Connect with us

Marknadsnyheter

RAPPORT FÖR FJÄRDE KVARTALET 2023

Published

on

HÖGRE MARGINAL OCH FÖRBÄTTRAD NETTOSKULD/EBITDA

FJÄRDE KVARTALET 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 5 327 Mkr (6 172), vilket är en minskning med -14% varav -13% var organisk tillväxt.
  • Rörelseresultatet (EBITA) före jämförelsestörande poster uppgick till 465 Mkr (430), vilket motsvarar en marginal på 8,7% (7,0%).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 242 Mkr (236), vilket motsvarar en marginal på 4,5% (3,8%).
  • Kvartalets resultat uppgick till 51 Mkr (27).
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,16 kr (0,09). Det justerade resultatet per aktie uppgick till 0,67 kr (0,54).
  • Det operativa kassaflödet för kvartalet uppgick till 488 Mkr (1 117). Kassaflödet för kvartalet uppgick till -220 Mkr (331).
  • Nettoskulden i förhållande till EBITDA uppgick i slutet av kvartalet till 2,7x (3,0x), jämfört med 2,9x i slutet av det tredje kvartalet 2023.
  • Styrelsen föreslår en utdelning på 1,90 kr (1,30) per aktie för 2023, vilket motsvarar en utdelningskvot på 46%.

 

VD HAR ORDET

“I en utmanande marknad, påverkad av geopolitisk och makroekonomisk osäkerhet i kombination med höga lagernivåer, fortsatte vi att visa att vi har blivit ett robust, lättrörligt och effektivt bolag. Som en följd av den svåra marknadssituationen minskade den organiska nettoomsättningen för helåret 2023 med 12 procent, samtidigt som EBITA-marginalen före jämförelsestörande poster uppvisade en solid förbättring på årsbasis under det andra halvåret och slutade på 12,5 procent (13,2) för helåret. Att minska rörelsekapitalet hade hög prioritet, och det operativa kassaflödet på 5,2 miljarder kronor (2,3) för året var vårt starkaste någonsin.

Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet 2023 var 5 327 Mkr (6 172) och organisk nettoomsättning minskade med 13 procent. Under ett säsongsmässigt svagt kvartal minskade organisk nettoomsättning inom försäljningskanalen Distribution med 20 procent, då de flesta återförsäljare balanserade sina varulager, med en tillfällig större negativ påverkan på Igloo-verksamheten. Som förväntat fortsätter situationen inom försäljningskanalen Service & Aftermarket att förbättras gradvis och organisk nettoomsättning minskade med 3 procent jämfört med en minskning på 5 procent under det tredje kvartalet. Nettoomsättningen inom OEM-försäljningskanalen minskade organiskt med 14 procent, huvudsakligen till följd av lägre nettoomsättning inom Marine och inom RV-verksamheten i Americas.

EBITA-marginalen före jämförelsestörande poster för kvartalet ökade till 8,7 procent (7,0), bland annat till följd av prissättningsåtgärder, kostnadsreduktioner och försäljningsmix. Vår strategi att prioritera marginaler framför volymer blir alltmer synlig i vår marginalutveckling. Segmenten APAC, EMEA och Global uppvisade alla förbättringar jämfört med samma kvartal föregående år. Inom segmentet Global levererade Igloo-verksamheten en starkare marginal trots lägre nettoomsättning. Marginalen för EMEA förbättrades till 0,3 procent (-3,8) och de kostnadsreducerande åtgärderna har börjat ge resultat, samtidigt som försäljningsmixen fortsätter att ha en negativ påverkan. Segment Marines marginal var robust på 21,6 procent (25,5), trots en minskning av den organiska nettoomsättningen på 12 procent.

Marginalen för segment Americas är fortsatt pressad och ligger under våra förväntningar. Den 9 januari utnämndes Todd Seyfert till ny chef för segmentet. Todd har lång erfarenhet av verksamhetsledning inom Outdoor-branschen och jag är övertygad om att vi kommer att kunna accelerera vår omvandlingsprocess och uppnå effektivitet och marginalförbättringar inom segmentet.

