Connect with us

Marknadsnyheter

Sju svenska kommuner i EUs storsatsning på 100 klimatneutrala städer 2030

Published

on

Gävle, Göteborg, Helsingborg, Lund, Malmö, Stockholm och Umeå. Det är de svenska kommuner som nu blir en del av EUs mission om klimatneutrala städer 2030 – Cities Mission. Totalt har 100 städer av 377 sökande valts ut. 

– Det är otroligt och helt fantastiskt att så många av “våra” städer kom med! Det kommer att ge än mer energi och nya erfarenheter och lärdomar för att snabba på klimatomställningen i alla Sveriges kommuner, säger Olga Kordas, Viable Cities programchef.
I höstas öppnade EU-kommissionen för ansökningar från alla europeiska städer som vill medverka i missionen 100 klimatneutrala och smarta städer till 2030. Från Sverige sökte 13 kommuner, som alla är med i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030. Nu är det klart att sju av dem har valts ut. Malmö stad är en av dem.
– I Malmö har vi jobbat länge med hållbar stadsutveckling och vi har en tydlig ambition att ligga i framkant i klimatomställningen. Den senaste IPCC-rapporten visar att städer spelar en helt avgörande roll för att världen ska lyckas. Att vi nu är en av de utpekade städerna i EU gör mig både stolt och glad, men framför allt ger det oss kraft att fortsätta driva på utvecklingen ytterligare, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.
Städerna i EUs Cities Mission ska agera föregångare så att alla Europas städer fortare kan ställa om till att bli bli klimatneutrala. Dessa föregångare ska ta modiga och konkreta steg som verkligen knäcker utsläppskurvorna och samtidigt bidrar till ett mer hållbart och inkluderande samhälle. En europeisk version av klimatkontrakt för städer, inspirerat  av Klimatkontrakt 2030 som utvecklats i Sverige, kommer att vara ett av verktygen. 
– Det är ett kvitto på det innovativa klimatarbete som Helsingborgs stad driver och på att vårt offensiva arbete med H22 är helt rätt, vilket har spelat stor roll för att vi har valts ut. För att bli klimatneutrala redan år 2030 krävs starka innovationspartnerskap. Att nu vara med i den här EU-satsningen öppnar upp massor med europeiska möjligheter för Helsingborg och Helsingborgs aktörer, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad.
Viable Cities vice ordförande Anders Wijkman betonar städernas betydelse för klimatomställningen.
– Städerna svarar för 70 procent av klimatutsläppen och är därför helt centrala aktörer i klimatarbetet. Roligt att ett antal städer i Sverige valts ut. Det blir ett spännande arbete att lära av varandra. Samtidigt ska vi inte underskatta utmaningarna. Att göra städer klimatneutrala är nödvändigt men samtidigt jungfrulig mark. Ingen har gjort detta förut, säger Anders Wijkman.
Energimyndigheten är en av de fem myndigheter som arbetar för klimatomställningen genom Viable Cities Klimatkontrakt 2030. Energimyndigheten har också huvudansvar för Viable Cities som strategiskt innovationsprogram.
– Klimatomställningen kräver samspel mellan alla nivåer i samhället. Genom EUs Cities Mission når vi en ny nivå och kan öka takten i arbetet för ett modernt fossilfritt välfärdssamhälle, både i Sverige genom Klimatkontrakt 2030 – som samskapas av Energimyndigheten, fyra andra myndigheter, Viable Cities och 23 svenska kommuner – och med dagens EU-satsning även i hela Europa, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.
Innovationsmyndigheten Vinnovas uppdrag är att stärka Sveriges förmåga att bidra till hållbar tillväxt.
– EUs Cities Mission är en konkret och kraftfull mobilisering för klimatneutrala städer 2030 i hela Europa. Vinnova främjar Sveriges medverkan i EUs Horisont Europa och det är glädjande att se att Viable Cities och svenska städer är aktiva och starka parter i programmets fortsatta arbete, säger Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova.
Den 13 juni samlas de utvalda städerna för en gemensam kick-off i Bryssel. Som stöd för genomförandet av Cities Mission finns samarbetsplattformen NetZeroCities som samlar experter och praktiker från hela Europa, inklusive från Viable Cities och svenska städer. Många olika insatser planeras för att underlätta erfarenhetsutbyte och lärande mellan städerna. Samtidigt kommer de städer som sökt men inte valts ut att erbjudas andra möjligheter att medverka i satsningen.

