Connect with us

Marknadsnyheter

Ramboll lanserar open access-databas för att benchmarka koldioxidminskningar inom byggindustrin

Published

on

Ramboll CO2mpare är en ny referensdatabas som i dagsläget innehåller mer än 130 byggnadsprojekt i 6 länder. Databasen ger byggnadsindustrins aktörer möjligheten att jämföra sin egen koldioxidminskning, och sina strategier för koldioxidminskning, med andras. Det är den första internationella databasen i sitt slag, med öppen tillgång till CO2-siffror från en mängd olika byggnader.  

Byggnader står för 37 % av de globala energirelaterade CO2-utsläppen, 34 % av energibehovet och 50 % av det material som förbrukas. Kvalitetssäkrad och konsekvent data är avgörande för att förbättra dessa och andra hållbarhetsaspekter i byggnader. Med sådan data är det möjligt för industrin och beslutsfattare att göra jämförelser och sätta hållbarhetsmål för specifika byggnadstyper. 
Hittills har denna data inte delats offentligt, vilket innebär att det gått långsamt att hitta best praxis-lösningar.  

– Klimatpåverkan från byggnader har länge varit ett stort problem. Ett sätt att komma vidare är genom att dela kunskap om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Eftersom vi på Ramboll är rådgivare och experter inom det här området, med många kunder inom bygg- och fastighetsbranschen, ser vi det som vårt ansvar att dela vår kunskap, säger Åsa Lindgren, hållbarhetschef för Ramboll Sverige. 

Med Ramboll CO2mpare har företagets experter utvecklat en benchmarkingdatabas som visar koldioxidavtryck för 10 olika byggnadstypologier, över hela deras livscykel.  

– Med den data som vi gör tillgänglig i databasen får intressenter inom byggbranschen värdefull input till sina egna analyser. Vi förväntar oss att denna transparens kring vad som går att uppnå genom olika strategier och åtgärder kommer att bidra till nya och mer ambitiösa koldioxidmål för våra kunders bygg- och fastighetsportföljer, berättar Åsa Lindgren.  

Första plattformen med öppen tillgång med internationella data  

Ramboll CO2mpare är det första open access-verktyget i sitt slag. Från start tillhandahåller databasen mer än hundra projekt inom olika byggnadstypologier. Majoriteten av de projekten finns i norra Europa, och data från flera kontinenter kommer över tid att adderas för att utveckla en mer omfattande global förståelse för hur man kan bygga med minskade koldioxidutsläpp.  

Efterfrågan på mer hållbara byggnader ökar och därför måste investerare och utvecklare förstå hur kol kan lagras i byggnader, samt vilka processer och material som ger de största koldioxidutsläppen – både i byggskedet och under byggnadens livslängd. Generellt kommer den ökande efterfrågan innebära att ju lägre koldioxidavtryck en byggnad har, desto större intresse finns det för att investera i den eller vara hyresgäst.  

– Fastighetsutvecklare och entreprenörer vill minska CO2 i sina projekt och se till att det är ett attraktivt investeringsobjekt, och denna nya databas är designad för att hjälpa alla branschaktörer att jämföra sina mål. Även intressenter som pensionsfonder kan ha intresse av denna data för att kunna investera i byggnader med tydliga mål för låga koldioxidutsläpp, berättar Åsa.  

Besök Ramboll CO2mpare

För frågor och intervjuförfrågningar kontakta:
Maria Tegin, PR Manager Ramboll Sverige
E-post:
maria.tegin@ramboll.se

Tel:  +46 70 293 99 24

Om Ramboll
Ramboll är ett globalt arkitektur-, ingenjörs- och konsultföretag som grundades i Danmark 1945. Våra över 18 000 medarbetare skapar hållbara lösningar inom områdena Buildings, Transport, Vatten, Miljö & Hälsa, Arkitektur & Landskap, Energi och Management. Över hela världen kombinerar Ramboll lokal erfarenhet med en global kunskapsbas för att skapa hållbara städer och samhällen. Vi kombinerar insikter med kraften att driva positiv förändring hos våra kunder. Vi kallar det: Bright ideas. Sustainable change.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.