SensoDetect tillsätter Per-Anders Hedin som ny VD

| 29 september, 2021 | 0 kommentarer

Nuvarande VD, Jonas Hagberg, har varit verksam i bolaget sedan i början på 2018 och haft en nyckelroll med uppdrag att förädla tekniken, göra den modern och redo för lansering. Jonas Hagbergs uppdrag anses nu vara färdigt och produkten är redo för global lansering.  Per-Anders Hedin kommer att ta över VD posten från och med den 1 oktober

SensoDetect befinner sig i en mycket intressant fas med många nya möjligheter. Bolaget har redan idag distributörer i Saudiarabien, Bolivia, Indien och Kina men har även intressenter i Frankrike, UK, Sverige och Sydkorea. Nu startar en expansiv försäljningsfas   med flertalet marknadsintroduktioner.  Därför växlar SensoDetect upp med en VD som fokuserar på försäljning och har erfarenhet från att göra affärer globalt. Bolaget kommer fortsatt att anlita Jonas Hagberg som tekniskexpert på motsvarande 1 – 2 dagar per vecka efter en överlämningsperiod.

”När jag nu avgår som VD känns det oerhört bra att ha en fullt digitaliserad och användarvänlig produkt redo för en global marknad samt en väldigt bra efterträdare i Per-Anders Hedin. Han har under sin korta tid i bolaget redan visat sig vara en drivande kraft kring försäljningen och hade en nyckelroll i det Kinesiska distrbutörsavtalet. Jag är väldigt trygg i att lämna över VD rollen till honom”, säger Jonas Hagberg.

”Styrelsen vill tacka Jonas för det hårda arbete och det engagemang som han har lagt på SensoDetect AB. Under hans år som VD har verksamheten genomgått ett antal utmanande utvecklingsfaser vilka skapat förutsättningarna för dagens SensoDetect, som nu har en säljbar produkt och ett bolag som är väl positionerat för fortsatt framgång på en global marknad”, säger styrelseordförande Johan Möllerström.

“ Att få möjligheten att leda företaget in i denna expansiva försäljnings fas, där den totala marknadspotentialen för nämnda marknader är över 1 mdr SEK endast för ADHD diagnostisering, är enormt inspirerande. Denna fas hade dock inte varit möjlig utan Jonas tekniska expertis och inkluderande ledarskap. Tack vare honom, och med hjälp av alla på SensoDetect, har vi nu en stabil grund att stå på nu när vi växlar upp med fokus på försäljning”, säger tillträdande VD Per-Anders (PA) Hedin.

”Som ny VD tillträder PA Hedin som tidigare varit anställd i bolaget som VP sales. PAs långa erfarenhet av affärsutveckling kommer vara värdefull i  i VD-rollen och vi ser med stor tillförsikt fram emot att arbeta med honom”, säger styrelseordförande Johan Möllerström”

Denna information är sådan som SensoDetect AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-29 15:18 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Möllerström
Styrelseordförande / SensoDetect Aktiebolag (publ)
Telefon: 0768-86 81 78
E-post: [email protected]

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på Spotlight.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *