Connect with us

Marknadsnyheter

Rätt däck gör gruvdrift under jord säker och smidig – Nokian Tyres Armor Gard 2 Mine är nu tillgänglig även i storleken 9,00–20.

Published

on

För borriggar som används i krävande förhållanden erbjuder Nokian Tyres Armor Gard 2 Mine utmärkt skydd mot skärskador, bra köregenskaper och lång livslängd. Tidigare har däcket endast funnits i storleken 10,00–20. Den nya storleken 9,00–20 gör nu att ännu fler fordon kan dra nytta av däckets kvaliteter.

Kimmo Kekki, Global Product Manager på Nokian Heavy Tyres, är glad över att nu få presentera det senaste tillskottet i däckfamiljen: 

– Nokian Tyres Armor Gard 2 Mine har redan bevisat sitt värde bland kunderna, säger Kekki. – Vi är mycket glada över att introducera den nya storleken, som gör att ännu fler gruvarbetare nu kan jobba effektivt och tryggt. Det blir helt enkelt en bättre upplevelse med de här däcken på fordonet.

Borra djupare – tryggt och säkert

Gruvarbeten under jord ställer speciella krav på däcken. Vassa stenar ökar risken för däckskador. Hala stenar kräver bra våtgrepp. De trånga utrymmena ger begränsad framkomlighet, och det är bara kompakta maskiner som kan röra sig fritt.

Nokian Tyres Armor Gard 2 Mine infriar förväntningarna på alla punkter – även då säkerhetskraven är extra höga.

– Det här är däck som man kan lita på även i riktigt krävande förhållanden under jord, sammanfattar Kimmo Kekki.

Förbättrat skydd mot riskerna som finns under jord 

Nokian Tyres Armor Gard 2 Mine är 25 procent styvare vertikalt jämfört med den föregående generationen Armor Gard-däck. Dessutom har däcket 12 procent mer gummi i slitbanan. Banan är bredare än hos föregångaren, vilket sänker marktrycket och gör däcket mer slitstarkt.

Konstruktionen maximerar kylningen av däcket och stommens livslängd. Dessutom har däckets insida förbättrats, vilket maximerar slangens slitstyrka och höjer kvaliteten på nya Nokian Tyres Armor Gard 2 Mine-däcket ännu ett snäpp. 

Sist men inte minst har själva däcket fått en mer rektangulär form, vilket ökar stabiliteten med upp till 25 % jämfört med föregångaren. Genom dessa förbättringar gör de redan väletablerade däcken det möjligt att borra ännu djupare – och bana väg i hittills okänd terräng.

– Lägg sedan till de precisa köregenskaperna så kan vi konstatera att de här däcken klarar alla utmaningar som kan tänkas finnas under jord, säger Kekki med ett nöjt leende. 

För media:

Foton och pressmaterial: www.nokiantyres.com/heavypr 

Produktwebbplats: www.nokiantyres.com/heavy/tires/underground-mining/nokian-tyres-armor-gard-2-mine/

Företagets webbplats: www.nokiantyres.se/heavy 

Följ oss i sociala medier:

Twitter I YouTube I Facebook I LinkedIn I Instagram 

Mer information:

Kimmo Kekki, Product Manager, Nokian Heavy Tyres  
kimmo.kekki@nokiantyres.com, tel. +358 10 401 7254 

Marketing, Nokian Heavy Tyres  
marketing.heavy@nokiantyres.com   

Nokian Tyres utvecklar och tillverkar premiumdäck för människor som värdesätter säkerhet, hållbarhet och förutsägbarhet. Vårt syfte är att ge världen möjlighet att köra smartare. Inspirerade av vårt skandinaviska arv tillverkar vi innovativa produkter för personbilar, lastbilar och tunga maskiner som ger dig sinnesfrid under alla körförhållanden. Vår Vianor-kedja tillhandahåller däck- och biltjänster. År 2022 sysselsatte vi cirka 3 300 anställda och hade en omsättning på cirka 1 350 miljoner euro alla segment medräknade. Nokian Tyres är noterat på Nasdaq Helsinki. Ytterligare information: www.nokiantyres.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Förvärvar välbelägen fastighetsportfölj om ca 85 200 kvm för 1,3 Mdr kr

Published

on

By

Pressmeddelande
Stockholm den 28 maj 2024

Svenska Handelsfastigheter har ingått avtal om förvärv av en portfölj med handelsfastigheter för 1,3 Mdr kronor. Säljare är Partners Group, en ledande global aktör inom den icke-noterade marknaden, som agerar på uppdrag av sina klienter. Portföljen består av sju välbelägna fastigheter i Kristianstad, Kalmar, Västerås, Österåker och Sundsvall med en sammanlagd yta om cirka 85 200 kvm. Bauhaus, Willys, XXL, Rusta och EKO hör till de största hyresgästerna och portföljens driftnetto uppgår till cirka 95 Mkr.

Portföljen håller god standard då samtliga fastigheter är uppförda 2008 – 2022. Uthyrningsgraden uppgår till 95 procent och genomsnittlig hyresduration till cirka 4,8 år. Fastigheterna är strategiskt belägna i handelsområden just utanför respektive stadskärna. Beståndet passar väl in i Svenska Handelsfastigheters förvaltningsorganisation då flertalet fastigheter är belägna i anslutning till existerande bestånd.

”Vi ser goda möjligheter att vidareutveckla beståndet och därmed potential för att skapa ytterligare värde för våra ägare, bland annat då portföljen även innehåller byggrätter. Förvärvet förbättrar våra möjligheter att erbjuda nya och existerande hyresgäster än fler attraktiva etableringsmöjligheter i Sverige”, säger Thomas Holm, vd för Svenska Handelsfastigheter.

Genom förvärven stärker Svenska Handelsfastigheter sin position vid handelsplatserna Härlöv i Kristianstad, Hansa City i Kalmar, Erikslund i Västerås samt i Sundsvall där Birsta är det tredje största externhandelsområdet i Sverige. Därtill tillkommer Åkersberga som ny etableringsort för bolaget.

Tillträde beräknas ske den 30 maj 2024.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Thomas Holm, vd, Svenska Handelsfastigheter
thomas.holm@handelsfastigheter.se      
070 – 943 68 00

Jöran Rydberg, transaktionschef, Svenska Handelsfastigheter
joran.rydberg@handelsfastigheter.se
0707-97 14 75

Denna information är sådan information som Svenska Handelsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2024 kl. 21.00 CEST.

Om Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Till bolagets största ägare hör Kåpan Pensioner, Fjärde AP-fonden samt Länsförsäkringar Liv. Läs mer på www.handelsfastigheter.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Partners Group avyttrar större handelsportfölj till Svenska Handelsfastigheter

Published

on

By

2024-05-28
Partners Group, en ledande global aktör inom den icke-noterade marknaden som agerar på uppdrag av sina klienter, har ingått avtal om att avyttra en större handelsportfölj till Svenska Handelsfastigheter för cirka 1,3 miljarder kronor. Portföljen, som varit ägd i strukturerna Sveafastigheter Fersen och Sveafastigheter Fersen II, har förvaltats av Brunswick Real Estate på uppdrag av Partners Group sedan 2015. Frånträde planeras äga rum den 30 maj 2024.

Portföljen omfattar sju fastigheter belägna i Västerås, Kalmar, Österåker och Kristianstad. Total uthyrbar yta uppgår till cirka 85 200 kvm, där ca 95 procent är uthyrd med en genomsnittlig återstående kontraktsperiod på 4,8 år. Bauhaus, Willys, XXL, Rusta och EKO är bland de största hyresgästerna.

“Vi är glada att ha genomfört denna försäljning på uppdrag av Partners Group. Under de senaste åren har vi genomfört betydande initiativ i portföljen, inklusive säkrat stora hyresgäster, byggt om 8 500 kvm till EKO i Västerås, och utvecklat tre snabbmatsrestauranger för att ytterligare stärka lokala serviceerbjudanden. Vi vill tacka vår lokala samarbetspartner P&E Fastighetspartner för det goda samarbetet under åren och önskar Svenska Handelsfastigheter framgång med den fortsatta förvaltningen av denna välpositionerade portfölj”, kommenterar Annika Fridolf, VD för Fersen och Partner på Brunswick Real Estate.

Jan Hannappel, del av ledningsgruppen för Private Real Estate Europe på Partners Group, tillägger: ”Efter försäljningen av vårt finska innehav till Nyfosa 2022 är vi glada att rapportera ytterligare en stor avyttring inom Fersen-strukturerna med denna försäljning av vår svenska handelsportfölj, där vi genomfört flera värdeskapande projekt under åren.”

Colliers och Kilpatrick har agerat rådgivare åt säljaren i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Annika Fridolf, VD Fersen och Partner på Brunswick Real Estate
p: +46 73 125 15 05
e:
annika.fridolf@brunswickrealestate.com

Om Brunswick Real Estate:
Brunswick är en nordisk fastighetsinvesterare som erbjuder förvaltningstjänster inom olika tillgångsslag. Brunswick bygger oberoende, hållbara investeringsplattformar inriktade på specifika investeringsstrategier, och arbetar nära tillsammans med nordiska och internationella investerare samt lokala fastighetspartners. Teamet består av cirka 65 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. För mer information, vänligen besök: www.brunswickrealestate.com

Om Partners Group
Partners Group är en av de största aktörerna inom den globala icke-noterade marknaden, med 1 900 medarbetare och cirka 150 miljarder USD i förvaltade tillgångar. Företaget har investeringsprogram och anpassade mandat inom private equity, private credit, infrastruktur, fastigheter och royalties. Med sitt arv i Schweiz och sin huvudsakliga närvaro i Amerika i Colorado är Partners Group byggt annorlunda än resten av branschen. Företaget nyttjar sin differentierade kultur och sin operativt inriktade strategi för att identifiera attraktiva investeringsteman och bygga upp företag och tillgångar till marknadsledare. För mer information, besök gärna www.partnersgroup.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Wyld Networks AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2023

Published

on

By

Wyld Networks AB offentliggör härmed årsredovisningen för 2023.

Årsredovisningen är bifogad till detta meddelande. Den finns också tillgänglig för nedladdning på företagets webbplats:
https://wyldnetworks.com/investor-relations

 

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende fortsatt drift

Revisorn lämnade följande upplysning i revisionsberättelsen avseende väsentlig osäkerhetsfaktor om fortsatt drift.

”Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på redogörelsen i förvaltningsberättelsen under avsnittet Likviditet och finansiering där det framgår att styrelsen är medveten om att bolaget har ett fortsatt behov av långsiktig finansiering. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsmöjligheter. Vid varje finansieringsrunda föreligger det dock alltid en risk att kapital inte kan anskaffas varför det föreligger en osäkerhet om fortsatt drift till dess ytterligare kapital betalats in. Detta förhållande tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som skapar betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.”

 

Styrelsen och verkställande direktören i Wyld Networks AB är medvetna om att bolaget har ett fortsatt behov av långsiktig finansiering.

Styrelse och VD arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsmöjligheter. I alla finansieringsrundor föreligger det dock alltid en risk att kapital inte kan anskaffas, varför det föreligger en osäkerhet om fortsatt drift till dess ytterligare kapital betalats in.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com
Tel: +44 7 824 997 689

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel 08-5030 1550, e-post ca@mangold.se).

Läs mer www.wyldnetworks.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.