Connect with us

Marknadsnyheter

Projektuppdatering

Published

on

Marknadsföringen av Minievaporatorn pågår, och förhoppningsvis kan den gå ut för testning och genera intäkter under hösten-vintern.

Vi har nu satt full fart med bolagets nya, effektiva KOL/kronisk bronkit läkemedel!

Lungsjukdomarna KOL och kronisk bronkit är folksjukdomar som hundratusentals svenskar lider av. Befintlig behandling är undermålig. PharmaLundensis arbetar med en helt ny mekanism som går ut på att binda upp och utsöndra kvicksilver från kroppen. En klinisk studie som vi genomförde för några år sedan med den kvicksilverbindande substansen IodoCarb gav en statistisk signifikant förbättring av lungfunktionen på KOL-sjuka, och även slemproduktionen verkade minska. IodoCarb hade dock nackdelar i form av svag effekt och vissa biverkningar, varför vi letat efter en ännu bättre substans. Vi har genom laboratorietester identifierat en substans som uppfyller dessa krav och förbereder nu för kliniska prövningar med denna läkemedelskandidat. Patentskydd för våra nya substanser, både substansskydd och skydd för medicinsk användning, har sökts hos Europeiska Patentmyndigheten EPO.

Vår nya läkemedelskandidat, Phal-501, ger en extremt stark och långvarig bindning av kvicksilver vid tester i provrör. Ämnet är inert och förväntas inte att brytas ner eller förändras under passagen genom kroppen. Det finns mycket liten risk för biverkningar, eftersom ämnet aldrig absorberas in i blodbanan. I stället går den, efter nedsväljning, genom magen och tarmen och direkt ut i avföringen. Effekten sker genom att den på vägen, när den passerar övre tunntarmen, binder upp kvicksilver som utsöndrats av levern. Om det inte finns en kvicksilverbindande substans närvarande i tunntarmen som kan binda upp kvicksilver som levern utsöndrat så återabsorberas det längre ner i tarmen i ett så kallat entero-hepatiskt kretslopp. Kroppen saknar i stort sett helt förmåga att utsöndra metylkvicksilver. Allt som man fått i sig stannar kvar i kroppen så länge man lever. Om inte man använder PharmaLundensis effektiva kvicksilverbindare för att bli av med det, vill säga….

Det bedrivs nu arbete för att göra Phal-501 färdigt för första kliniska studie. Kemisyntesen av substansen optimeras för att få en effektiv metod för att framställa stora mängder substans (kiloskala), stabilitetstester både vid rumstemperatur och accelererade tester vid 60 grader förbereds, analyser för att bevisa att ämnet är stabilt och inte frisätter något olämpligt (nedbrytningsprodukter, lösningsmedel, föroreningar) i simulerad tarmmiljö planeras, djurförsök för att fastslå att ämnet inte har någon påverkan på mag/tarmkanalens slemhinna ska även utföras. Därefter kommer ansökan om att få genomföra klinisk studie att inlämnas till Läkemedelsverket och Etiknämnden.

Den första kliniska studien som planeras med Phal-501 blir en Fas 1 studie på patienter med kronisk bronkit. Studien ska utföras på 60 patienter, varvid 30 får aktiv substans och 30 får placebo. Nästa steg blir en klinisk studie på 60 patienter med måttlig-svår KOL. Kronisk bronkit och KOL är närsläktade sjukdomar. Om vår behandling fungerar på den ena sjukdomen är sannolikheten stor att den även fungerar på den andra. Jag bedömer att vi kan inleda den första kliniska studien om 1 år. Skulle den kliniska studien mot kronisk bronkit bli framgångsrik, vilket jag anser har stor sannolikhet, kan det leda till en dramatisk ökning av intresse för bolaget samt en betydande uppvärdering av dess kurs.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Orsakar tidig exponering för YouTube känslomässiga och beteendemässiga problem hos barn?

Published

on

By

Studien i BMC Public Health undersöker hur tidig exponering för YouTube påverkar

känslomässig och beteendemässig utveckling hos barn i Sydkorea. Resultaten visar att barn

som börjar använda YouTube tidigt, särskilt under fyra års ålder, har ökad risk för

känslomässiga och beteendemässiga problem. Barn med högre självreglering använder

YouTube mindre. Studien betonar vikten av fortsatt forskning för att förstå dessa samband

bättre.

https://www.news-medical.net/n…

Continue Reading

Marknadsnyheter

Orsakar tidig exponering för YouTube känslomässiga och beteendemässiga problem hos barn?

Published

on

By

Studien i BMC Public Health undersöker hur tidig exponering för YouTube påverkar

känslomässig och beteendemässig utveckling hos barn i Sydkorea. Resultaten visar att barn

som börjar använda YouTube tidigt, särskilt under fyra års ålder, har ökad risk för

känslomässiga och beteendemässiga problem. Barn med högre självreglering använder

YouTube mindre. Studien betonar vikten av fortsatt forskning för att förstå dessa samband

bättre.

https://www.news-medical.net/n…

Continue Reading

Marknadsnyheter

Lantmännen och Arla i DI: ”Politiken saknar strategi för livsmedelsberedskap och grön omställning – sluta utreda och börja agera”

Published

on

By

Tillsammans med Arla signerar Lantmännen i dag en debattartikel. Cecilia Kocken, vd på Arla Sverige, och Per Arfvidsson, vice vd på Lantmännen, menar att det är glädjande att så många politiker gärna vill prata om livsmedelsberedskap och omställning. Men det räcker inte, enligt dem. Det måste hända saker också, och Cecilia och Per ger tre konkreta förslag. Utöver debattartikeln kommer Arla och Lantmännen även prata om livsmedelsberedskap och klimatomställning i Almedalen i ett gemensamt seminarium.

