Connect with us

Marknadsnyheter

Snusbolaget uppmanar till säkrare handel av nikotinportioner i Sverige

Published

on

Idag lanserar Snusbolaget en uppmaning om krav på säkrare handel av nikotinportioner, även kallat vitt snus. Kraven är ett sätt att säkerställa att de nikotinprodukter som säljs i Sverige är säkra för dess konsumenter.

Snusbolaget bjuder nu in kollegorna inom detaljhandeln till att ta ett gemensamt ansvar för att följa högt ställda standarder kring hur handeln av nikotinportioner bör hanteras i Sverige. Detta gör man för att tillsammans säkerställa att försäljningen av nikotinportioner är säker för alla konsumenter. Snusbolaget har därför tagit fram en lista över nödvändiga åtgärder som varje återförsäljare av nikotinportioner bör tillämpa för att bidra till en mer hållbar bransch och säkrare produkter.

1. Nikotinnivåer
Snusbolaget anser att produkterna på marknaden inte bör ha en nikotinnivå som är över 20 mg per portion för att vara helt säkra för konsumenterna. Högre nikotinnivåer är inte nödvändigt.

2. PH-nivåer
Snusbolaget vill att produkterna på marknaden ska ha en pH-nivå mellan 5,6 och 9,1. Produkterna som inte uppfyller dessa krav bör inte få säljas.

3. Testade produkter
För att säkerställa att alla produkter är helt säkra vill Snusbolaget att alla produkter på marknaden i Sverige ska testas enligt
 Nicoleaks.com’s standarder. Det inkluderar nikotin- och pH-nivåerna som anges i ovanstående punkter. Utöver detta genomför Nicoleaks även tester på alla ingredienser som finns i en nikotinportion. Testerna utförs av det ackrediterade och oberoende laboratoriet Eurofins i Sverige.

4. Barnsäkra förpackningar
Snusbolaget vill införa en standard som innebär att alla nikotinportionsdosor ska vara barnsäkra genom att förpackningarna har barnsäkrade lock. Detta är för att minska den potentiella risken att barn öppnar dosorna och får i sig dess innehåll.

5. Säkrare beskrivningar
Snusbolaget vill inte att beskrivningen av produkter ska tillåtas vara tilltalande för någon som är mindreårig. Beskrivningar av smaker ska vara tydliga och exakta snarare än att skildras 
med mer tilltalande ord. Till exempel skulle beskrivningen av smaken ”jordgubb” vara acceptabel, men inte ”jordgubbsmilkshake”.

6. Ändring av de tobakspolitiska målen
Vi vill att de tobakspolitiska målen ändras, att företags möjligheter att marknadsföra nikotinprodukter minskas och att myndigheter i stället tar över huvuddelen av marknadsföringsmöjligheten för att informera det svenska folket om nikotinportioners låga hälsorisker, och att de kan vara ett bra och effektivt sätt till att bli rökfri.

 – På Snusbolaget brinner vi för att alla e-handlare följer marknadsförings- och produktstandarderna. Ingen vill att minderåriga ska använda nikotinprodukter. Det är vi alla överens om. Men som en av de ledande aktörerna i branschen är vi djupt oroade över att generella förbud kommer att leda till ökad rökning och en svart marknad som är mycket mer skadlig för konsumenterna, säger Markus Lindblad, kommunikationschef på Snusbolaget, och fortsätter:

– Som en ansvarsfull återförsäljare vill vi försäkra oss om att vi gör allt vi kan för att följa lagstiftning och begränsa marknadsföringen av nikotinprodukter. Alla har ett ansvar för vad våra ungdomar gör, både handeln, skolan, föräldrar, vården och myndigheter. Vi inom handeln ska göra vad vi själva kan göra för att skapa en hållbar handel med nikotin, avslutar Markus Lindblad.

 

För mer information:
Markus Lindblad, kommunikationschef Snusbolaget
Telefon: 0708-15 39 83
E-post: markus.lindblad@snusbolaget.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.