•••

Kontakt Viable Cities: Anna-Lena Ekenryd, anna-lena.ekenryd@viablecities.se, 0733-468 436

•••

Om Viable Cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram inriktat på klimatneutrala och hållbara städer. I satsningen Klimatneutrala städer 2030 – och med verktyget Klimatkontrakt 2030 – samarbetar programmet med 23 städer och fyra myndigheter för att snabba på klimatomställningen. Programmet har över 100 medlemsorganisationer från näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig verksamhet. Viable Cities är ett av 17 strategiska innovationsprogram som får stöd i en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att bidra till Sveriges internationella konkurrenskraft och till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Viable Cities, som samordnas av KTH, pågår till och med 2030. viablecities.se

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Sensys Gatso erhåller femårig förlängning av TRaaS-kontrakt till ett värde av 10 miljoner kronor för rödljusövervakning i Homewood, Illinois

Published

on

By

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA tecknat en femårig förlängning av TRaaS-kontraktet (trafikövervakning som en tjänst) med Homewood, IL till ett värde av cirka 950 000 USD under avtalsperioden, motsvarande cirka 10 miljoner kronor.

Denna förlängning visar det värdefulla partnerskapet mellan Sensys Gatso och Homewood som startade 2008. På grund av effektiviseringar förväntas programmet ge högre avkastning. Uppgraderingen i effektivisering har en positiv inverkan på antalet överträdelser med cirka 10 %, vilket är inräknat i det aviserade beloppet på 10 miljoner kronor under avtalsperioden.

Det nyligen överenskomna TRaaS-avtalet ger också möjligheten att utöka säkerhetsprogrammet och eventuellt lägga till nya platser under åren. Effekten av expansionen är inte inkluderad i det annonserade kontraktsvärdet.

Sensys Gatso förser sina partners med en komplett och nyckelfärdig lösning för trafikövervakning genom en sömlös integrering av alla nödvändiga element för ett framgångsrikt automatiserat trafikövervakningsprogram inklusive bildtagning, kundservice och insamling av böter. Grunden för vår hastighets- och rödljuskamerateknologi är Sensys Gatsos marknadsledande mjukvaruplattformar för PULS och Xilium.

”Homewood är ett av våra äldsta program i USA. Vi har uppskattat möjligheten att arbeta med deras samhälle under de senaste femton åren. Inom en snar framtid kommer vi att installera nya system för att främja vårt engagemang och fortsätta vårt mål att hjälpa till att förbättra körbeteendet.” sa Bill Braden, President för Sensys Gatso USA.

För mer information:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E investors@sensysgatso.com

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 20 mars, 2023 kl. 12.00.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: investors@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 284 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Rörelser på arbetsmarknaden vecka 11

Published

on

By

Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

Under veckan fick 7 051 personer ett arbete och 442 personer började en reguljär utbildning. Under veckan skrev 6 572 personer in sig som arbetssökande. Antalet inskrivna arbetslösa uppgår nu till 339 925 personer, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 6,5 procent.*

Under mars månad har hittills 2 726 personer varslats om uppsägning. Siffrorna är preliminära och redovisas därför ej på länsnivå eller bransch.

Övrig veckostatistik finns på vår webbplats.

Statistik – Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

*Veckostatistiken avser samtliga inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Den registerbaserade arbetskraften som ligger till grund för den relativa arbetslöshetsnivån avser åldrarna 16-65.

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.
Pressjour: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se
www.arbetsformedlingen.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma i Swedish Stirling

Published

on

By

Vid extra bolagsstämma i Swedish Stirling AB (publ) den 20 mars 2023 fattades beslut om att frågan om likvidation ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Som framgår av kallelsen till bolagsstämman har styrelsen för Swedish Stirling AB (publ) föreslagit att bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap. 3 § aktiebolagslagen, vilket beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.swedishstirling.com.

Vid bolagsstämman beslutades, på förslag av aktieägare, att frågan om likvidation skulle anstå till fortsatt bolagsstämma som ska hållas fredagen den 24 mars 2023, klockan 09:00 hos Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65 i Stockholm. Det noterades att avsikten är att den kontrollbalansräkning som är under upprättande ska upprättas och revisorsgranskas för att läggas fram vid den fortsatta stämman.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2023 kl. 12:00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef, 031-385 88 30, ir@swedishstirling.com

Om Swedish Stirling AB

Swedish Stirling är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets senaste produkt, PWR BLOK, är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella restgaser och värme, och omvandla denna till 100 procent koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. Bolagets vision är att etablera stirlingteknologin som det bästa alternativet för lokal och hållbar produktion av elektricitet. Swedish Stirling AB är listat på Nasdaq First North Premier och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. Läs mer på www.swedishstirling.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.