(S) kräver att avvecklingen av tågvärdarna stoppas.

| 30 augusti, 2021 | 0 kommentarer

På tisdagens (31-08-2021) Trafiknämnd i Region Stockholm kommer Socialdemokraterna lägga en skrivelse där vi kräver att avvecklingen av tågvärdarna stoppas.

Moderaterna i trafiknämnden går vidare med avvecklingen av tågvärdarna i pendeltrafiken, mot personalens protester och utan att ha hörsammar oppositionens krav på säkerhetsanalyser av förslaget.

Innan sommaren fattades beslut om eftermontering av kameror vilket också får konsekvensen att tågvärdarna ska få nya arbetsuppgifter. Vi socialdemokrater är teknikpositiva, men detta förslaget hastas fram av fel skäl, och utan tillräcklig hänsyn till trygghets- och säkerhetsaspekter.

  • Vi kan aldrig gå med på att offra resenärernas säkerhet för att spara pengar. Här saknas risk- och säkerhetsanalys helt — ett sådant förslag kan vi inte rösta för. Resenärer måste kunna känna sig trygga ifall något skulle hända i kollektivtrafiken, säger Jens Sjöström (S).
  • Moderaternas varaktiga misskötsel av SL:s ekonomi har tillåtit kostnaderna att skena. Men nu riskerar Kristoffer Tamsons iver att spara pengar göra att han också snålar med resenärernas säkerhet, säger Jens Sjöström (S).

Trygghet för personalen. I förslaget så hanterades säkerheten i relation till dörrfrågan och mobila team införs för att ha beredskap att hjälpa lokföraren vid eventuella problem såsom evakuering. Risk och säkerhetsanalysen kopplat till att lokföraren i ett inledande skede kommer arbeta ensam i eventuella nödsituationer fanns inte med i underlaget.

Detta är en enormt stor brist och något vi socialdemokrater ser är nödvändigt innan man kan fatta beslut om att inte längre ha tågvärdar – oavsett kameramontering eller ej. I dagsläget är det två personer som hjälps åt vid till exempel brand eller annan nödsituation. Om tåget behöver utrymmas omedelbart kan inte mobila team väntas in utan lokföraren kommer ensam behöva hantera detta.

Trygghet för resenärer. Trygghetsfrågan för resenärerna är en lite annan fråga då mänsklig närvaro höjer känslan av trygghet för resenärerna. De satsningar som beskrivs på trygghetsskapande aktiviteter, vilket kan innebära rörlig personal i systemet som kan anpassas efter var behoven finns, bör kunna hantera detta på ett bra sätt. Enligt uppgifter har det fungerat väl när denna förändring gjordes på pendeltåget i Nynäshamn. Vi vill dock att den förändring som gjorts i Nynäshamn utvärderas inför införande brett i systemet för om behov finns måste fler insatser till för att öka tryggheten för resenärerna.

Dessa frågor och ett antal andra trygghets och säkerhetsaspekter gjorde att vi socialdemokrater yrkade återremiss på beslutet innan sommaren. Trots det fattades beslutet men vi anser fortsatt att dessa aspekter behöver analyseras och belysas innan tågvärdarna avvecklas från tågen.

  • Man kan inte enkelt ersätta den trygghet som en tågvärd skapar med en kamera. Istället för att göra prestige av frågan hade vi hellre sett att Tamsons lät förvaltningen göra en ordentlig säkerhetsanalys av förslaget, säger Jens Sjöström (S).
  • (S) är positiva till att ny teknik används för att effektivisera och digitalisera kollektivtrafiken. Men detta ärende är alldeles för dåligt genomarbetat, säger Jens Sjöström (S).

Presskontakt:
Viktor Stenlöf 

Pressekreterare
Socialdemokraterna i Region Stockholm 
[email protected] 
070 – 737 32 47

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *