SHT Smart High-Tech: Verifkationsorder från världsledande 5G leverantör av telekomutrustning och konsumentelektronik

| 23 november, 2021 | 0 kommentarer

SHT har fått en verifikationsorder för SHT-GT från en världsledande 5G leverantör av telekomutrustning och konsumentelektronik för termisk burn-in, testapplikation.

SHT Smart High-Tech: Verifkationsorder från världsledande 5G leverantör av telekomutrustning och konsumentelektronik

SHT har fått en verifikationsorder för SHT-GT från en världsledande 5G leverantör av telekomutrustning och konsumentelektronik för termisk burn-in, testapplikation. Orderstorleken är 500 enheter och används till att utvärdera produkten för kundens applikationer i dess produktportfölj och uppgår till cirka 75 TSEK. Köpet av produkten sker genom en tredjepartleverantör som bistår med inköpet men där slutkunden anger kravspecifikation och får slutprodukten. All tekniskt och kommersiell diskussion har skett med slutkunden, vilket är densamme kinesiske 5G leverantör av telekomutrustning och konsumentelektronik som SHT sedan tidigare har ett utvecklingsprojekt med.

SHT har genom den patenterade produkten SHT-GT utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”thermal interface material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

SHT:s vision är att bli globalt ledande leverantörerna i världen av nanobaserat material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Det ska ske genom en hög grad av automation i kombination med en unik och patenterad grafenförstärkt kylmaterial. SHT har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Thien Laubeck

+46 73 98 88 496

[email protected]

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *