Smoltek Nanotech Holding AB (publ), Delårsrapport Q2 2021

| 16 juli, 2021 | 0 kommentarer

Fortsatta framsteg för Smolteks teknologi för industrialiseringen av bolagets CNF-MIM-teknologi och satsning på elektrolysörer

Under det andra kvartalet har vi bedrivit ett intensivt arbete med vidareutvecklingen och industrialiseringen av våra CNF-MIM-kondensatorer samt vårt teknikkoncept för cellkomponenter till elektrolysörer. En viktig del av detta har varit att fortsätta processen med att förstärka bolagets organisation och tillgängliga resurser för att kunna hantera en fortsatt förväntad expansion inom båda dessa fokusområden. 

Inom utvecklingen av våra CNF-MIM-kondensatorer kunde vi i mitten av april presentera en förlängning till och med slutet av augusti 2021 av det licensavtal som tecknats med en global tillverkare av elektronikkomponenter för teknisk och kommersiell utvärdering av teknologin. Det här gemensamma projektet har fortsatt enligt plan under våren, där målsättningen är att göra det möjligt för kunden att ingå ett kommersiellt licensavtal med Smoltek. 

Inom ramen för det här licensavtalet har vi bland annat ytterligare förbättrat CNF-MIM-teknologins tillförlitlighet, vilket är en viktig faktor inför ett beslut om en eventuell fortsättning och fördjupning av samarbetet. Under den virtuella konferensen ECTC 2021 presenterades även initiala resultat avseende CNF-MIM-kondensatorernas överlevnadsgrad under påfrestande förhållanden och förväntad livslängd. Sammantaget har vi med andra ord tagit flera ytterligare steg framåt när det gäller att validera teknologin och göra den redo för kommersiell produktion och användning. Det är även glädjande att vi har kunnat förstärka vårt team med Martin Lenart som operativ rådgivare till koncernen, och med extra fokus på Smoltek Semis utveckling. Martin tar med sig gott om värdefull kunskap till teamet då han har över 30 års erfarenhet inom utveckling, marknadsföring, försäljning och företagsledning i Europa och Asien med fokus på halvledarindustrin. 

Även det interna arbetet med att industrialisera CNF-MIM- teknologin har fortlöpt på ett tillfredsställande sätt. Ett konkret exempel är rekryteringen av Anders Stänkelström till positionen som Project Manager Sourcing, vilket gör att vi nu har en dedikerad resurs som kan fokusera på att leda arbetet med att identifiera leverantörer till försörjningskedjan. 

Inom elektrolysörområdet publicerade vi i juni ett whitepaper som beskriver hur vår teknologiplattform kan användas för att uppnå 2-3 gånger mer vätgas per cell samtidigt som användningen av dyra katalysatormaterial kan reduceras. Vår förhoppning är att den här publikationen ska öka förståelsen för teknikens möjligheter hos potentiella kunder och partners, och den är även till viss del ett resultat av att vi har tagit till oss av önskemål från aktieägare om att utöka informationsgivningen om våra prioriterade utvecklingsprojekt. Vår målsättning för 2021 är fortsatt att färdigställa ett tekniskt proof-of-concept samt att inleda ett utvecklingssamarbete med en storskalig tillverkare av elektrolysörer eller dess komponenter. 

Angående samarbetet med DC Advisory så fortskrider det och bidrar med värdefulla kontakter till nya kunder, leverantörer och samarbetspartners inom både halvledare och elektrolysörer. 

Sammantaget är jag nöjd med bolagets framsteg under det andra kvartalet, och hela teamet ser nu fram emot ett spännande andra halvår då vi har goda möjligheter att ta fler väsentliga steg framåt inom våra två affärsområden – halvledare och eneregikonvertering.

Marie Landfors, tf vd Smoltek Nanotech Holding AB

 

Kvartalet och andra halvåret i korthet (koncernen) 

JANUARI – JUNI
Nettoomsättning: 577 KSEK ( 1 291)

 • Periodens resultat: -13 066 (-7 148)
 • Resultat per aktie, före utspädning: -1,61 SEK (-1,11)
 • Resultat per aktie, efter möjlig utspädning: -1,36 SEK (-1,08)
 • Antal utestående aktier: 8 114 817 (6 377 338)
 • Antalet aktier efter möjligt utnyttjande av
 • teckningsoptioner: 9 597 218 (6 806 124)
 • Summa eget kapital: 126 641 KSEK (70 637)
 • Likvida medel: 70 897 KSEK (27 463)
 • Soliditet: 95,2% (92,2%)

ANDRA KVARTALET

 • Nettoomsättning: 488 KSEK (907)
 • Periodens resultat: -6 121 (-3 160)
 • Resultat per aktie, före utspädning: -0,75 SEK (-0,49)
 • Resultat per aktie, efter möjlig utspädning: -0,64 SEK (-0,48)
 • Förlängt licensavtal för utvärdering av CNF-MIM-tekniken
 • Rekrytering av operativ rådgivare till koncernen
 • Kontraktering av projektledare för industrialiseringsprojektet av CNF-MIM-tekniken
 • Publicering av whitepaper för bolagets elektrolysörteknologi
 • Tre nya patent beviljade – IP-portföljen innehåller totalt 68 beviljade patent
 • Proof-of-concept för Interconnect-tekniken genomfört

Rapporten i sin helhet finns bifogad i det här pressmeddelandet samt nedladdningsbar som pdf på Smolteks webbplats: www.smoltek.com/investors

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Marie Landfors, tf vd Smoltek Nanotech Holding AB (publ)  
E-post: [email protected] 
Telefon: +46 760-52 00 53
Webbplats: www.smoltek.com

Smoltek är ett globalt verksamt företag som utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik för att lösa avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer. Smoltek skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj bestående av ett 100-tal sökta patent, varav 68 är beviljade. Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.