Connect with us

Marknadsnyheter

PTC förvärvar ServiceMax

Published

on

Stockholm, 24 november 2022 – PTC (NASDAQ: PTC) meddelar idag att företaget har undertecknat ett avtal om att förvärva ServiceMax för cirka 1,46 miljarder dollar kontant på skuldfri, kontantfri basis från en enhet som majoritetägs av Silver Lake. ServiceMax är ett ledande företag inom molnbaserad, produktcentrerad mjukvara för hantering av Field Service Management (FSM). Förvärvet förväntas stärka PTCs erbjudanden inom closed-loop PLM genom att utöka den digitala tråden av produktinformation till att innefatta Enterprise Asset Management (EAM) och FSM-kapacitet. Under förutsättning att ett myndighetsgodkännande och andra tillämpliga stängningsvillkor är uppfyllda förväntas transaktionen vara slutförd i början av januari 2023.

”Tillägget av ServiceMax kommer att realisera en viktig del av PTCs closed-loop PLM-strategi,” säger Jim Heppelmann, President och CEO, PTC. ”PLM-förmågan, som PTC länge har erbjudit ingenjörs- och tillverkningsavdelningar, gör det möjligt att skapa en digital defintion av alla produktkonfigurationer. ServiceMax kommer att komplettera detta genom att tillhandahålla ett system för övervakning och service av produktindivider, efter att de lämnar fabriken. Efter slutförandet av detta förvärv kommer PTC att kunna komplettera hela den digitala produktdefinitionen från våra CAD- och PLM-lösningar med detaljerad användningsinformation från våra IoT-lösningar och den kompletta support- och servicehistoriken från ServiceMax. PTC står inför att vara det enda företaget som kommer att kunna erbjuda tillverkare denna heltäckande bild av sina produkter i livscykelns alla skeden.”

”ServiceMax och PTC har en långvarig relation som grundar sig i våra kunders gemensamma profil, de naturliga synergierna i våra produkter och en delad förståelse för vikten av produktdata i olika skeden av livscykeln,” säger Neil Barua, CEO, ServiceMax. ”PTC har en stark meritlista och nu, efter den tillväxt och innovation vi har uppnått under vårt partnerskap med Silver Lake, är vi glada över att vårt ServiceMax-team nu kan stärka servicedelen inom PTCs digitala tråd och PLM-portfölj.”

PTC och ServiceMax har varit partners sedan 2015 och stödjer båda tillverkare av komplexa lösningar för medicintekniska produkter, industriprodukter, och produkter inom flygindustrin och relaterade vertikaler. Dessa tillverkare ser fältservice som en strategisk del av sina verksamheter för att bibehålla produktprestanda, förlänga sina produkters livscyklar, öka kundnöjdheten, driva tillväxt och öka lönsamheten.

ServiceMax tillhandahåller omfattande molnbaserade FSM-funktioner byggda på Salesforce-plattformen. Dessa funktioner inkluderar att hantera all relevant information om produkter, såsom produktbeskrivning, serienummer, servicehistorik mm, skapande och hantering av arbetsordrar, samt schemaläggning och utskickande av tekniker. ServiceMax FSM-funktioner är även nära integrerade med Salesforces CRM-system.

ServiceMax FSM-funktioner kommer att komplettera PTCs hela portfölj för den digitala tråden, utnyttja produktdefinitionsdata från PTC:s Creo®- och Windchill®-lösningar, erbjuda tekniska publiceringsmöjligheter från PTC:s Arbortext®-mjukvara, reservdelshantering i PTC:s Servigistics®-mjukvara, IoT och Digital Twin-funktioner från PTC:s ThingWorx®-lösningar, samt AR-funktioner (augmented reality) från PTC:s Vuforia®-mjukvara. Genom att exempelvis fjärrövervaka anslutna produkter med ThingWorx, kan kunder proaktivt upptäcka servicebehov och automatiskt generera serviceordrar genom ServiceMax. Servicetekniker kan utnyttja 2D-arbetsinstruktioner från Arbortext eller från Vuforia-skapade 3D AR-arbetsinstruktioner, som härrör från information kring produktens digitala produktdefinition, skapad i Creo och hanterad i Windchill. FSM-funktionerna gör det dessutom möjligt för tekniker att få en mer detaljerad förståelse av serviceaktiviteter för att bättre optimera reservdelslager med Servigistics.

Transaktionsdetaljer och ekonomisk påverkan
Köpeskillingen kommer att finansieras i två steg, med 808 miljoner dollar som betalas vid avtalets stängning och 650 miljoner dollar som betalas i oktober 2023. Transaktionen kommer att finansieras med kontanter, lån under PTCs befintliga kreditfacilitet, samt med ett nytt lån på 500 miljoner dollar. ServiceMax förväntas bidra med cirka 160 miljoner dollar i ARR för PTCs andra kvartal 2023.

Transaktionen förväntas bidra till PTCs kassaflöde under räkenskapskapsåret 2023 från verksamhetdrift, fritt kassaflöde och de justerade målen för fritt kassaflöde.

PTCs ledning lämnade ytterligare information om det föreslagna förvärvet under sitt Investor Day-evenemang. Mer information om det finns här: FY’23 Investor Day event.

Finansiell rådgivare
Centerview Partners LLC agerade exklusiv finansiell rådgivare till PTC vid transaktionen. Juridisk rådgivare var Goodwin Procter LLP. JPMorgan Chase Bank, N.A., BofA Securities, Inc., The Huntington National Bank och TD Securities (USA) LLC kommer att tillhandahålla transaktionsfinansiering till PTC.

Barclays agerade finansiell rådgivare till ServiceMax. Juridisk rådgivare var Ropes & Grey LLP. 

Ytterligare information:

· PTCs förvärv av ServiceMax – Frågor & Svar

· ServiceMax’s webbplats

Presskontakt

Corporate Communications

Jacqui Cook

[email protected] 

Cautionary Note About Forward-Looking Statements
This news release contains forward-looking statements about future events and expectations, including the expected timing of closing of the acquisition, the expected effect of the acquisition on our FY’23 SaaS ARR and cash flows, the expected effect on our digital thread and closed-loop PLM portfolio, the expected value of the acquired technology to our customers and our business, and the integration of and expectations about the companies’ product offerings. These statements are “forward-looking statements” that involve risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those projected as a result of certain risks and uncertainties, including that regulatory approval under the Hart-Scott-Rodino Act may not be received when or as we expect; other closing conditions may not be satisfied when or as we expect or may be waived; the macroeconomic environment could deteriorate, which could affect demand for our products and the ServiceMax product; the acquired technology may not provide the access to customers and markets that we expect if those customers and markets are not receptive to the technology; we may be unable to integrate the acquired technology when or as we expect; key ServiceMax employees may not stay with PTC, which could disrupt the ServiceMax business and our ability to successfully integrate and operate the ServiceMax business; and other risks and uncertainties described in PTC’s most recent Annual Report on Form 10-K and other filings with the U.S. Securities and Exchange Commission.

Om PTC (NASDAQ: PTC)

PTC möjliggör för globala tillverkare att uppnå tvåsiffriga effekter med mjukvarulösningar som gör det möjligt för dem att påskynda produkt- och tjänsteinnovation, förbättra operativ effektivitet och öka arbetstyrkans produktivitet. I kombination med ett omfattande partnernätverk ger PTC kunderna flexibilitet i hur deras teknik kan användas för att driva digital transformation – på en fysisk plats, i molnet eller via sin SaaS-plattform. På PTC föreställer vi oss inte bara en bättre värld, vi möjliggör den.

PTC.com         @PTC         Blogs

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i MTG under vecka 48, 2022

Published

on

By

Från 28 november till 2 december 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 166 437 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-11-28 35 587 83,0867 2 956 806,39
2022-11-29 35 000 83,0586 2 907 051,00
2022-11-30 33 851 82,3301 2 786 956,22
2022-12-01 35 149 82,8424 2 911 827,52
2022-12-02 26 850 83,7622 2 249 015,07

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 3 347 283 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
[email protected]

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Finansinspektionen godkänner ny ägare av Gainbridge Capital AB

Published

on

By

Som tidigare kommunicerats har Spotlight Group AB tecknat avtal om att avyttra dotterbolaget Gainbridge Capital AB till bolagets VD Sebastian Hodel. Avyttringen var villkorad av Finansinspektionens godkännande. Finansinspektionen har nu givit tillstånd till Sebastian Hodel att förvärva aktierna.

I och med Finansinspektionens godkännande kan affären nu slutföras. Försäljningen kommer som aviserats att ha en begränsad effekt på koncernens finansiella ställning, men snabbt bidra till besparingar.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:
Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: [email protected]
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 170 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Kalqyl och Placing Corporate Finance, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i Hemnet under den 28 november – 2 december, 2022 (v.48)

Published

on

By

Hemnet Group AB (publ) (LEI-kod: 5493008VIU67J3HUAR07) (”Hemnet”) har under den 28 november till den 2 december 2022 återköpt sammanlagt 63 000 egna stamaktier (ISIN-kod: SE0015671995) inom ramen för det återköpsprogram som initierats av Hemnets styrelse i syfte att justera Hemnets kapitalstruktur.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 450 000 000 kronor som Hemnet tillkännagav den 13 maj 2022. Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att justera Hemnets kapitalstruktur genom att minska aktiekapitalet. 

 

Stamaktier i Hemnet har återköpts enligt följande:

 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnittspris per dag (SEK)

Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)

28-november-2022

10 000

135,5250

1 355 250

29-november-2022

20 000

133,0704

2 661 407

30-november-2022

10 000

133,1500

1 331 500

1-december-2022

15 000

133,9591

2 009 387

2-december-2022

8 000

137,1183

1 096 947

 

Samtliga återköp har genomförts på Nasdaq Stockholm av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Hemnets räkning. Efter ovanstående återköp uppgår Hemnets innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 2 095 083 stamaktier. Det totala antalet aktier i Hemnet är 101 131 478.

 

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 MAR och artikel 2.3 i Safe Harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

 

För mer information, kontakta:

 

Pressförfrågningar
Staffan Tell, Head of PR
M: +46 733 67 66 85
E: [email protected]

 

IR-förfrågningar
Jens Melin, Interim CFO
M: +46 709 99 33 59
E: [email protected]

Nick Lundvall, IR Manager & Head of Corporate Development
M: +46 76 145 21 78
E: [email protected] 

Om Hemnet
Hemnet driver Sveriges ledande bostadsplattform. Bolaget grundades som ett branschinitiativ 1998 och har sedan dess utvecklats till en värdeskapande marknadsplats för bostadsmarknaden. Genom att erbjuda en unik kombination av produkter, insikter och inspiration har Hemnet byggt varaktiga relationer med köpare, säljare och fastighetsmäklare i över 20 år. Hemnet delar tillsammans med sina målgrupper en gemensam passion för hemmet och drivs av att vara en oberoende och självklar plats för människor att vända sig till vid de olika bostadsbehov som uppstår genom livet. Detta reflekteras i Bolagets vision att vara nyckeln till din bostadsresa, där Hemnet med sina produkter och tjänster vill öka effektiviteten, transparensen och rörligheten på bostadsmarknaden. Hemnet är noterat på Nasdaq Stockholm (“HEM”).

Följ oss: hemnetgroup.se / Facebook / Twitter / Linkedin / Instagram

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.