Connect with us

Marknadsnyheter

Rymdsolrosor ska locka fler unga till rymden

Published

on

I takt med att rymden får allt större betydelse för våra moderna samhällen på jorden så ökar också intresset för att utforska den – speciellt bland yngre generationer. För att göra ungdomar mer intresserade av rymden har det svenska statliga rymdbolaget SSC tillsammans med Space Hub vid University of Zurich och ESERO Sverige skjutit upp solrosfrön i rymden. Dessa ska nu planteras på utvalda platser runtom i Sverige för att växa upp till rymdsolrosor.

Det var i november 2022 som solrosfrön sköts upp ombord på forskningsraketen SubOrbital Express-3 från rymdbasen Esrange, där de upplevde sann rymdmiljö i tyngdlöshet under sex minuter på 260 kilometers höjd. SSC har nu delat ut dessa frön till åtta olika organisationer med fokus på vetenskap och lärande för barn och unga: fem svenska forskningscenter i samarbete med Tekniska museet, Malmö Museum, Universeum, Visualiseringscenter C, Curiosum, Bergianska trädgården och KTH. Tanken är att dessa organisationer ska plantera dessa frön som en del i sitt arbete för att öka intresset för rymden hos barn och ungdomar.

Idén till projektet utvecklades gemensamt av SSC och Space Hub vid Zurich universitet. Det genomfördes tillsammans med ESERO Sverige som idag arbetar för att göra rymden till en mer integrerad del i olika skolprojekt runtom i Sverige. ESERO Sverige är ett initiativ av den europeiska rymdorganisationen ESA och Rymdstyrelsen som ska ge stöd till skolans arbete med teknik, matematik och naturvetenskap – med rymden som utgångspunkt.

– Rymden fascinerar barn och ungdomar, och vi hoppas att solrosprojektet kan öka intresset och engagemanget för rymden ännu mer. Det är viktigt att lära sig saker på ett roligt sätt. Att plantera frön som varit ute i rymden är verkligen ett kul sätt att börja utforska detta spännande område. Vi tackar SSC så hjärligt för dessa frön och ser fram emot att plantera dem tillsammans med barn och ungdomar, säger Mariana Back, intendent på Tekniska museet och Co-Manager för ESERO Sverige.

Solrosprojektet är ett av flera initiativ som SSC är delaktigt i för att öka kunskapen och intresset för rymden. Tillsammans med solrosfröna flög även ett experiment framtaget av vinnarna av Rymdforskarskolan 2022, en sommarforskarskola inom astronomi och rymdteknik för gymnasieelever som leds av Astronomisk Ungdom.

– Att odla solrosor som flugits i rymden är ett underbart sätt för unga människor och elever att uppleva rymden på ett mycket konkret sätt; att röra vid och få frön att växa som har flugit långt över jordytan och sträckt sig mot stjärnorna. För vissa kan detta vara det första steget mot deras framtida rymdkarriär! Det är verkligen ett privilegium för SSC att få bidra till att plantera den första idén om en sådan möjlighet i medvetandet hos vår framtida generation! säger Gunnar Florin, Affärsutvecklare på SSC.

Kontakt: Philip Ohlsson, kommunikationschef SSC, +46 (0)70 721 70 26, philip.ohlsson@sscspace.com

Om SSC: Swedish Space Corporation hjälper jorden att dra nytta av rymden. SSC är ett statligt bolag som hjälpt rymdorganisationer, företag, andra kommersiella aktörer och forskningsinstitut att få tillgång till rymden sedan tidigt 70-tal. SSC:s produkter och tjänster möjliggör framgångsrika rymdprojekt inom telekommunikation, säkerhet, meteorologi, positionering, vetenskaplig forskning, jordobservation och andra tillämpningar. Genom våra 635 engagerade medarbetare kan vi erbjuda specialistkompetens inom satellitkommunikation, raket- och ballongsystem, uppsändnings-tjänster och flygtesttjänster. Genom lokal närvaro på alla kontinenter kan vi hjälpa våra kunder med specifika lösningar inom rymdsystem, delsystem, instrument, teknik och tillhörande tjänster. Inom SSC:s nätverk finns rymdbasen Esrange i norra Sverige, med siktet inställt på att bli först i Europa att skjuta upp satelliter 2024. Bolaget har även ett av världens största kommersiella markstationsnätverk för satellitkommunikation, med stationer strategiskt utplacerade i världen. Via SSC:s dotterbolag GlobalTrust använder vi också satellitdata och analysapplikationer för att hjälpa företag, organisationer och regeringar att utveckla hållbarhetsstrategier. www.sscspace.com | www.rymdkollen.se

