Skellefteå Krafts delårsrapport januari till augusti 2022 – Bra resultat ger stabilitet och förutsättningar för hållbara investeringar

| 22 september, 2022 | 0 kommentarer

Skellefteå Krafts rörelseresultat, för perioden, är 969 miljoner kronor vilket är 435 miljoner över plan och 218 miljoner bättre än samma period föregående år. Bolagets investeringar är högre än någonsin och uppgår under perioden till 703 miljoner kronor.

Frsta tta mnaderna av 2021 har inneburit god vattenkraftsproduktion fr Skellefte Kraft

  • Nettoomsättningen uppgick till 4 019 miljoner kronor jämfört med 2 831 miljoner kronor motsvarande period 2021
  • Koncernens resultat (EBIT) för perioden januari till april uppgick till 969 miljoner kronor jämfört med 751 miljoner kronor motsvarande period 2021
  • Resultat efter finansnetto uppgick till 944 miljoner kronor jämfört med 726 miljoner kronor motsvarande period föregående år
  • Investeringar uppgick till 703 miljoner kronor jämfört med 571 miljoner kronor motsvarande period föregående år

Kommentar från Elin Bergsten, ekonomichef, Skelleftå Kraft:

Trots en turbulent marknad gör vi under perioden ett tillfredställande resultat. Det goda resultatet beror till största del på koncernens prissäkringsstrategi för den egna produktionen. Produktionsvolymerna är högre än plan men lägre än samma period 2021. De snabbrörliga priserna på elmarknaden fortsätter dock att påverka resultatet för elhandelsaffären negativt.

Året har präglats av snabbrörliga elpriser och prisskillnaderna mellan Sveriges fyra elområden (SE1, SE2, SE3 och SE4) har varit stora. Under sommaren stärktes den hydrologiska balansen i norra Sverige, i kombination med mer vindkraftsproduktion samt begränsningar i nätöverföringen till södra Sverige resulterade det i att priserna i SE1 sjönk. I SE2 steg däremot priset rejält i början av augusti som en följd av att överföringen mellan SE1 och SE2 tillfälligt begränsades.

I dagsläget produceras mer el än vad som förbrukas i de norra delarna av Sverige (SE1-2). Givet bibehållen överföringsförmåga mellan områdena medför det att elpriserna ligger i nivå med föregående år. I de södra delarna av Sverige (SE3-4) påverkas elpriset i större utsträckning av rådande omvärldsfaktorer såsom den ekonomiska återhämtningen efter pandemin, den ryska invasionen av Ukraina och gasbristen i Europa.

Prognosen för helåret visar ett rörelseresultat på 1,2 miljarder kronor, ett rörelseresultat 540 miljoner högre än plan och 141 miljoner högre än 2021 års utfall. Detta ger oss stabilitet och möjligheter att fortsätta vara drivande i en hållbar samhällsomställning med fokus på 100% förnybar energi.

Investeringstakten i koncernen är hög och förväntas ligga på en fortsatt historiskt hög nivå även under kommande år. Investeringarna är avgörande för att kunna fortsätta driva en hållbar omställning. Investeringarna utgörs dels av Skellefteå Krafts bidrag till omställningen i Skellefteåregionen i form av utbyggnad av elnätet, dels utbyggnaden av en nationell infrastruktur för laddning av elfordon och dels av effekthöjande åtgärder inom vattenkraftverksamheten. Ett exempel på detta är att vi bygger ut och renoverar Rengård vattenkraftverk för att fördubbla effekten – från 35 MW till cirka 70 MW.

Läs hela rapporten här

För mer information:

Elin Bergsten, Ekonomichef, Skellefteå Kraft
Mobil: 070-557 25 21
E-post: [email protected]

Skellefteå Kraft möjliggör samhällets elektrifiering och framtida infrastrukturlösningar genom innovation, forskning och investeringar i förnybar energi. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.