Connect with us

Marknadsnyheter

Rekryterar Fredrik Johansson som regionchef, Birgitta Burman som koordinator

Published

on

Pressmeddelande
Stockholm den 8 februari 2024

Svenska Handelsfastigheter stärker organisationen genom att rekrytera två nya medarbetare med lång erfarenhet av fastighetsbranschen. Fredrik Johansson rekryteras till posten som Regionchef Syd medan Birgitta Burman rekryteras till rollen som avtals- och förvaltningskoordinator.

Fredrik Johansson kommer närmast från rollen som affärsutvecklingschef vid fastighetsrådgivaren TAM Group. Fredrik har under närmare 15 år arbetat på ICA Fastigheter bland annat som förvaltare, förvaltningschef och fastighetsutvecklare. Han har tidigare även arbetat på Briggen och MKB Fastighets AB.

Birgitta Burman kommer närmast från Fastighetsägarna och har dessförinnan arbetat på Newsec och AMF Fastigheter.

Det är med stor glädje jag meddelar att Fredrik Johansson blir vår nya regionchef i Syd. Jag är glad att vi har kunnat attrahera två så kunniga medarbetare som Fredrik och Birgitta, som båda har lång erfarenhet av fastighetsbranschen”, säger Thomas Holm, vd för Svenska Handelsfastigheter.

Båda påbörjar sin anställning senast den 6 maj.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Thomas Holm, vd, Svenska Handelsfastigheter
thomas.holm@handelsfastigheter.se      
070 – 943 68 00

Om Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Till bolagets största ägare hör Kåpan Pensioner, Fjärde AP-fonden samt Länsförsäkringar Liv. Läs mer på www.handelsfastigheter.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Klarna rapporterar resultat för helåret 2023: växande transaktionsvolym och allt närmre lönsamhet på årsbasis

Published

on

By

Läs original

Stockholm, 28 februari 2024 – Klarna, den AI-drivna globala betalningsleverantören och shoppingassistenten, rapporterar idag sina finansiella resultat för helåret 2023. Bolaget hade sitt största år någonsin i termer av transaktionsvolym, samtidigt som justerat rörelseresultat1 förbättrades med 95% under året.

Sebastian Siemiatkowski, vd för Klarna sa: ”2023 var ett år som för Klarna präglades av att göra saker för första gången och att uppnå nya mål. Vår transaktionsvolym var nästan en 1 biljon kronor och vi såg en förbättring av justerat rörelseresultat med 95%. Vi firade både vår första månad och vårt första kvartal med lönsamhet på fyra år, och i USA levererade vi en bruttovinst på 1,4 miljarder kronor som drev hela verksamheten framåt. November följde som vår mest framgångsrika försäljningsmånad någonsin, med en transaktionsvolym som översteg 100 miljarder kronor och överträffade totalen för hela 2015! Samtidigt som vi fortsätter vår resa mot långsiktig lönsamhet fattade vi ett medvetet beslut att investera i tillväxt under den högintensiva shoppingsäsongen under Q4. Vi kommer att fortsätta investera klokt för tillväxt och fokusera på att vara kostnadseffektiva på vår väg mot årlig lönsamhet.”

Viktiga finansiella händelser:

Största transaktionsvolymen (GMV) i bolagets historia. GMV uppgick till 981 miljarder kronor för året, 17% högre än 2022. Högsäsongen för shopping under Q4 var särskilt stark, och GMV i november nådde 100 miljarder kronor för första gången i Klarnas historia. Den fortsatta GMV-tillväxten drevs av en ökning av antalet handlare som erbjuder Klarnas flexibla betalningsmetoder, i kombination med en ökning av konsumenternas köpfrekvens. Klarna hanterar nu 2,5 miljoner transaktioner per dag. Detta ger en intäktsökning på 22% till 23,5 miljarder kronor för året. 

Fortsatt fokus på kreditförluster ger en bruttovinst på 11,7 miljarder kronor med en marginal på 50%. Klarna minskade kreditförlusterna i absoluta tal med 29% under 2023 och konsumentkreditförlusterna med 32% jämfört med föregående år, vilket är ännu mer imponerande när man beaktar den 17%-iga tillväxten i GMV under samma period. Som en procentandel av GMV förbättrades konsumentkreditförlusterna med 42% till 0,38%. Detta ledde till en total bruttovinst på 11,7 miljarder kronor, en ökning med 60% jämfört med föregående år, med en bruttovinstmarginal på 50%. USA, som nu är Klarnas största marknad mätt i intäkter, levererade en bruttovinst på 1,4 miljarder kronor och 2023 var det första helåret med bruttovinst i USA sedan Klarna gick in på marknaden 2015.

Kostnadseffektiviseringar ledde till en kraftig förbättring av rörelseresultatet. Fortsatta effektiviseringar ledde till en förbättring av det justerade rörelseresultatet med 95% (-378 Mkr), eller 69% på icke justerad basis. Nettoresultatet för perioden förbättrades med 76% till -2,5 miljarder kronor. Klarna genomförde ytterligare kostnadseffektiviseringar inom Försäljning och Marknadsföring där kostnaderna minskade med 31%, medan man samtidigt drev ökad GMV och köpfrekvens hos sitt världsomspännande nätverk av handlare.

