Safe Lane Gaming har ingått långfristig kreditfacilitet från svensk bank.

| 6 maj, 2022 | 0 kommentarer

Safe Lane Gaming AB (publ) (”SLG eller Bolaget”) delger att Bolaget upptagit en ny långfristig  kreditfacilitet för att lösa kortfristiga kreditfaciliteter. Det totala lånebeloppet uppgår till 60 000 000 kr och löper 3 år marknadsmässiga villkor, kredit givare Svensk bank.

Som Bolaget tidigare kommunicerat har de under en tid varit i slutfasen av omnoteringen, där den huvudsakliga punkten handlat om att refinansiera tidigare upptagna kortfristiga lån. Bolaget har medvetet valt, för aktieägarnas bästa att inte stressa på denna process, utan istället metodiskt förhandlat med ett flertal olika aktörer för att finna bästa möjliga villkor utifrån rådande situation på kapitalmarknaden. Som Bolaget i den senaste Operativa uppdateringen informerade om, lägger Bolaget för närvarande stor vikt på att arbeta med Balansräkningen, i syfte att skapa förutsättningar för framtida goda resultat på sista raden och positiva kassaflöden. Bolaget kommer fortsatt arbeta med Balansräkningen utifrån tidigare uttalad strategi.

Denna information är sådan som Safe Lane Gaming AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-06 13:32 CET.

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
Jesper Nord
Telefon: +46 733 291329
[email protected]
www.safelanegaming.com

Safe Lane Gaming AB (publ) (SLG)
SLG är ett bolag inom Gaming sektorn, bolag har idag över 10 spel i sin portfölj och fokuserar på strategiska förvärv och organisk tillväxt. Bolaget förvärvar och förvaltar spel för samtliga plattformar tillgängliga för allmänheten. SLG:s huvudkontor ligger i Stockholm, Sveriges huvudstad, även om personalen är spridd över hela världen.

Safe Lane Gaming AB (publ) (556671-3607) är listat på NGM Nordic SME. Mer information finns på www.safelanegaming.com.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.