Connect with us

Marknadsnyheter

RhoVac AB (u.ä.t. Chosa Oncology AB) har slutfört förvärvet av Chosa ApS och en ny styrelse och verkställande direktör har tillträtt

Published

on

RhoVac AB (u.ä.t. Chosa Oncology AB) (”RhoVac” eller ”Bolaget”) har idag slutfört förvärvet av det privatägda danska onkologibolaget Chosa ApS (”Chosa”). Med anledning därav har en ny styrelse i Chosa tillträtt, samtidigt som Peter Buhl Jensen ersätter Lars Hedbys som verkställande direktör.

Enligt vad som offentliggjordes i pressmeddelande den 5 december 2022 har RhoVac i egenskap av köpare ingått ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i Chosa, avseende förvärvet av Chosa för en köpeskilling om 45 913 914 kronor (”Transaktionen”). Transaktionen var bland annat villkorad av godkännande från extra bolagsstämma (”Stämman”), vilket erhölls den 11 januari 2023. Även övriga villkor för Transaktionen har uppfyllts, och Transaktionen har därför idag fullbordats.

Köpeskillingen för samtliga aktier i Chosa uppgår till 45 913 914 kronor och har erlagts genom ett skuldebrev som omedelbart kvittats mot 43 727 531 nyemitterade aktier i RhoVac till en teckningskurs om 1,05 kronor per aktie (”Vederlagsaktierna”). Villkoren för emission av Vederlagsaktierna, som riktats till aktieägarna i Chosa, framgår av kallelsen till Stämman.

Vid Stämman beslutades det bland annat att entlediga de hittillsvarande styrelseledamöterna Gunnar Gårdemyr, Cristina Glad och Lars Höckenström samt att välja Neil Goldsmith, Ingrid Atteryd Heiman, Claus Frisenberg Pedersen och Ulla Hald Buhl till nya ordinarie styrelseledamöter. Neil Goldsmith valdes till ny styrelseordförande. I samband med Transaktionens fullbordande har den nya styrelsen idag tillträtt. Vidare har Peter Buhl Jensen tillträtt som ny verkställande direktör. Lars Hedbys kvarstår som styrelseledamot i Bolaget.

Bolaget kommer, med anledning av Transaktionen, att genomgå en ny noteringsprövning. Syftet med noteringsprövningen är att säkerställa att Bolaget uppfyller samtliga noteringskrav. Under noteringsprövningen kommer Bolagets aktier fortsatt att handlas på Spotlight Stock Markets observationslista. Ett informationsmemorandum med anledningen av Transaktionen och Bolagets fortsatta notering på Spotlight Stock Market förväntas publiceras i början av mars 2023.

Peter Buhl Jensen, VD för RhoVac säger: Vi på Chosa vill tacka RhoVacs styrelse och RhoVacs investerare för att de stöder vårt projekt. Jag tror att vi befinner oss i en situation som är mycket lik den där RhoVac skulle ha varit om RhoVacs prostatacancervaccin hade varit effektivt. Med goda fas II-data har Chosas projekt levererat enligt sitt löfte. Chosa siktar nu på att hitta partners för att fortsätta utvecklingen för godkännande eller för att förvärva Chosa eller iCIP-projektet.”

Ändrat datum för publiceringen av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 december 2022

Med anledning av Transaktionen har Bolagets styrelse beslutat att ändra datumet för publiceringen av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 december 2022 till den 27 februari 2023 istället för den 10 februari 2023 som tidigare har kommunicerats.

