Snabb ökning i efterfrågan på tjänster för rekonditionering av lager

| 18 mars, 2022 | 0 kommentarer

SKF ser en tvåsiffrig tillväxt för tjänster för rekonditionering av lager jämfört med för två år sedan. Huvudskälet till att välja rekonditionering framför med köp av nya lager, har historiskt varit kostnaden men detta har förändrats i takt med att företag söker mer hållbara produktionsprocesser för att stödja en cirkulär ekonomi.

Göteborg, 2022-03-18: Den 18 mars är det Global Recycling Day som syftar till att öka medvetenheten om hur viktigt återvinning spelar för att bevara naturresurserna. För SKF har efterfrågan på tjänster för rekonditionering av lager bara ökat.

Rekonditioneringen ökar livslängden på lagren och ger betydande miljöfördelar. Beroende på graden av bearbetning kan koldioxidavtrycket för ett rekonditionerat lager vara upp till 90% lägre jämfört med att tillverka ett nytt.

SKF tillhandahåller rekonditioneringstjänster för lager som en del av erbjudandet om en problemfri rotation. Hannes Leopoldseder, från SKF:s återtillverkningsenhet i Steyr, Österrike, säger: ”Den tvåsiffriga tillväxten för våra rekonditioneringstjänster kommer från alla större industrier som metaller, massa och papper, gruvdrift och energi i Europa, Mellanöstern och Afrika.”

Även om energi- och materialeffektivitet är uppenbara har kostnadsfördelarna tidigare varit avgörande i beslutet för de flesta kunder som väljer att renovera lager. Det här har förändrats. Som ett resultat av Parisavtalet från 2016 visar många länders ambitioner att påskynda incitamenten för en cirkulär ekonomi påtagliga resultat på marknaden. Fler företag ser över hur hela leverantörskedjan kan bidra till att minska deras totala påverkan på klimatet. Behovet av att gå från en linjär till en mer cirkulär ekonomi är stort.

– Fokus på hållbarhet har ökat kraftigt, både bland stora och små företag. Vi får fler frågor från kunder om hållbara tjänster som återtillverkning som en del av behovet av att upprätthålla en hållbar verksamhet i produktionsanläggningen, säger Hannes Leopoldseder.

Janne Westerlund, försäljningschef för den svenska industrimarknaden, säger: ”Vi identifierar stora affärsmöjligheter på industrimarknaden. Att kombinera hållbara produkter och tjänster i ett sammanhållet erbjudande för att minska miljöpåverkan efterfrågas i allt högre grad av våra kunder. Detta framgår av en snabb försäljningstillväxt för renoverade lager under de senaste två åren.

Försäljningen har ökar fyra gånger om

Under 2020 investerade SKF i Sverige i en lokal serviceenhet, Circular Economy Center, som möjliggör cirkulära lösningar nära kunderna med en kapacitet att rekonditionera 13 000 lager per år. Fokuserar inte bara på rekonditionering av lager utan också på lagerhus, tätningar och smörjsystem. Försäljningen har ökat fyra gånger om och efterfrågan fortsätter att öka.

”Vi erbjuder kunderna en omfattande tjänst där vi kvantifierar både grönt värde, såsom minskad energiförbrukning, CO2-påverkan och minskad smörjmedelsförbrukning, tillsammans med ekonomiskt värde, såsom ökad produktion och minskade kostnader. För att stödja detta har vi tagit fram beräkningsmodeller som visar hur många kilo CO2-utsläpp kunden kan minska, genom att bli partner med SKF, säger Janne Westerlund.

Idag har SKF mer än 15 serviceenheter globalt för rekonditionering av lager.

För information, kontakta:

Gösta Andersson SKF Sverige AB, +46 31 337 30 60, +46 705 98 68 99, epost: [email protected]

SKFs uppdrag är att vara den självklara ledaren på lagermarknaden. Vi gör detta genom att erbjuda lösningar som minskar friktion och CO2-utsläpp, samtidigt som vi ökar maskinens drifttid och prestanda. Våra produkter och tjänster runt den roterande axeln, omfattar lager, tätningar, smörjsystem, artificiell intelligens och trådlös tillståndsövervakning. SKF finns representerat i mer än 130 länder och har runt 17 000 distributörsplatser världen över. Försäljningen 2021 uppgick till 81 732 MSEK och antalet anställda var 42 602. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.