kommunikationsansvarig)
Mejl: jenny.bergsten@regeringskansliet.se
Telefon:076-5441821.

Delegationen för migrationsstudier är en oberoende kommitté som initierar studier och förmedlar forsknings­resultat som underlag till framtida migrations­politiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten. Delmis webbplats

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.