Connect with us

Marknadsnyheter

Scandinavian ChemoTech ger en lägesrapport och önskar alla en trevlig midsommar och semester

Published

on

Det har varit full fart för både Human och Animal Care under årets första 6 månader som fyllts av både kliniska framsteg och etablering av nya samarbetspartners för de båda affärsområdena.

Vi har snart avverkat halva 2022 som har fyllts av några av Bolagets största framgångar.

Under slutat av 2021 skiftade Bolaget fokus till marknads- och försäljningsåtgärder inom Animal Care. Även om det inte ännu resulterat några stora försäljningsframsteg är vi helt övertygade om att detta var ett klokt beslut som kommer gynna Bolagets kassaflöde inom kort.

 

Antal aktiva kundrelationer ökar i Europa och USA

Vår ansträngning i såväl Skandinavien, Europa och USA har succesivt ökat antalet aktiva kundrelationer där behandlingar redan idag utförs eller där introduktionsbehandlingar planeras starta inom kort. Vi har fram till idag koncentrerat våra insatser på de större aktörerna där vi ser stora skalfördelar och genom större upphandlingar där vi kan offerera kostnadseffektiva lösningar till klinikerna.

 

Vår affärsmodell erbjuder idag fler finansiella lösningar för ökad flexibilitet

Genom lyhördhet från flera pågående förhandlingar inom Bolagets två affärsområden har vår affärsmodell idag skapat stor flexibilitet för de sjukhus och kliniker som vill få tillgång till vår TSE-teknologi.

 

Vi kan idag offerera:

  • Direkt försäljning
  • Finansiell leasing (köp genom avbetalning)
  • Operationell leasing, där utrustningen återlämnas efter leasingperiodens är slut
  • Dagshyra (enbart på vissa geografiska platser)

 

Viktiga kliniska framsteg och samarbeten för fortsatta kliniska studier

Att Sveriges och Indiens stora utbytesprogram ” India-Sweden Healthcare Innovation Centre” valt att inkludera ChemoTech som en teknikpartner är mycket stort för såväl ChemoTech som för flera hundra tusen cancersjuka där inte de traditionella behandlingarna fungerat. AIIMS sjukhuset planerar att starta en studie i syfte att ta fram ett behandlingsprotokoll för TSE inom det federala sjukvårdssystemet i Indien. Vid ett framgångsrikt utfall i en studie vid AIIMS skapar vi förutsättningar för att nå alla statliga sjukhus som bedriver cancervård med IQwave™. Eftersom TSE är en unik teknologi som enbart ChemoTech kan erbjuda kommer sjukhusen, enligt rådande regelverk, ej behöva genomföra offentlig upphandling, något som gör att vi kan reducera konkurrensbilden på ett mycket positivt sätt.

 

Animal Care (Vetiqure AB)

Animal Care-verksamheten har nått flera mindre framsteg inom det kliniska området genom framgångsrika behandlingar på både hundar och hästar, något som har skapat många ringar på vattnet genom direkta offertförfaranden på flertalet klinker i såväl Sverige som i Europa och USA. Intressen har också visat sig komma från flera länder i Asien och Australien. Det kommer dock vara viktigt att vi inte agerar splittrat över fler regioner i dagsläget – innan vi skapat betydande kassaflöden för att säkra verksamhetens framtida expansion.

 

Även om vi inte kan säkerställa framgång i alla våra pågående förhandlingar har vi än så länge inte stött på tveksamheter som tyder på att veterinärerna skulle ändra sitt intresse för TSE.

 

Vi går nu men snabba steg mot semestertider vilket självklart påverkar aktiviteterna hos våra kunder och samarbetspartners. Vi som Bolag strävar därför att försöka att nytta den passiva tiden att låta vår personal ladda om och får lite riktig ledighet, något som är extra viktigt när ett Bolag har så högt tempo och relativt kompakt organisation. Vi kommer låta vissa delar av den svenska organisationen vara lediga under slutet av den så kallade industrisemestern även om den Internationella delen i USA Mellanöstern och Asien kommer säkerställa att våra projekt fortlöper med samma takt som tidigare.

 

Vi önskar alla en härlig midsommar och trevliga semestertider.

 

För mer information vänligen kontakta: Mohan Frick, VD

Tele: +46 (0)10-218 93 00
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00E-mail: certifiedadviser@penser.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation (TSE™), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.
 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Orsakar tidig exponering för YouTube känslomässiga och beteendemässiga problem hos barn?

Published

on

By

Studien i BMC Public Health undersöker hur tidig exponering för YouTube påverkar

känslomässig och beteendemässig utveckling hos barn i Sydkorea. Resultaten visar att barn

som börjar använda YouTube tidigt, särskilt under fyra års ålder, har ökad risk för

känslomässiga och beteendemässiga problem. Barn med högre självreglering använder

YouTube mindre. Studien betonar vikten av fortsatt forskning för att förstå dessa samband

bättre.

https://www.news-medical.net/n…

Continue Reading

Marknadsnyheter

Orsakar tidig exponering för YouTube känslomässiga och beteendemässiga problem hos barn?

Published

on

By

Studien i BMC Public Health undersöker hur tidig exponering för YouTube påverkar

känslomässig och beteendemässig utveckling hos barn i Sydkorea. Resultaten visar att barn

som börjar använda YouTube tidigt, särskilt under fyra års ålder, har ökad risk för

känslomässiga och beteendemässiga problem. Barn med högre självreglering använder

YouTube mindre. Studien betonar vikten av fortsatt forskning för att förstå dessa samband

bättre.

https://www.news-medical.net/n…

Continue Reading

Marknadsnyheter

Lantmännen och Arla i DI: ”Politiken saknar strategi för livsmedelsberedskap och grön omställning – sluta utreda och börja agera”

Published

on

By

Tillsammans med Arla signerar Lantmännen i dag en debattartikel. Cecilia Kocken, vd på Arla Sverige, och Per Arfvidsson, vice vd på Lantmännen, menar att det är glädjande att så många politiker gärna vill prata om livsmedelsberedskap och omställning. Men det räcker inte, enligt dem. Det måste hända saker också, och Cecilia och Per ger tre konkreta förslag. Utöver debattartikeln kommer Arla och Lantmännen även prata om livsmedelsberedskap och klimatomställning i Almedalen i ett gemensamt seminarium.

Debattartikeln publicerades i Dagens industri, 21 juni 2024. Den kan även läsas nedan.

Politiken saknar strategi för livsmedelsberedskap och grön omställning – sluta utreda och börja agera

Stärkt beredskap har varit en högaktuell fråga sedan Rysslands invasionskrig mot Ukraina. Stora och snabba insatser har gjorts för militära försvaret, men för det civila försvaret har det gått betydligt långsammare och inom livsmedelsberedskapen har det inte hänt något konkret alls. Svensk livsmedelsberedskap är lika bristfällig som den var för tjugo år sedan.

Då Sverige har ett handelsunderskott för livsmedel på omkring 70 miljarder kronor och saknar lager eller produktionskapacitet i livsmedelsindustrin, utöver den minimala som behövs kommersiellt, är detta anmärkningsvärt.

Jämför vi med en annan samhällskritisk verksamhet, det militära försvaret, så har dess anslag fördubblats sedan 2020. Det är fullt rimligt, men lika rimligt är att livsmedelsberedskapen följer samma investeringsvilja. Det är svårt att försvara landet hungrig.

Samtidigt står vi inför en grön omställning där jordbruket både ska minska sin klimatpåverkan och anpassa sig till allt mer extremväder. Den säkerhetspolitiska och klimatpolitiska utmaningen går att förena, men det kräver investeringar.

Nyligen gick remisstiden ut för utredningen ”Livsmedelsberedskap för en ny tid”. Det är en bra grund, men vår bestämda uppfattning är att det finns tillräckligt med rapporter som konstaterar att Sverige saknar livsmedelsberedskap – nu är det dags för konkreta åtgärder.

1. Sverige behöver bygga upp lager och inhemsk produktion av kritiska varor för att klara livsmedelsproduktion

Spannmål utgör en viktig grund i svensk matproduktion, kan lagras kostnadseffektivt och användas för många olika ändamål. För att inte störa marknaderna kommer det dock ta tid att successivt bygga upp lager och man når därför inte tillräckliga volymer förrän nästa decennium. Kravet på snabba åtgärder ökar därför dramatiskt.

Eftersom vi är helt beroende av importerad mineralgödsel, drivmedel och växtskyddsmedel är det nödvändigt att man bygger upp lager och möjliggör ökad svensk produktion. Sverige är ett av få länder i EU som inte har någon produktion av mineralgödsel, men det finns flera industriprojekt i startgroparna.

2. Sverige behöver öka sin livsmedelsproduktion

Om vi inte producerar tillräckligt mycket mat går det inte att bygga upp livsmedelsberedskap. Det är därför avgörande att lönsamheten och produktionen i lantbruket och livsmedelsförädlingen ökar. Det är nödvändigt att regering och riksdag tillför resurser samt att den uppdaterade livsmedelsstrategin blir offensiv och inriktad på tillväxt.

För 40 år sedan var svenska spannmålsarealen cirka 60 procent större och det fanns ungefär 120 procent fler mjölkkor samt dubbelt så många grisar. Det finns därför både potential och utrymme att öka den svenska livsmedelsproduktionen, inte minst för att öka exporten. Med rätt förutsättningar kan vår miljövänliga produktion öka, vilket gynnar klimatet, handelsbalansen, jobben och livsmedelsberedskapen. Handelsnetto noll för livsmedel är både möjligt och önskvärt.

3. Sverige behöver leda den gröna omställningen också i lantbruket

Svenskt lantbruk står inför två parallella utmaningar – öka produktionen och samtidigt klara den gröna omställningen med en klimatpolitik som skapar trygghet för jordbruket att växa samt uppmuntrar forskning och utveckling. Därtill är det inte rimligt att lantbruket ska kompensera för transporternas ökade utsläpp. För att möta båda dessa utmaningar och möjligheter krävs stora investeringar i lantbruksföretagen. Som representanter för Sveriges två största livsmedelsproducerande lantbrukskooperativ är vi beredda att leda detta arbete. Men det är inte rimligt att våra ägare – Sveriges bönder – ensamma ska finansiera det gröna totalförsvaret.

Vi kan bygga upp vår livsmedelsberedskap och samtidigt accelerera klimatomställningen i lantbruket. Men det krävs ambitiösa, kloka och långsiktiga beslut av sittande och kommande regeringar. Vill vi vara trygga måste vi stärka beredskapen inom livsmedel, precis som vi gör med militära försvaret. Det är bråttom nu.

Cecilia Kocken, vd, Arla Sverige
Per Arfvidsson, vice vd, Lantmännen

 

För mer information, kontakta gärna oss  

Lantmännens presstjänst   
Tel: 010 556 88 00  
E-post: 
press@lantmannen.com  

 

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 18 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter cirka 70 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.