Sanna Norman ny ordförande för Vårdförbundet Gotland

| 12 januari, 2022 | 0 kommentarer

Sanna Norman är specialistsjuksköterska på Barn- och elevhälsan Gotland. I oktober valdes hon till ny avdelningsordförande i fyra år för Vårdförbundet avdelning Gotland.

– Jag brinner för utveckling av våra yrken. Jag vill jobba för en god arbetsmiljö och för ett hållbart yrkesliv med tydliga möjligheter till  kompetensutveckling och lönekarriär i yrket över tid, säger Sanna Norman.

Sanna har varit medlem i Vårdförbundet i 11 år varav de senaste fem åren också förtroendevald i avdelningsstyrelsen på Gotland. I oktober valdes hon som ny ordförande vid årsmötet. Sanna valdes till avdelningsordförande på fyra år och i sitt nya uppdrag ser hon fram emot att utveckla det fackliga arbetet.

– Jag vill bidra till att föra vår fackliga organisation in i framtiden och visa på den viktiga roll vi har i det partsgemensamma arbetet. Jag vill få det partsgemensamma arbetet att resultera i bättre villkor, arbetsmiljö och löneutveckling för medlemmarna och där arbetsplatserna präglas av gemenskap, dialog och delaktighet, säger Sanna Norman.

Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna. Vi organiserar över 114 000 legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor samt studenter inom respektive utbildning.

Region Gotland ligger på fjärde plats gällande löneutveckling enligt siffror från 2019-2020 med en löneutveckling på 3,90 procent.

Utvecklingen av antal årsanställda biomedicinska analytiker under åren 2010-2018 har ökat med 10 procent i Region Gotland med vilket är en större uppgång än flertalet regioner, enligt databasen Kolada.

Barnmorsketätheten ligger i Region Gotland på 520, vilket avser antalet legitimerade och sysselsatta barnmorskor per 100 000 kvinnor i fertil ålder. Det är den näst högsta siffran av alla 21 regioner och enbart Region Jämtland har fler med 556.

17 av 21 regioner bedömer att det har brist på grundbemannade sjuksköterskor. Region Gotland är en av dessa och redovisar 1160 sjuksköterskor per 100 000 invånare. Antal röntgensjuksköterskor per 100 000 invånare i Region Gotland är endast 19 stycken, vilket är långt under riksgenomsnittet på 37 stycken.

Mediakontakt, information och frågor: 

Sanna Norman,

0498- 291634

[email protected]

Pressfoto bifogas

För ytterligare information, kontakta Vårdförbundets pressjour på tfn: 0703-10 30 09

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.