Flaggning

Transaktionen föranleder kända större ägarförändringar i Bolaget enligt vad som framgår av tabellen nedan:

Aktieägare Antal aktier före Transaktionens genomförande Andel av aktier och röster före Transaktionens genomförande Antal aktier efter Transaktionens genomförande Andel av aktier och röster efter Transaktionens genomförande
Rq Solutions ApS  1 327 525 6,97%  1 327 525 2,1%
M2 Asset Management AB  3 887 495 20,41%  3 887 495 6,19%
Buhl Krone Holding ApS 0,00% 15 506 935 24,70%
Arrow Strategy Holding 2 ApS 0,00% 7 332 952 11,68%
IPO Nordic Fund A/S 0,00% 5 096 519 8,12%
Smerud Medical Research International AS 0,00% 5 305 552 8,45%

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Buhl Jensen – verkställande direktör RhoVac AB (u.ä.t. Chosa Oncology AB)
Telefon: +45 2160 8922
E-post: [email protected]

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2023.

Om RhoVac AB

RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten onilcamotide (tidigare RV001). 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). Under 2019 påbörjades en patientrekrytering till en större klinisk fas IIb-studie som inkluderade drygt 180 patienter med prostatacancer. Top Line-resultaten presenterades i maj 2022 men ingen klinisk effekt kunde påvisas. RhoVac är listat på Spotlight Stock Market. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.
 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Rizzo Group meddelar byte av interim CFO

Published

on

By

STOCKHOLM 3 februari 2023 Rizzo Group AB (”Rizzo Group” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets interim CFO, Jonas Ohrzén, har sagt upp sig från sin anställning. Som hans efterträdare har Bolaget idag utsett Natalja Schneider till ny interim CFO. Natalja kommer senast från rollen som Head of Group Control på DHL Freight och har tidigare varit CFO på bland annat Nordic Morning Group. Rekryteringen av en permanent CFO pågår och är i sin slutfas.

Jonas Ohrzén kommer att fortsätta i sin nuvarande tjänst till den 6 februari 2023, Natalja Schneider tillträder tjänsten som interim CFO samma dag.

Jag vill tacka Jonas för hans tid och insats i Rizzo Group och önskar honom all lycka framtiden säger Jonas Stille, VD Rizzo Group.

För vidare information, vänligen kontakta:
Jonas Stille, VD, tel: +46 (0) 70 721 03 07, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Rizzo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s markandsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2023 kl.17:15 CET.

Om Rizzo Group
Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt cirka 60 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Rizzo och Morris med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0016276109 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 200 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, besök www.rizzogroup.se

Rizzo Group
+46 8 508 99 200
[email protected]

Rizzo Group AB, Kungsholmstorg 6B, 112 21 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.rizzogroup.se  

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Market Notice 28/23 Information regarding Vultus AB’s LEI

Published

on

By

Report this content

Vultus AB’s (VULTS) LEI has been updated from a previous incorrect LEI. 

Correct LEI: 984500C635EA7EDB7420 

Stockholm February 3, 2023 

Spotlight Stock Market 
08-511 68 000   
[email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

Almi Uppsala har beviljat Miris stöd för digitaliseringscheck om 250 000 kr

Published

on

By

Miris har beviljats stöd från Almi i form av en digitaliseringscheck om 250 000 kr. Stödet skall användas i samband med utveckling av det beräkningsverktyg som utvecklas tillsammans med Trients AB.

Stödet är finansierat av den europeiska regionala utvecklingsfonden och har beviljats av Almi Uppsala. Miris skall utveckla en digital lösning för överföring av data från Miris analysinstrument Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™) och ett användargränssnitt för det nya beräkningsverktyget som planeras lanseras innan årsskiftet.

”Denna finansiering är mycket uppskattat och är ett viktigt bidrag till vår utveckling av hållbara produkter. Beräkningsverktyget kommer effektivisera arbetet hos våra kunder och öka säkerheten i användningen av analysresultatet från Miris HMA™. Med ett beräkningsverktyg stärker vi Miris produktportfölj och tar ytterligare ett steg mot att förbättra nutritionsvården av för tidigt födda barn” säger Camilla Sandberg, VD Miris.

Denna information är sådan som Miris Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-03 17:10 CET.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
[email protected]

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.