Connect with us

Marknadsnyheter

Så mycket lägger familjen på årets påskresa

Published

on

Påsken närmar sig och av tradition är det många familjer som väljer att resa bort under ledigheten. En färsk undersökning från Länsförsäkringar visar att 35 procent av alla svenska barnfamiljer planerar att resa bort under påsk och att dessa familjer i genomsnitt väntas lägga 8 700 kronor på påskresan.

-Det är intressant att se att många barnfamiljer, trots sämre ekonomiska tider, prioriterar att investera både tid och pengar på att resa. Men för att undvika överdriven konsumtion och för att hålla utgifterna under kontroll är det klokt att sätta upp en budget för resan, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

I undersökningen som Länsförsäkringar tagit fram genom Verian (fd. Kantar Sifo) påvisas tydliga skillnader i resmönster och planerad budget beroende på familjernas ekonomiska situation.

42 procent av familjerna med en inkomst över 84 000 kronor per månad planerar att resa bort under påsk och lägga i genomsnitt 15 000 kronor på resan. Bland familjer med en inkomst under 35 000 kronor är det 34 procent som planerar att resa i väg och då lägga cirka 4 400 kronor.

-Möjligheten att resa i väg under påsk och hur mycket pengar som läggs på resan varierar betydligt mellan olika familjer. Som förälder kan det vara nyttigt att prata ekonomi med barnen för att skapa en sund förståelse för familjens ekonomiska förutsättningar och prioriteringar. Det är viktigt att förklara att det inte alltid är möjligt att göra stora eller dyra resor och att det finns många andra sätt att skapa minnesvärda stunder tillsammans, förklarar Stefan Westerberg som listat några alternativa aktiviteter till att resa bort.

I undersökningen framgår också att barnens ålder har en stor inverkan på resplanerna. Familjer med barn i åldrarna 6 till 8 år är de som i störst utsträckning planerar att resa bort (45 procent), medan familjer med äldre barn i åldrarna 16 till 18 år verkar föredra att stanna hemma (23 procent uppger att de ska resa bort). Däremot avser familjerna med äldre barn lägga betydligt mer pengar på resandet i påsk jämfört med de med yngre barn.

Bland de tillfrågade som har uppgett att de har ett kontinuerligt sparande visar undersökningen att 37 procent av dessa planerar att åka i väg i påsk, att jämföra med 18 procent bland de som inte sparar pengar.

Om ni väljer att inte resa bort finns det mycket annat att göra:

  • Besök ett lekland, spela paintball, gå och klättra eller testa en trampolinpark.
  • Besök simhallen.
  • Besök museum eller konstgalleri i trakten.
  • Besök en djurpark.
  • Kolla om det finns något lokalt evenemang att gå på.
  • Häng i naturen – packa en ryggsäck med matsäck och fika, och dra i väg till närmaste skogsdunge. För lite större barn kan ett naturreservat med äventyrsstig passa bättre.

Medelbelopp (kronor) för de som planerar att resa i väg under påsklovet

Totalt (hela populationen barnfamiljer) 8 700 kr
18–29 år 4 506 kr
30–49 år 8 320 kr
50–65 år 14 089 kr
Norra Sverige 3 416 kr
Stockholmsområdet 12 126 kr
Västsverige 9 232 kr
Sydsverige 10 787 kr
Ensamstående 3 941 kr
Sammanboende 9 577 kr
Ålder på barnet/n 0–5 år 4 971 kr
Ålder på barnet/n 6–8 år 7 403 kr
Ålder på barnet/n 9–12 år 8 229 kr
Ålder på barnet/n 13–15 år 11 836 kr
Ålder på barnet/n 16–18 år 14 716 kr
Inkomst <49 999 kr 4 434 kr
Inkomst 50 000–83 999 kr 6 000 kr
Inkomst>84 000 kr 15 006 kr

Om undersökningen

  • Undersökningen genomfördes av Verian (f.d. Kantar Public) på uppdrag av Länsförsäkringar den 31 januari till 6 februari 2024.
  • Undersökningen genomfördes online via Sifopanel.
  • 1000 individer från 18 – 79 år, med ett eller flera hemmaboende barn under 18 år, har svarat på frågorna.
  • Sifopanelen består av slumpmässigt rekryterade individer från ett riksrepresentativt urval avseende kön, ålder och region. Det finns ingen möjlighet att själv gå med i Sifopanelen. De som deltagit i undersökningen har blivit slumpmässigt utvalda.

                                                         

För ytterligare information kontakta:
Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar. Tel. 073 – 968 30 44 Stefan.Westerberg@lansforsakringar.se

Lena Bivner, pressansvarig. Tel. 08–588 40 00. lena.biver@lansforsakringar.se

Länsförsäkringars pressjour, telefon 08 – 588 418 50, press@lansforsakringar.se

Länk till Länsförsäkringars pressrum: https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/press-media/

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.