Debattartikeln publicerades i Dagens industri, 21 juni 2024. Den kan även läsas nedan.

Politiken saknar strategi för livsmedelsberedskap och grön omställning – sluta utreda och börja agera

Stärkt beredskap har varit en högaktuell fråga sedan Rysslands invasionskrig mot Ukraina. Stora och snabba insatser har gjorts för militära försvaret, men för det civila försvaret har det gått betydligt långsammare och inom livsmedelsberedskapen har det inte hänt något konkret alls. Svensk livsmedelsberedskap är lika bristfällig som den var för tjugo år sedan.

Då Sverige har ett handelsunderskott för livsmedel på omkring 70 miljarder kronor och saknar lager eller produktionskapacitet i livsmedelsindustrin, utöver den minimala som behövs kommersiellt, är detta anmärkningsvärt.

Jämför vi med en annan samhällskritisk verksamhet, det militära försvaret, så har dess anslag fördubblats sedan 2020. Det är fullt rimligt, men lika rimligt är att livsmedelsberedskapen följer samma investeringsvilja. Det är svårt att försvara landet hungrig.

Samtidigt står vi inför en grön omställning där jordbruket både ska minska sin klimatpåverkan och anpassa sig till allt mer extremväder. Den säkerhetspolitiska och klimatpolitiska utmaningen går att förena, men det kräver investeringar.

Nyligen gick remisstiden ut för utredningen ”Livsmedelsberedskap för en ny tid”. Det är en bra grund, men vår bestämda uppfattning är att det finns tillräckligt med rapporter som konstaterar att Sverige saknar livsmedelsberedskap – nu är det dags för konkreta åtgärder.

1. Sverige behöver bygga upp lager och inhemsk produktion av kritiska varor för att klara livsmedelsproduktion

Spannmål utgör en viktig grund i svensk matproduktion, kan lagras kostnadseffektivt och användas för många olika ändamål. För att inte störa marknaderna kommer det dock ta tid att successivt bygga upp lager och man når därför inte tillräckliga volymer förrän nästa decennium. Kravet på snabba åtgärder ökar därför dramatiskt.

Eftersom vi är helt beroende av importerad mineralgödsel, drivmedel och växtskyddsmedel är det nödvändigt att man bygger upp lager och möjliggör ökad svensk produktion. Sverige är ett av få länder i EU som inte har någon produktion av mineralgödsel, men det finns flera industriprojekt i startgroparna.

2. Sverige behöver öka sin livsmedelsproduktion

Om vi inte producerar tillräckligt mycket mat går det inte att bygga upp livsmedelsberedskap. Det är därför avgörande att lönsamheten och produktionen i lantbruket och livsmedelsförädlingen ökar. Det är nödvändigt att regering och riksdag tillför resurser samt att den uppdaterade livsmedelsstrategin blir offensiv och inriktad på tillväxt.

För 40 år sedan var svenska spannmålsarealen cirka 60 procent större och det fanns ungefär 120 procent fler mjölkkor samt dubbelt så många grisar. Det finns därför både potential och utrymme att öka den svenska livsmedelsproduktionen, inte minst för att öka exporten. Med rätt förutsättningar kan vår miljövänliga produktion öka, vilket gynnar klimatet, handelsbalansen, jobben och livsmedelsberedskapen. Handelsnetto noll för livsmedel är både möjligt och önskvärt.

3. Sverige behöver leda den gröna omställningen också i lantbruket

Svenskt lantbruk står inför två parallella utmaningar – öka produktionen och samtidigt klara den gröna omställningen med en klimatpolitik som skapar trygghet för jordbruket att växa samt uppmuntrar forskning och utveckling. Därtill är det inte rimligt att lantbruket ska kompensera för transporternas ökade utsläpp. För att möta båda dessa utmaningar och möjligheter krävs stora investeringar i lantbruksföretagen. Som representanter för Sveriges två största livsmedelsproducerande lantbrukskooperativ är vi beredda att leda detta arbete. Men det är inte rimligt att våra ägare – Sveriges bönder – ensamma ska finansiera det gröna totalförsvaret.

Vi kan bygga upp vår livsmedelsberedskap och samtidigt accelerera klimatomställningen i lantbruket. Men det krävs ambitiösa, kloka och långsiktiga beslut av sittande och kommande regeringar. Vill vi vara trygga måste vi stärka beredskapen inom livsmedel, precis som vi gör med militära försvaret. Det är bråttom nu.

Cecilia Kocken, vd, Arla Sverige
Per Arfvidsson, vice vd, Lantmännen

 

För mer information, kontakta gärna oss  

Lantmännens presstjänst   
Tel: 010 556 88 00  
E-post: 
press@lantmannen.com  

 

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 18 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter cirka 70 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.