SBF Bostad AB (publ) – största emissionen någonsin – 116 miljoner kronor

| 9 juni, 2021 | 0 kommentarer

Andra kvartalet har varit framgångsrikt för SBF Bostad, kommenterar Vd Johan Grevelius:

  • Vår nyemission har kraftigt överträffat vår målbild och är den bästa sedan bolaget startades 2016.
  • MSCI * har utsett SBF-koncernen till en av Sveriges tre bästa fastighetsförvaltare 2020.
  • Vi ser fram emot att utöka fastighetsportföljen genom förvärv av ytterligare fastigheter på intressanta tillväxtorter.

Teckningsperioden för nyemissionen i SBF Bostad AB (publ) “Bolaget” löpte ut fredagen den 4 juni 2021 och det preliminära resultatet, baserat på inkomna teckningsanmälningar, uppgår till 116 352 000 kronor omfattande 9 696 A-aktier. SBF Bostad (publ) har idag ett fastighetsvärde uppgående till cirka 2,1 miljarder kronor. Nyemissionen har genomförts i syfte att förvärva ytterligare hyresfastigheter.

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) har idag fattat beslut om tilldelning av 9 696 A-aktier. Avräkningsnotor skickas ut omgående av Bolagets emissionsinstitut Hagberg & Aneborn Fondkommission AB. Slutligt teckningsresultat kommer att offentliggöras efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket. Första handelsdag på NGM Nordic AIF av nyemitterade A-aktier beräknas vara den 30 juni 2021.

Bolaget äger idag fastigheter på tretton orter i Sverige; Borgholm, Borås, Huskvarna, Hörby, Kalmar, Karlskrona, Laholm, Osby, Skellefteå, Skövde, Staffanstorp, Trelleborg och Ystad.

* SBF-koncernens portfölj hade en totalavkastning på 12,1 procent under 2020. MSCI:s bostadsindex omfattar totalt knappt 600 miljarder kronor och gav i genomsnitt en totalavkastning på 7,0 procent för 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets Vd Johan Grevelius, [email protected]   mobil 070 851 85 00 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 9 juni 2021 kl. 15.40.

SBF Bostad AB (publ)+46 8 667 10 50

SBF Bostad AB (publ)

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *