Randviken förvärvar fastigheter för 78 mkr genom JV-bolag

| 12 januari, 2022 | 0 kommentarer

Randviken Fastigheter AB (publ) (”Randviken”) bildade den 8 september 2021 ett JV-bolag tillsammans med Anders Tegelberg AB (”JV-bolaget”) där Randvikens ägarandel uppgår till 70%. JV-bolaget har denna dag tecknat avtal om förvärv av fastigheterna Mejseln 27 och 28 i Lidköping indirekt genom bolagsförvärv (”Förvärvet”). Det överenskomna fastighetsvärdet är 78 mkr, före avdrag för latent skatt. Säljare är det kommunala bolaget Lidköpings Näringslivsfastigheter AB.

Fastigheterna som ingår i Förvärvet är belägna i direkt anslutning till övriga fastigheter i JV-bolagets bestånd och omfattar ca 12 200 kvm uthyrningsbar area med en sammanlagd tomtareal om ca 43 500 kvm. Den totala hyresintäkten uppgår till ca 8,0 mkr per år och därtill finns utvecklingspotential i form av outnyttjad mark som JV-bolaget avser utveckla. Fastigheterna är fullt uthyrda och den genomsnittliga viktade hyresavtalslängden är 3,5 år. Största hyresgäster är Västsvenska Stålkonstruktioner AB och Sundlings Sverige AB. Fastigheterna inrymmer huvudsakligen lokaler för lättare industri med tillhörande kontor och lager. Byggnaderna är uppförda under 2000-talet och håller hög standard.

Förvärvet finansieras med egna medel och sedvanliga banklån. Tillträdet beräknas ske under Q1 2022.

”Detta förvärv kompletterar vårt befintliga fastighetsinnehav i Lidköping mycket väl och kommer att bidra till en ökad intjäningsförmåga för Randviken. Vi ser fram emot att fortsätta den goda dialog som redan finns mellan oss, Lidköpings kommun och hyresgästerna i fastigheterna” – Gustaf Segerborg, VD Randviken

Stockholm den 12 januari 2022

Randviken Fastigheter AB (publ)

 

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Segerborg, VD
Telefon: +46 702 76 88 89
[email protected]

 Mejseln 27 & 28

 Om Randviken Fastigheter

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen.

Utöver Randvikens primära fokus på stabila och långsiktiga kassaflöden från uthyrning av bostäder och lokaler är Bolagets ambition att arbeta aktivt med intelligent teknik för att uppnå mer hållbara och energieffektiva fastigheter.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och Certified Adviser är Redeye, telefon 08 121 576 90, [email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.