Rizzo International AB ansöker om förlängning av rekonstruktionsperioden hos Stockholms tingsrätt

| 16 juli, 2021 | 0 kommentarer

STOCKHOLM (16 juli 2021) – Rizzo Group AB:s helägda dotterbolag Rizzo International AB (“Bolaget”) har, som tidigare meddelats, ansökt om och av Stockholms tingsrätt beviljats företagsrekonstruktion. Det senaste beslutet från Stockholms tingsrätt innebär att rekonstruktionen får fortsätta till och med den 23 juli 2021, om det inte dessförinnan har begärts att tiden ska förlängas.

Bolaget har idag ansökt om förlängning av rekonstruktionsperioden i ytterligare tre månader från Stockholms tingsrätts beslut. Bolagets ansökan om förlängning av rekonstruktionsperioden biläggs detta pressmeddelande/återfinns på Rizzo Groups webbplats (www.venueretail.com).

Bolaget har under pågående rekonstruktionsperiod haft en omfattande dialog med fastighetsägaren Hufvudstaden avseende Bolagets butiksavdelningar i NK:s varuhus, varvid huvudsakligen diskuterats runt dispositionen av nuvarande butiksytor. Bolaget har minskat sin försäljningsyta för att minska sina kostnader och ytterligare anpassningar diskuteras. Arbetet med att anpassa Rizzo Kungsgatan och Rizzo Nybrogatan till det nya Rizzokonceptet har slutförts under rekonstruktionens första tremånadersintervall. 

Bolaget har vidtagit marknadsåtgärder i syfte att öka försäljningen i butik. Som ett led i detta arbete har Bolaget påbörjat ett nytt tillväxtprojekt innefattande utvecklingen av ett helt nytt skokoncept som både berör NK och butikerna på Rizzo Kungsgatan och Nybrogatan. Det nya skokonceptet ingår i ett tillväxtprojekt som inkluderar hela koncernen.

Som dotterbolag till Rizzo Group i företagsrekonstruktion och del av Rizzokoncernen har de vidtagna åtgärderna inom hela koncernen inneburit omfattande kostnadsbesparingar för Bolaget. Däribland kan nämnas att Bolaget minskat kostnaderna med avseende på sitt huvudkontor och sin marknadsföring. Parallellt med de genomförda kostnadsbesparingarna fortsätter även arbetet med implementeringen av koncernens affärs- och strategiplan.

Effekterna av ovanstående genomförda och planerade kostnadsbesparingar uppkommer successivt. Bolaget har dessutom noterat en ökad tillströmning av kundtrafiken. Vad som hittills har uppnåtts föranleder således ingen annan bedömning än att förutsättningarna för att återskapa ett ekonomiskt stabilt företag är goda. Vidare är det Bolagets avsikt att under den kommande perioden ta fram ett förslag till ackord som ska erbjudas de oprioriterade borgenärerna.

För vidare information, vänligen kontakta:

Lars Fins, VD och Koncernchef, tel: +46 (0)8 508 99 200, [email protected]
Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)8 508 99 200, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 juli 2021 kl. 8.30 CEST.

Om Rizzo Group

Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 94 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 257 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, besök www.rizzogroup.se

Rizzo Group AB, Linnégatan 89 C, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.rizzogroup.se

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *