Q2: Omfattande avtal om 1 tWh Bio-lng med alternoil signerat, ordervärde om minst 2,7 miljarder sek

| 20 juli, 2022 | 0 kommentarer

Väsentliga händelser andra kvartalet 2022

 • Väsentligt leveransavtal om minst 2,7 miljarder SEK har signerats med Alternoil i Tyskland.
 • Beslutade tillväxtprojekt i Sverige och Norge går enligt plan och processen för att ISCC-certifiera anläggningarna fortskrider.  
 • Klimatklivet har beviljat 154 MSEK i investeringsbidrag för biogasprojekt i Örkelljunga kommun.
 • Lönsamheten är markant påverkad av att produktionsstödet i Sverige inte betalas ut första halvåret utan först från 1 juli 2022.
 • Förbehandlingsanläggningen i Södertörn har förvärvats till en anskaffningskostnad om 40 MSEK.
 • Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram är implementerat i enlighet med beslut vid årsstämman 2022.  
 • Chef för den svenska verksamheten har anställts och startar sin roll 1 januari 2023. 

RESULTAT andra KVARTALET 2022

 • Såld energi minskade med 11,2% och uppgick till 82,2 (92,6) GWh. Jämförelsebar minskning med 5,3%, 82,2 (86,8) GWh.
 • Nettoomsättningen uppgick till 92,8 (96,0) MSEK, motsvarande en minskning med 3,3%.
 • Summa intäkter, inklusive aktiverat arbete, minskade med 8,2% och uppgick till 101,1 (110,2) MSEK.
 • EBITDA uppgick till 3,7 (21,5) MSEK.
 • Operativ EBITDA uppgick till 1,1 (21,5) MSEK.
 • Operativ EBITDA marginal var 1,2 (20,5) %.
 • Resultat efter skatt uppgick till -43,1 (-27,6) MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -1,41 (-0,90) SEK.
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 5,8 (19,8) MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Scandinavian Biogas har uppdaterat de finansiella målen för 2024, innebärande en operativ EBITDA-marginal om minst 30 %, produktionskapaciteten beräknas nå 600 GWh och intäkterna ca 650 MSEK 2024. Koncernen har även satt ett mål för produktionskapaciteten 2026 uppgående till 1,2 TWh. Styrelsen har beslutat att sondera olika finansieringsalternativ för fortsatt tillväxt.
 • Biogasstöd kan återigen erhållas från juli efter uppehållet första halvåret.

Denna information är sådan som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-20 07:30 CET.

För mer information vänligen kontakta:
Matti Vikkula, CEO Scandinavian Biogas
Telefon +46-70 597 9938

Epost: [email protected]

Scandinavian Biogas är en ledande nordisk producent av biogas som fordonsbränsle. Biogasen är CO2-neutral utvinns ur avloppsslam och avfall från hushåll och lantbruk samt industriellt organiskt avfall. Idag finns anläggningar i Sverige, Norge och Korea. Under 2021 levererade företaget 366 GWh till marknaden. Scandinavian Biogas har 100 anställda och hade 2021 en omsättning på 394 MSEK. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, telefon: +46 (0)8-463 80 00, certifiedadviser(at)penser.se. www.scandinavianbiogas.com

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.