Operativt kassaflöde var robust på 488 Mkr (1 117), jämfört med ett starkt fjärde kvartal 2022. Lagret minskade i kvartalet och var 2 miljarder kronor lägre än för ett år sedan. Nettoskuld i förhållande till EBITDA minskade till 2,7x, från 2,9x i slutet av tredje kvartalet 2023. Koncernen har ett starkt kassaflödes-fokus och vi arbetar aktivt för att nå målet om nettoskuld i förhållande till EBITDA på omkring 2,5x. Vår kassalikviditet är solid och styrelsen föreslår en utdelning på 1,90 kr (1,30) per aktie för 2023, vilket motsvarar en utdelningskvot på 46%.

De långsiktiga trenderna inom Mobile Living-branschen är starka, men det är fortfarande svårt att förutsäga hur den rådande makroekonomiska situationen och de aktuella marknads-förhållandena kommer att påverka verksamheten på kort sikt. De planerings-antaganden vi gjorde i tredje kvartalet 2023 är i stort oförändrade. Vi räknar med att återhämtningen av efterfrågan inom försäljningskanalen Service & Aftermarket kommer att fortsätta. Inom försäljnings-kanalen Distribution förutser vi en gradvis återhämtning kommande kvartal, i takt med att återförsäljares varulager fortsätter minska. Inom OEM-försäljningskanalen förutser vi en fortsatt svag efterfrågan under de kommande kvartalen. I denna miljö kommer vi uthålligt fortsätta genomföra vår strategiska agenda för att nå våra mål och prioritera marginaler över volymer, samtidigt som vi är lättrörliga för att snabbt agera på kortsiktiga marknadstrender.

Vi är mycket stolta över de resultat vi har uppnått under ett mycket utmanande 2023. Tack vare våra engagerade medarbetare världen runt har vi fortsatt ta flera viktiga steg i vår strategiska omvandlingsprocess, samtidigt som vi har vidtagit nödvändiga kostnads-reducerande åtgärder på kort sikt för att skydda våra marginaler och kassaflöde.”

 

Juan Vargues, VD och Koncernchef

 

PRESENTATION AV RAPPORTEN
Analytiker och journalister är välkomna att delta i en telefonkonferens den 31 januari 2024 kl.10.00 (CET), där Juan Vargues, VD och koncernchef, samt Stefan Fristedt, CFO, kommer att presentera rapporten och svara på frågor.

Länk till webcasten: https://dometic.videosync.fi/2024-01-31-q4-2023/register

 
För att delta i telefonkonferensen för att ställa frågor
De som vill delta i telefonkonferensen för att ställa frågor i samband med webcasten är välkomna att registrera sig på nedanstående länk. Efter registrering kommer du att erhålla telefonnummer och konferens id som ger access till konferensen.
Länk för registrering: https://events.inderes.se/teleconference/?id=100391

Länk till webbcast och presentation finns tillgänglig på https://www.dometicgroup.com/sv-se/investerare

 
Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2024 kl. 08:00 CET.

 
FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA
Rikard Tunedal, Head of Investor Relations
Tel: +46 730 56 97 35, Email: rikard.tunedal@dometic.com

 
OM DOMETIC
Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet. Miljontals människor runt om i världen använder Dometics produkter i frilufts-, hem- och professionella applikationer. Vår drivkraft är att skapa smarta, hållbara, och tillförlitliga produkter med en outstanding design för frilufts- och mobil livsstil inom områdena Mat & Dryck, Klimat, Energi & Styrning och Andra Applikationer. Dometic har omkring 8 000 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 27,8 Mdr för år 2023 och har sitt huvudkontor i Solna, Sverige.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stort intresse för varmvattenmätning i brf:er

Published

on

By

Fjärrvärmepriserna stiger kraftigt på många platser i landet, inte minst i Stockholm där Stockholm Exergi nyligen meddelade att de chockhöjer priserna med 12 procent. Det har ökat brf:ers intresse för IMD, att individuellt mäta och debitera för faktisk vattenförbrukning. Det visar uppgifter från Infometric, ledande i Sverige när det gäller IMD.

– Vi har den senaste tiden sett ett kraftigt ökat intresse för IMD vatten bland landets bostadsrättsföreningar. Att mäta vattenförbrukning är rättvist och hållbart. Ingen vill ju betala för att grannen slösar med vatten, säger Henrik Nygård, marknadschef på Infometric, som erbjuder IMD till brf:er och fastighetsägare.

