SENS satsar på Sydafrika – ingår avtal med Sydafrikanska konsultföretaget Oloenviron

| 29 september, 2021 | 0 kommentarer

Det svenska energibolaget Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS” eller ”Bolaget”) har ingått i ett samarbetsavtal med det sydafrikanska konsultföretaget Oloenviron Pty (”Oloenviron”). Samarbetet fokuserar på nyttjande av grundvattnet i sydafrikanska gruvor för att skapa grön energi genom SENS unika teknik.

Med tanke på Sydafrikas väderförutsättningar samt att kolen blir alltmer ekonomiskt och miljömässigt ohållbar, finns det ett stort behov av förnybar energi och effektiva energilagringslösningar. SENS har möjligheten att möta efterfrågan med sina energilagringslösningar och vi är väldigt förväntansfulla över det här samarbetet. Sydafrika är en tilltalande marknad och förhoppningsvis kan vi bygga vidare på det här avtalet och därigenom bygga upp en projekt-pipeline samt större nätverk, säger Lise Toll, tillträdande VD för SENS.

Sydafrika är fortfarande i startgroparna i omställningen från fossilbaserad energi till förnybar. Idag är landet kraftigt beroende av kolkraftsproduktion, men har ambitiösa mål för avvecklingen av kolkraft och installation av förnybara energikällor. Med sina många soltimmar har landet sett ett stort utländskt intresse från solenergibolag under de senaste åren, men svenska SENS fokuserar på något annat – gruvor. Idag finns det över 500 gruvor med aktiv brytning i Sydafrika som varje dag pumpar ut mängder av grundvatten för att verksamheten ska kunna bedrivas. Eftersom metallhalten i grundvattnet är väldigt hög kan det inte användas som dricksvatten och idag samlas det i gigantiska dammar. Genom SENS lösning skulle grundvattnet i stället kunna användas för att utvinna energi genom att pumpas i gruvschakt som inte längre används.

Vi löser ett problem för gruvbolagen genom att använda grundvattnet samtidigt som energin som vi utvinner ur vattnet kan driva hela gruvverksamheten. Överskottet skulle kunna säljas till det offentliga elnätet, men tanken är att majoriteten ska användas i gruvorna och omkringliggande bebyggelse, säger Pulane Molokwane, VD för Oloenviron.

Inte bara grön el – pålitlig el

Pulane Molokwane är utbildad kärnkrafsfysiker med lång erfarenhet av att driva företag och är idag en stark röst inom energifrågor i Sydafrika. Sedan flera år tillbaka sitter hon med i styrelsen i Eskom, som är ett statligt ägt elföretag och landets primära elleverantör. Pulanes nätverk inom branschen förväntas underlätta tillgången till gruvor och andra nödvändiga affärskontakter. Som VD för konsultföretaget Oloenviron arbetar hon med Sydafrikas omställning mot fossilfri energiförsörjning och ser fördelar med samarbetat med SENS, utöver att bidra till Sydafrikas övergång från fossilbaserad energi till förnybar.

Ett av de största problemen för många affärsverksamheter i Sydafrika är de ständiga elavbrotten. Om vi kan driva gruvorna med SENS lösning kommer vinsten inte bara vara att energin är grön, utan att den är pålitlig och tillgänglig oavsett när verksamheten kräver den, säger Pulane Molokwane och fortsätter:

Samarbetet är fortfarande i sin linda och just nu pågår projektering av lämpliga gruvor att samarbeta med. Men vi har haft väldigt god kontakt med SENS och jag ser verkligen fram emot vårt kommande samarbete. Förhoppningsvis stannar det inte i Sydafrika; det finns otroliga möjligheter för SENS lösning i hela södra Afrika.

SENS satsar för tillfället på att öka kommersialiseringstaken och ser stora möjligheter i att etablera flera samarbetspartners runtom i världen. För tillfället pågår det en global energiomställning där SENS är redo att svara upp till efterfrågan med beprövade lösningar. Ambitionen är att utveckla nätverk med lokala samarbetspartners från andra länder varpå avtalet med Oloenviron förhoppningsvis öppnar upp fler möjligheter i Sydafrika.

För ytterligare information kontakta:

Otto Werneskog, IR ansvarig, [email protected], Tel: 070-628 01 93

 

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september 2021 17.25. 

Om SENS

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, utvecklar energisystem för en resurseffektiv energianvändning, till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Våra kunder ökar sin lönsamhet och minskar sin negativa klimatpåverkan med hjälp av våra innovativa helhetslösningar. Vårt erbjudande innefattar såväl energilagring i borrhålslager, pumpkraft, reglering och produktion samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS lösningar möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och nationellt. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Om Oloenviron

Oloenviron är ett konsultföretag som fokuserar på kreativa miljölösningar för hantering av farligt avfall, vattenlösningar och miljökonsekvensstudie. Oloenviron vision är att göra den sydafrikanska ekonomin mer miljömässigt anpassad och hållbar, samt mer internationellt konkurrenskraftig och inkluderande. Bolagets avser att genomföra det genom att presentera innovativa lösningar av Sydafrikas industriella bas.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *