SHL Medical stödjer ”Water Drop Initiative” som introducerar Spowdi Smart Farming för gräsrotsorganisationen SEWA Sisters

| 12 maj, 2022 | 0 kommentarer

”Water Drop Initiative”, introduceras i Indien för att göra det möjligt för kvinnliga företagare och småskaliga jordbrukare att effektivisera sina metoder till regenerativt jordbruk, att minska beroendet av fossila bränslen och minska sina produktionskostnader.

SEWA Sisters at the Train the Trainer Programme in Gujarat India as part of the Water Drop Initiative Småskaliga jordbrukare står för en tredjedel av den globala livsmedelsproduktionen. För att göra matproduktionen mer hållbar måste dessa jordbrukare kunna odla mer mat med mindre vatten och minska användandet av fossila bränslen.

”Water Drop Initiative” initierades för att möjliggöra en övergång till regenerativt jordbruk och närma sig ett mer hållbart livsmedelssystem. Initiativet, som möjliggörs av SHL Medical, började den 1 november 2021 och rullas nu ut i fem delstater i Indien.

Under detta initiativ har Spowdi, i samarbete med SEWA-ägda Grassroot Trading Network for Women, initierat ett ”Train the Trainer Programme”. Programmet syftar till att ge utbildning och praktisk träning för SEWAs gräsrotsmedlemmar och säkerställer att de blir experter på droppbevattning. För att stödja dessa kvinnor ger SHL Medical initialt ett bidrag på 100 000 USD för att köpa bevattningssystem och utbildningsprogram till SEWAs gräsrotsmedlemmar. Målet är att förse dem med verktyg och kunskap inom ”Smart Farming”.

”Vår kärnverksamhets syfte och grundläggande princip är att möjliggöra patienters självständighet. Med detta som utgångspunkt har vi gjort skillnad i livskvalitén för miljoner människor. Vi är glada och stolta över att genom vårt engagemang i Spowdi och The Water Drop Initiative kommer vi nu nå ännu fler människor utanför vår kärnverksamhet, och möjliggöra självständighet och förbättrade livsförhållanden på fler sätt.”, säger SHL Medicals vd Ulrich Faessler.

För närvarande implementeras Water Drop Initiative i Indiens delstater Gujarat, Maharashtra, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh och Rajasthan.

Som ett nästa steg syftar initiativet till att ge småskaliga jordbrukare verktyg och kunskap för att producera mer mat på befintlig jordbruksmark. Denna kunskapsdelning kommer att utföras av de utbildade SEWA-gräsrotsmedlemmarna, även kända som SEWA Sisters.

SEWA eller ”Self Employed Women’s Association” främjar ekonomiskt oberoende bland kvinnor från låginkomstgrupper och är den största organisationen av informella arbetstagare i världen, med 1,9 miljoner kvinnor som medlemmar.

”Smart Farming handlar om att odla mer mat med mindre vatten och oberoende av fossila bränslen, som diesel. Vi på Spowdi är både glada och ödmjuka över att få möjligheten att arbeta med SEWA Sisters, som jag har haft möjlighet att interagera med under projektets ”Train the Trainer Programme”. Deras engagemang och entusiasm inför initiativet är lovvärt. Det här samarbetet hjälper oss alla att komma närmare de Globala Målen och specifikt klimatmålen”, säger Henrik Johansson, grundare av Spowdi.

”Water Drop Initiative” syftar även till att möjliggöra finansieringslösningar för småskaliga jordbrukare och småföretagare via olika jordbruksinstitutioner, baserat på principen ”erbjuda jordbrukare en rättvis affär”.

”Sådana här resultatinriktade samarbeten är avgörande för att skapa en positiv klimatpåverkan. SEWA Sisters är optimistiska och tror att detta initiativ kommer driva småskaliga jordbrukare till ett hållbart jordbruk, högre avkastning, klimattålig hållbar försörjning och mer självförtroende”, säger Devesh Shah, VD för Grassroot Trading Network for Women (GTNfW), det SEWA-stödda nätverk som leder initiativet på plats i Indien.

Samarbeten är avgörande för att skapa positiva effekter. Spowdi, SHL Medical och SEWA-GTNfW är optimistiska till att detta initiativ kommer att driva småskaliga jordbrukare till ett fossilfritt jordbruk, högre avkastning, lönsamhet och större självständighet.

Om SHL Medical:

SHL Medical är en världsledande leverantör av lösningar inom design, utveckling och tillverkning av avancerade injektionshjälpmedel såsom autoinjektorer och penninjektorer. Våra erfarna designers och ingenjörer i Schweiz, Taiwan, Sverige och USA arbetar tillsammans med globala pharma- och biotetechföretag för att utveckla dagens och framtidens injektionshjälpmedel. Vi erbjuder slutmontering, etikettering och förpackningslösningar, och tillhandahåller även kontraktstillverkning och ingenjörstjänster för produktion av avancerade medicintekniska produkter.

Om SEWA & GTNfW:

SEWA eller ”Self Employed Women’s Association” främjar ekonomiskt oberoende bland kvinnor från låginkomstgrupper och är den största organisationen av informella arbetstagare i världen, med 1,9 miljoner kvinnor som medlemmar. Grassroot Trading Network for Women (GTNfW), det SEWA-stödda nätverk leder initiativet på plats i Indien.

Vid frågor vänligen kontakta:

Ann-Sofie Bergort
Chief Marketing Officer
[email protected]

Spowdi är ett green-tech företag som verkar för en jordbruks evolution, där småskaliga jordbruk kan producera mer mat, med mindre vatten och solen som enda energikälla. Företaget grundades 2016 och med sitt världspatent kan deras teknologi möjliggöra för småskaliga jordbrukare att driva sitt jordbruk hållbart, effektivt och lönsamt. Att bli oberoende fossila bränslen samt minska vattenbehovet genom att använda droppbevattning och samtidigt producera mer mat.

spowdi.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.