Att notera:
Talen i detta pressmeddelande avser Klarna Holding AB. Rapporter för Klarna Holding AB och Klarna Bank AB finns på Klarnas IR-sida

Om Klarna

Sedan 2005 har Klarna verkat för att accelerera handel med konsumenternas behov i centrum. Med fler än 150 miljoner aktiva användare globalt och 2,5 miljoner transaktioner per dygn, revolutionerar Klarnas schyssta, hållbara och AI-drivna betalnings- och shoppinglösningar hur människor shoppar och betalar online, och hjälper konsumenter att shoppa smartare, tryggare och smidigare. Fler än 550 000 globala detaljhandelpartners, inklusive H&M, Saks, Sephora, Macy’s, IKEA, Expedia Group och Nike, har integrerat Klarnas innovativa teknologier och marknadsföringslösningar för att driva tillväxt och lojalitet. För mer information, besök Klarna.com.

1Justerat rörelseresultat definieras som IFRS rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader, aktiebaserade ersättningar, löneskatt, avskrivningar samt amorteringar.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Trendbrott när unga lämnar börsen – sju av ungas tio favoritaktier rasade 2023

Published

on

By

Andelen 21-30-åriga aktieägare fortsatte minska 2023 och nu konstateras ett trendbrott. Sju av ungas tio favoritaktier tappade stora värden på börsen och åldersgruppen minskar sitt innehav i 158 av 202 undersökta bolag. Det visar Euroclear Swedens nya aktieägarstatistik.

– Sedan 2013 har andelen yngre aktieägare ökat, men det var en utveckling som fick sig en törn 2022 och fortsatte nedåt 2023 varför vi nu kan konstatera ett trendbrott. Det kan förklaras av felsatsningar på börsen samt att yngre personer inte har marginaler att invänta en vändning, säger Krister Modin, analytiker på Euroclear Sweden.

2013 var antalet aktieägare i åldersgruppen 21-30 cirka 131 000 personer. Fram till 2021 växte gruppen till 321 000 personer, för att därefter vända neråt och 2023 bestod gruppen av cirka 302 000 personer.  

– Även om 21-30-åringarna totalt sett har ökat med 130 procent de senaste tio åren, så lämnade 11 000 av dem börsen under 2023. Det är ingen bra utveckling. Det är viktigt för bolagen att ha en jämn mix av ägare i olika åldersgrupper eftersom de har olika perspektiv på långsiktigheten i ägandet, säger Krister Modin.  

21-30-åringarnas favoritbolag under 2023 var: MGI, Plejd, Evolution, SBB och Neobo fastigheter. Av dessa fem bolag gick fyra minus på börsen under året. Unga har framför allt sålt sitt innehav i: Neobo Fastigheter (-24 000 aktieägare) och SBB (-10 000 aktieägare).  

Värdeförändring* i 21-30-åringarnas tio favoritbolag 2023 

  1. MGI -39% 
  2. Plejd -19% 
  3. Evolution +18% 
  4. SBB -71% 
  5. Neobo Fastigheter -19% 
  6. Synact pharma -89% 
  7. Fortnox +25% 
  8. Embracer -45% 
  9. Paradox International +6% 
  10. Spiltan -2% 

*Procenttalen är ungefärliga 
 

Förändring aktieägare i respektive åldersgrupp under 2023 

Minskat 
0–10-åringar: -6,5% 
11–20-åringar: -6,9% 
21-30-åringar: -3,5% 
41-50-åringar: -0,4% 
71-80-åringar: -1,1% 

Ökat 
31-40-åringar: 3% 
51-60-åringar: 1,4% 
61-70-åringar: 0,6% 
81-90-åringar: 6,7% 
91 och äldre: 2,8%  

Euroclear Swedens aktieägarstatistik 
Euroclear Sweden har licens från Finansinspektionen att hålla aktieägarregistret över Sveriges alla noterade bolag i egenskap av Sveriges värdepapperscentral. Underlaget i Aktieägarrapporten 2023 utgörs av samtliga svenska aktiebolag vars aktier är noterade till handel samt svenska onoterade aktiebolag vars aktier är anslutna till värdepapperssystemet, totalt 1 659 bolag. 

Under dagen släpps Aktieägarrapporten 2023. Du kommer att hitta den här.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Strömmar, kommunikationschef, Euroclear Sweden
072-225 69 00, cecilia.strommar@euroclear.com
 
Om Euroclear Sweden
Euroclear Sweden är ett fintechbolag och Sveriges värdepapperscentral. Bolaget hanterar transaktioner till ett värde av 470 miljarder SEK per dag och bidrar till en säker och effektiv värdepappershandel. Euroclear Sweden anordnar årsstämmor med fler än 150 börsnoterade bolag samt erbjuder data och insikter om bolags aktieägarstruktur genom analystjänsten Vantage by Euroclear. Bland kunderna finns 1 700 aktiebolag, 50 banker och finansiella institut samt 70 fondbolag. Euroclear Sweden har 150 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Bolaget är en del av Euroclearkoncernen med 4 000 medarbetare med 80 nationaliteter i fler än 20 länder. För mer information: www.euroclear.com/sweden

Continue Reading

Marknadsnyheter

Acrinova AB offentliggör bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2023

Published

on

By

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) publicerar härmed bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.acrinova.se).

Vd Ulf Wallén kommenterar:

”Det fjärde kvartalet avslutas med Acrinovas hittills största försäljning – ett bevis på att våra fastigheter är attraktiva även i en i övrigt avvaktande transaktionsmarknad. Genom ett fokuserat arbete med bolagets kostnader avslutar vi året med ett förvaltningsresultat som är bättre än motsvarande kvartal föregående år.”

 

Sammanfattning av fjärde kvartalet (2023-10-01 2023-12-31)

Siffror för motsvarande period under föregående år inom parentes.
 

  Nettoomsättningen uppgick till 38 326 tkr (37 674).

  Hyresintäkter uppgick till 37 797 tkr (34 252). 

  Rörelseresultatet uppgick till 26 311 tkr (25 112).

  Förvaltningsresultatet uppgick till 8 502 tkr (4 416).

  Periodens resultat efter skatt uppgick till -14 300 tkr (4 946).

  Periodens resultat per aktie uppgick till -0,21 kr (0,08).

 

 

Sammanfattning av helåret (2023-01-01 – 2023-12-31)

Siffror för motsvarande period under föregående år inom parentes.
 

• Nettoomsättningen uppgick till 147 083 tkr (130 532).

• Hyresintäkter uppgick till 143 345 tkr (122 435).

• Rörelseresultatet uppgick till 102 324 tkr (89 433).

• Förvaltningsresultatet uppgick till 38 491 tkr (27 026).

• Årets resultat efter skatt uppgick till 7 764 tkr (79 336).

• Årets resultat per aktie uppgick till 0,11 kr (1,23).

• Substansvärde (NAV) uppgick till 14,30 kr (14,91).

• Soliditeten uppgick till 43,8 % (44,9).

• Räntetäckningsgraden, rullande 12 månader, uppgick till 2,17 ggr (2,16).

• Likvida medel (banktillgodohavanden) uppgick vid periodens utgång till 43 058 tkr (28 311).

 

 

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet
 

  3 oktober offentliggör Acrinova att bolaget tecknat ett treårigt hyresavtal med New Nordic Health Brands avseende fastigheten Motellet 6 i Landskrona.

  6 november meddelar Acrinova att bolaget erhåller förnyad ISO 14001:2015-certifiering för miljöledningssystem.

  29 november offentliggör Acrinova att bolaget byter likviditetsgarant till Carnegie Investment Bank AB.

  12 december meddelar Acrinova att projektet på fastigheten Björnen 23 i Landskrona färdigställts. Hyresgästen SWEP tar plats i byggnadens norra del.

  20 december offentliggör Acrinova att bolaget ingått avtal om avyttring avseende flerbostadsfastigheten Euron 2 i Trelleborg. Köparna tillträder i kvartal 1 2024 och transaktionens underliggande fastighetsvärde uppgår till 151,5 mkr.

 

Väsentliga händelser efter perioden
 

 1 februari meddelar Acrinova att försäljningen av fastigheten Euron 2 slutförts. Transaktionens underliggande fastighetsvärde uppgår till 151,5 mkr.

  19 februari meddelar Acrinova att projektet på handelsfastigheten Löddeköpinge 23:14 färdigställts. Hyresgästen Spicy Hot tar plats i den nya byggnadens östra del.

 

 

Förslag till vinstutdelning 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att en utdelning om 0,30 SEK per aktie lämnas för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31 uppdelat på två utbetalningar.

 

 

Årsstämma och årsredovisning 
Årsstämma kommer att hållas den 6 maj 2024 i Malmö. Årsredovisning för räkenskapsåret 2023 kommer att finnas tillgänglig för nedladdning via Bolagets hemsida (www.acrinova.se) senast tre veckor före årsstämman.

 

Kalendarium    

Årsredovisning   2024-04-04

Delårsrapport Q1  2024-05-03

Årsstämma 2024   2024-05-06

Delårsrapport Q2  2024-08-13

Delårsrapport Q3  2024-11-06

Bokslutskommuniké 2024 2025-02-27

 

 

Denna information är sådan som Acrinova är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-28 08:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90   

ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Acrinova är en fastighetskoncern med fokus på kommersiella fastigheter i södra Sverige. Bolaget erbjuder helhetstjänster som ägare, förvaltare och utvecklare inom fastigheter. Acrinova har sitt huvudkontor i Malmö. Bolaget är sedan 2022 noterat på Nasdaq Stockholm.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.