Project Air: Unik svensk satsning på hållbar kemi stöds av EUs innovationsfond

| 13 juli, 2022 | 0 kommentarer

Project Air är ett banbrytande projekt för kemiindustrin som ersätter fossila med återvunna och förnybara råvaror. Det gör det möjligt att erbjuda hållbara kemiska produkter till en stor mängd olika industrier och slutprodukter. Fullt utbyggd kommer Project Air att minska de globala koldioxidutsläppen med nära en halv miljon ton jämfört med idag, vilket motsvarar en procent av Sveriges totala utsläpp.

Project Air bygger på ett innovativt sätt att använda teknik som finns här och nu i en storskalig industriell process. För att producera hållbar metanol kommer betydande mängder infångad koldioxid och andra residualströmmar från Perstorps produktion användas tillsammans med biogas och vätgas från en ny stor elektrolysör. Den befintliga vattenreningsanläggningen kommer användas för det vatten som behövs för elektrolysen och projektet kommer använda förnybar el. Målet är att den storskaliga produktionen är igång till 2026.

Nu påbörjas nästa steg i processen vilket väntas bli klart under fjärde kvartalet 2022. Projektet har ansökt om 97 miljoner euro, den totala investeringen väntas bli mer än 230 miljoner euro.

Vi vill uppmärksamma projektgruppen för den insats som de gjort hittills, det är just den här typen av innovativt tänkande och hårt arbete som gör det möjligt för oss att nå de uppsatta klimatmålen.

För mer information, kontakta gärna
Per-Oscar Hedman, Kommunikationschef Sverige, Fortum, tfn 070-214 75 45

Om Fortum och Uniper 
Fortum och Uniper är en europeisk energigrupp som arbetar fokuserat för en framgångsrik omställning till ett fossilfritt samhälle. Med 50 gigawatt kraftproduktion,  import och lagring av gas samt en global energihandel ger det oss möjlighet att förse Europa och andra regioner med stabila leveranser av koldioxidsnål energi. Vi är redan Europas tredje största producent av fossilfri el och vi fokuserar på att växa inom fossilfri el, koldioxidsnål energi och infrastrukturen för morgondagens vätgasekonomi. Till det tar vi fram lösningar som hjälper företag och städer att minska sitt klimatavtryck. Med 20 000 specialister och verksamhet i 40 länder har vi kompetensen, resurserna och närvaron att driva på omställningen till en renare värld. fortum.comuniper.energy

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.