Socioekonomiska faktorer störst påverkan på barns tandhälsa

| 21 juni, 2021 | 0 kommentarer

En studie från Folktandvården Stockholm och Karolinska Institutet visar att nya metoder behövs för att förebygga karies hos små barn i vissa områden. De socioekonomiska faktorerna har störst påverkan på barns tandhälsa, och forskarna menar att ökade förebyggande insatser behövs. 

– De traditionella verktyg vi har för att förebygga karies hos barn har varit framgångsrika, men är inte tillräckliga för socioekonomiskt utsatta grupper, menar forskaren Maria Anderson som är specialist i barntandvård på Folktandvården Stockholm.

Studien är genomförd i områden i Stockholm med en hög kariesförekomst, och är en långtidsuppföljning av barn som ingått i en kariespreventionsstudie mellan ett och tre års ålder. Resultaten visar bland annat att socioekonomiska faktorer har betydelse för tandhälsan inom dessa områden. 

Allteftersom barnen blir äldre får en större andel barn karies under förskoleåldern. Av sjuåringarna uppvisade 40 procent hål i minst en mjölktand, vilket är högre än snittet för kariesförekomst i regionen. Det visade sig också att tidig introduktion av socker i form av både söt dryck och godis hade en negativ effekt på tandhälsan i förskoleåldern.

Att ha fått tänderna fluorlackade mellan ett och tre års ålder verkar inte haft någon skyddande effekt. Däremot verkar tidig introduktion av fluortandkräm ha en viss skyddande effekt, då risken att få karies var lägre hos barn som började använda fluortandkräm från ett års ålder.

– Nya metoder och lösningar behövs för att fler barn i socioekonomiskt utsatta områden ska ha en god munhälsa, säger Maria Anderson.

Sammanfattningsvis bedömdes den befintliga verktygslådan för att förhindra kariesutveckling i högriskområden för karies vara otillräcklig och i behov av utveckling. En ökad samverkan mellan olika discipliner i samhället och mer övergripande insatser krävs både på lokal och nationell nivå. 

Läs vetenskaplig artikel om studien här:  
Development of dental caries and risk factors between 1 and 7 years of age in areas of high risk for dental caries in Stockholm, Sweden 
M. Anderson, G. Dahllöf, A. Warnqvist & M. Grindefjord. European Archives of Paediatric Dentistry (2021)

Åsa Brandt

Kommunikationschef
08-123 166 90
[email protected]

Folktandvården Stockholm erbjuder både allmän- och specialisttandvård, forskar för framtiden och arbetar för ett hållbart samhälle med bättre folkhälsa. Med våra totalt 80 kliniker runt om i länet och cirka 2 000 medarbetare tar vi årligen emot uppemot 1,4 miljoner patienter. Folktandvården är en del av Region Stockholm.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *