Regeringen ger två uppdrag till Trafikverket för att minska störningar i tågtrafiken

| 1 september, 2022 | 0 kommentarer

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att säkerställa snabb återgång till normal trafik vid störningar i järnvägssystemet. Trafikverket får också i uppdrag att beskriva hur de hanterar evakuering av tågresenärer.

– Det tar i dag alldeles för lång tid att evakuera passagerare och att röja spår vid tågstopp. Jag vill nu att Trafikverket skyndsamt återkommer till regeringen med en redogörelse för hur det kan bli bättre, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Trafikverket får nu i uppdrag av regeringen att redogöra för de rutiner myndigheten har i sin samverkan med underhållsleverantörer för att hantera störningar i järnvägssystemet och säkerställa en snabb återgång till normal drift. Trafikverket ska även beskriva hur dessa rutiner och metoder kan utvecklas.

Regeringen ger också Trafikverket i uppdrag att redogöra för de regelverk och rutiner som finns för evakuering av tågresenärer. I uppdraget ingår att visa statistik från de senaste fem åren över antalet evakueringar, hur dessa avlöpt och vilka eventuella brister i rutiner som Trafikverket identifierat och åtgärdat. Trafikverket ska också visa vilka ytterligare åtgärder man bedömer är nödvändiga.

Trafikverket ska redovisa de två uppdragen till Regeringskansliet senast i december 2022.

Kontakt:

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Mobil 073-053 92 70
[email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.