IMD vatten är en energieffektivisering som betalar sig på kort tid och som är bra både för plånboken och miljön. Med tanke på att elpriserna också stigit rejält så har kostnaderna även ökat för de brf:er som själva värmer upp sitt varmvatten.

Varmvattenmätning är idag en obligatorisk energiåtgärd vid nybyggnation och stamrenoveringar. För befintliga fastigheter finns ännu inget krav på IMD vatten, men däremot finns mycket att vinna på att installera det.

– Att boende får betala för sin faktiska förbrukning uppskattas av de flesta. Dessutom brukar förbrukningen av varmvatten minska med upp mot 30 procent när IMD införs. Med IMD vatten får de boende kostnaden för sin vattenförbrukning på månadsavin från sin förvaltare, säger Henrik Nygård.

I Infometrics webbportal Panorama kan de boende följa sin egen och grannarnas vattenförbrukning och de besparingar som görs.

Att införa IMD är bevisligen ett kostnadseffektivt sätt att reducera förbrukningen av vatten och energi. Faktum är att varje krona som investeras i IMD resulterar i en besparing på 100 liter vatten, visar en studie från Stockholms universitet. Utöver det så tillkommer sänkta koldioxidutsläpp, till följd av minskad energiåtgång för uppvärmning av vattnet.

– Särskilt effektivt är IMD för att minska förbrukningen hos storförbrukarna, de som gör av mest varmvatten. Om varmvattnet är inkluderat i avgiften eller hyran tenderar storförbrukarna annars att åka snålskjuts på andra, som är mer sparsamma, säger Henrik Nygård.

Henrik NygårdMarknads- och kommunikationschefhenrik.nygard@infometric.se

Infometric är en ledande och grön leverantör som befinner sig mitt i den intensiva energiomställningen. Vi är experter på att mäta och spara energi och att hjälpa våra kunder att hushålla med våra gemensamma resurser. Vi erbjuder moderna tekniska lösningar och hållbara energilösningar som lönar sig – för både plånboken och klimatet.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Holmen AB på drygt 3,4 MSEK

Published

on

By

Holmen AB har avropat en option som tecknats i ett tidigare avtal med RemaSawco AB. Optionen gäller brädhanteringssystemet RS-ProSort till råsorteringen på företagets sågverk Braviken utanför Norrköping. Ordervärdet uppgår till drygt 3,4 MSEK.

Holmens sågverk Braviken utanför Norrköping är Skandinaviens modernaste sågverk och man väljer nu att befästa den positionen genom att fortsätta moderniseringen. Denna gång avropar man den option som fanns med i det avtal som tecknades under 2023. Beställningen innefattar RemaSawcos brädhanteringssystem RS-ProSort som ska installeras i råsorteringen på Holmen Braviken.

Leverans, installation och driftsättning är planerat till oktober 2024.

”Vi är mycket glada att Holmen nu tar nästa steg och går vidare med planerade investeringar i Braviken. Vi ser fram emot att hjälpa Holmen behålla positionen som Skandinaviens modernaste sågverk”

Säger Emilien Saindon, VD RemaSawco.

Frågor besvaras av:
Johan Friberg, VD, telefon: 013-200 100, e-post: johan.friberg@imagesystems.se

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag som utvecklar och säljer mjukvara och system inom beröringsfri mätteknik. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis, och kunderna finns inom ett stort antal branscher globalt. Koncernen har cirka 70 anställda i Sverige, Finland och Norge samt säljkontor i USA, Frankrike, Israel och Kina. Huvudkontoret ligger i Linköping, Sverige. År 2022 omsatte koncernen 180 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap-lista. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Diamyd Medical presenterar nya genetiska data på ASIT Summit i Boston

Published

on

By

Diamyd Medical är inbjuden talare vid 7th Antigen Specific Immune Tolerance Summit som hålls i Boston den 18–20 mars 2024. Vd Ulf Hannelius kommer att presentera uppdaterade frekvensdata på genetiska HLA-typer inom typ 1-diabetes som samlats in som en del av den pågående precisionsmedicinska fas 3-studien DIAGNODE-3. Den antigenspecifika immunoterapin Diamyd® tilldelades nyligen som tidigare meddelats Fast Track designation av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

– De genetiska data som samlats in från den pågående fas 3-studien bekräftar den tidigare uppskattade prevalensen av den genetiska patientpopulation vi adresserar med Diamyd, samt också betydelsen och genomförbarheten av genetisk screening för precisionsmedicinska immunoterapier, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical. Datan ger dessutom insikter om hur det invecklade samspelet mellan kön, ålder och genetik kopplar till förekomsten av typ 1-diabetes, vilket belyser komplexiteten hos autoimmuna sjukdomar och vikten av individanpassade behandlingar som Diamyd.

Presentationen med rubriken ”Decoding the Future: Leveraging Biomarkers in Antigen-Specific Immunotherapy for Type 1 Diabetes”, kommer att fokusera på de senaste insikterna om genetisk HLA-bestämning i den pågående fas 3-studien DIAGNODE-3 och potentialen för framtidens diabetesvård inklusive screening och individanpassad behandling.

Som tidigare meddelas tilldelade nyligen den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA den antigenspecifika immunoterapin Diamyd® Fast Track designation för att förbättra blodsockerkontroll i nyligen diagnostiserad steg 3 typ 1-diabetes hos patienter med gentypen HLA DR3-DQ2.  

HLA-dataanalysen, baserad på 239 individer med typ 1-diabetes screenade fram till 9 januari 2024 inom ramen för den pågående DIAGNODE-3-studien, bekräftar att cirka 50% av alla screenade individer bär HLA DR3-DQ2-gentypen som i tidigare studier förknippats med ett positivt svar på Diamyd®-behandling. Också som förväntat uppfyller cirka 40% av de screenade patienterna alla inklusionskriterier för studien. Dessutom visar data att 53% av alla screenade manliga patienter bär gentypen DR3-DQ2 jämfört med 45% av alla screenade kvinnliga patienter. Detta fynd är i linje med vad man sett i tidigare kliniska studier med Diamyd® och indikerar att i den studerade åldersgruppen 12- till 29-åringar är DR3-DQ2-haplotypen vanligare hos manliga patienter med typ 1-diabetes jämfört med kvinnliga patienter.

Antigen-Specific Immune Tolerance Summit (https://as-immunetolerance.com/) som äger rum den 18-20 mars i Boston, samlar ledande experter för att diskutera de senaste framstegen inom antigenspecifik immunoterapi. Detta evenemang är avgörande för experter inom fältet som är dedikerade till att förstå och förbättra terapier som specifikt kan rikta in sig på och modulera immunsystemet på ett antigenspecifikt sätt för att behandla en mängd olika autoimmuna sjukdomar.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel med precisionsmedicinsk inriktning för förebyggande och behandling av typ 1-diabetes och LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults). Diamyd® är en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion som har Orphan Designation (särläkemedelstatus) i USA och som i  i februari 2024 beviljades så kallad Fast Track Designation av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. DIAGNODE-3, en bekräftande fas III-studie rekryterar nu aktivt patienter med nydebuterad typ 1-diabetes i åtta europeiska länder och i USA. Betydande kliniska fördelar med bevarande av C-peptid och förbättrad glykemisk kontroll har tidigare visats i den relativt stora patientgruppen som bär på den genetiska HLA DR3-DQ2-markören identifierad med hjälp av rutinmässigt tillgängliga blodprov. Dessa statistiskt signifikanta effekter sågs i en större metastudie samt bolagets europeiska fas IIb-studie, där Diamyd® administrerats direkt i en ytlig lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydiagnostiserad typ 1-diabetes. Injektion i en ytlig lymfkörtel är en väl tolererad procedur som utförs inom några minuter och är avsedd att optimera immunsvaret. En anläggning för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i Diamyd® inrättas i Umeå. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® som en komponent i behandlingen av metabola sjukdomar. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB och i artificiell intelligensföretaget MainlyAI AB.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Box 7349, SE-103 90 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post:
info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: https://www.diamyd.com

Offentliggörande
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 februari 2024 kl. 13.10.

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.