Om UZH Space Hub: Grundades 2018 UZH Space Hub – rymd- och flygklustret vid University of Zurichs innovationshubb – är nu en av de globalt betydelsefulla rymdnaven. Med sina 35 högt rankade forskargrupper från områdena jordobservation, rymdlivsvetenskap, astrofysik och superdatorer, autonom flygning och navigering av obemannade flygfarkoster, grön flyg- och rymdhållbarhet är UZH Space Hub perfekt positionerat för att spela en avgörande roll i utformningen av den växande rymdekonomin och rymdindustrin. www.spacehub.uzh.ch

Continue Reading

Marknadsnyheter

Orsakar tidig exponering för YouTube känslomässiga och beteendemässiga problem hos barn?

Published

on

By

Studien i BMC Public Health undersöker hur tidig exponering för YouTube påverkar

känslomässig och beteendemässig utveckling hos barn i Sydkorea. Resultaten visar att barn

som börjar använda YouTube tidigt, särskilt under fyra års ålder, har ökad risk för

känslomässiga och beteendemässiga problem. Barn med högre självreglering använder

YouTube mindre. Studien betonar vikten av fortsatt forskning för att förstå dessa samband

bättre.

https://www.news-medical.net/n…

Continue Reading

Marknadsnyheter

Orsakar tidig exponering för YouTube känslomässiga och beteendemässiga problem hos barn?

Published

on

By

Studien i BMC Public Health undersöker hur tidig exponering för YouTube påverkar

känslomässig och beteendemässig utveckling hos barn i Sydkorea. Resultaten visar att barn

som börjar använda YouTube tidigt, särskilt under fyra års ålder, har ökad risk för

känslomässiga och beteendemässiga problem. Barn med högre självreglering använder

YouTube mindre. Studien betonar vikten av fortsatt forskning för att förstå dessa samband

bättre.

https://www.news-medical.net/n…

Continue Reading

Marknadsnyheter

Lantmännen och Arla i DI: ”Politiken saknar strategi för livsmedelsberedskap och grön omställning – sluta utreda och börja agera”

Published

on

By

Tillsammans med Arla signerar Lantmännen i dag en debattartikel. Cecilia Kocken, vd på Arla Sverige, och Per Arfvidsson, vice vd på Lantmännen, menar att det är glädjande att så många politiker gärna vill prata om livsmedelsberedskap och omställning. Men det räcker inte, enligt dem. Det måste hända saker också, och Cecilia och Per ger tre konkreta förslag. Utöver debattartikeln kommer Arla och Lantmännen även prata om livsmedelsberedskap och klimatomställning i Almedalen i ett gemensamt seminarium.

Debattartikeln publicerades i Dagens industri, 21 juni 2024. Den kan även läsas nedan.

Politiken saknar strategi för livsmedelsberedskap och grön omställning – sluta utreda och börja agera

Stärkt beredskap har varit en högaktuell fråga sedan Rysslands invasionskrig mot Ukraina. Stora och snabba insatser har gjorts för militära försvaret, men för det civila försvaret har det gått betydligt långsammare och inom livsmedelsberedskapen har det inte hänt något konkret alls. Svensk livsmedelsberedskap är lika bristfällig som den var för tjugo år sedan.

Då Sverige har ett handelsunderskott för livsmedel på omkring 70 miljarder kronor och saknar lager eller produktionskapacitet i livsmedelsindustrin, utöver den minimala som behövs kommersiellt, är detta anmärkningsvärt.

Jämför vi med en annan samhällskritisk verksamhet, det militära försvaret, så har dess anslag fördubblats sedan 2020. Det är fullt rimligt, men lika rimligt är att livsmedelsberedskapen följer samma investeringsvilja. Det är svårt att försvara landet hungrig.

Samtidigt står vi inför en grön omställning där jordbruket både ska minska sin klimatpåverkan och anpassa sig till allt mer extremväder. Den säkerhetspolitiska och klimatpolitiska utmaningen går att förena, men det kräver investeringar.

Nyligen gick remisstiden ut för utredningen ”Livsmedelsberedskap för en ny tid”. Det är en bra grund, men vår bestämda uppfattning är att det finns tillräckligt med rapporter som konstaterar att Sverige saknar livsmedelsberedskap – nu är det dags för konkreta åtgärder.

1. Sverige behöver bygga upp lager och inhemsk produktion av kritiska varor för att klara livsmedelsproduktion

Spannmål utgör en viktig grund i svensk matproduktion, kan lagras kostnadseffektivt och användas för många olika ändamål. För att inte störa marknaderna kommer det dock ta tid att successivt bygga upp lager och man når därför inte tillräckliga volymer förrän nästa decennium. Kravet på snabba åtgärder ökar därför dramatiskt.

Eftersom vi är helt beroende av importerad mineralgödsel, drivmedel och växtskyddsmedel är det nödvändigt att man bygger upp lager och möjliggör ökad svensk produktion. Sverige är ett av få länder i EU som inte har någon produktion av mineralgödsel, men det finns flera industriprojekt i startgroparna.

2. Sverige behöver öka sin livsmedelsproduktion

Om vi inte producerar tillräckligt mycket mat går det inte att bygga upp livsmedelsberedskap. Det är därför avgörande att lönsamheten och produktionen i lantbruket och livsmedelsförädlingen ökar. Det är nödvändigt att regering och riksdag tillför resurser samt att den uppdaterade livsmedelsstrategin blir offensiv och inriktad på tillväxt.

För 40 år sedan var svenska spannmålsarealen cirka 60 procent större och det fanns ungefär 120 procent fler mjölkkor samt dubbelt så många grisar. Det finns därför både potential och utrymme att öka den svenska livsmedelsproduktionen, inte minst för att öka exporten. Med rätt förutsättningar kan vår miljövänliga produktion öka, vilket gynnar klimatet, handelsbalansen, jobben och livsmedelsberedskapen. Handelsnetto noll för livsmedel är både möjligt och önskvärt.

3. Sverige behöver leda den gröna omställningen också i lantbruket

Svenskt lantbruk står inför två parallella utmaningar – öka produktionen och samtidigt klara den gröna omställningen med en klimatpolitik som skapar trygghet för jordbruket att växa samt uppmuntrar forskning och utveckling. Därtill är det inte rimligt att lantbruket ska kompensera för transporternas ökade utsläpp. För att möta båda dessa utmaningar och möjligheter krävs stora investeringar i lantbruksföretagen. Som representanter för Sveriges två största livsmedelsproducerande lantbrukskooperativ är vi beredda att leda detta arbete. Men det är inte rimligt att våra ägare – Sveriges bönder – ensamma ska finansiera det gröna totalförsvaret.

Vi kan bygga upp vår livsmedelsberedskap och samtidigt accelerera klimatomställningen i lantbruket. Men det krävs ambitiösa, kloka och långsiktiga beslut av sittande och kommande regeringar. Vill vi vara trygga måste vi stärka beredskapen inom livsmedel, precis som vi gör med militära försvaret. Det är bråttom nu.

Cecilia Kocken, vd, Arla Sverige
Per Arfvidsson, vice vd, Lantmännen

 

För mer information, kontakta gärna oss  

Lantmännens presstjänst   
Tel: 010 556 88 00  
E-post: 
press@lantmannen.com  

 

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 18 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter cirka 70 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.