Connect with us

Marknadsnyheter

SolidX offentliggör delårsrapport för perioden november 2022 – januari 2023

Published

on

SolidX AB (”SolidX” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapport för perioden november 2022 – januari 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på hemsidan (www.solidx.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Utdrag ur VD-ordet:

Med tredje kvartalets siffror i handen vågar jag sticka ut hakan och redan nu säga att SolidX är på väg mot ett rekordår. Nettoomsättningen under november till och med januari ökade med 49 procent till 27 733 KSEK (18 595), vilket är vår högsta notering någonsin – och den föregående rekordnoteringen var under andra kvartalet. Samtidigt ökade rörelseresultatet med 59 procent till 2 509 KSEK (1 579). Inne på vårt andra år som börsnoterat bolag kan jag bara konstatera att vi fått upp takten på vår expansion rejält och att jag är otroligt stolt över vad Bolaget presterar. Inte minst som vi samtidigt bygger för framtiden, med en balans mellan rekrytering av fler konsulter och att teckna nya avtal med kunder.”

 

Sammanfattning av delårsrapport

 

Tredje kvartalet (2022-11-01 – 2023-01-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 27 733 KSEK (18 595 KSEK), vilket motsvarar en ökning med 49 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 507 KSEK (1 579 KSEK), vilket motsvarar en ökning med 59 %.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,06 SEK (0,04 SEK).*

 

Första nio månaderna (2022-05-01 – 2023-01-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 73 574 KSEK (40 073 KSEK), vilket motsvarar en ökning med 84 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 4 950 KSEK (3 813 KSEK), vilket motsvarar en ökning med 30 %.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,12 SEK (0,09 SEK).*
 • Likvida medel per 2022-01-31 uppgick till 5 200 KSEK (2 679 KSEK)

 

*Resultat per aktie baseras på periodens resultat för tredje kvartalet respektive niomånadersperioden i koncernen. För jämförbarhet har totala antal aktier efter förra årets genomförda split används som kvot i beräkningen även för föregående års motsvarande period

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Den 23 november 2022 presenterade SolidX preliminära siffror för andra kvartalet 2022/2023 där rörelseresultat uppgick till cirka 3 346 KSEK (73 KSEK), motsvarande en ökning med 4 484 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående räkenskapsår. Vidare uppgick nettoomsättningen till 25 437 KSEK (10 806), motsvarande en ökning med cirka 135 procent jämfört med motsvarande period föregående året.

 

 • Den 25 november 2022 meddelade SolidX att Bolaget har signerat tre nya konsulter som bedöms generera intäkter om cirka 4,3 miljoner kronor, motsvarande en vinst om cirka 1,2 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar. Vidare har även en ny kund inom byggbranschen signerats under november där SolidX kommer börja bistå med konsulter framgent.
 • Den 2 december meddelade SolidX Care att dotterbolaget har signerat ytterligare ett direktavtal med region Halland. Upphandlingen är genomförd och avtalet träder i kraft den 5 december 2022 och sträcker sig till 31 december 2023 med option på förlängning. I samband med signeringen av direktavtalet kommer även dotterbolagets nyrekryterade överläkare inleda sin tjänst på sjukhuset.

 

 • Den 6 december 2022 meddelade SolidX att SolidX Care har signerat sitt första ramavtal med sjukhus i Region Själland i Danmark. SolidX Care blev idag godkända som leverantörer till Region Själland via ett ramavtal. Ramavtalet omfattar specialister och överläkare till Själlands sjukhus. Avtalet träder i kraft den 15 december 2022 och sträcker sig till och med 31 december 2023 med option på förlängning.
 • Den 20 december 2022 meddelade SolidX att Bolaget har signerat fyra nya konsulter under december och förlängt två avtal som bedöms generera intäkter om cirka 7 miljoner kronor, motsvarande en vinst om cirka 3 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar.

 

 • Den 23 januari 2023 meddelade SolidX att SolidX Care förstärker sin position i Danmark efter ytterligare signering med ett nytt sjukhus. I samband med signeringen av det nya direktavtalet har SolidX Care även säkrat en affär med en vårdkonsult som kommer inleda sitt uppdrag på sjukhuset. Avtalet med det nya sjukhuset träder i kraft den 23 januari vilket även avser startdatum för den nya konsulten. Det nya avtalet avser det fjärde direktavtalet för SolidX Care och antalet kontrakterade konsulter uppgår nu till fem.

 

 • Den 25 januari 2023 presenterade SolidX en uppdatering för januari och meddelade att Bolaget har signerat 16 nya konsulter som bedöms generera intäkter om cirka 19,7 miljoner kronor, motsvarande en vinst om cirka 5,1 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar per årsbasis. Av de totalt 16 konsulterna avser nio förlängningar och sju konsulter nyrekryteringar, varav en för SolidX Care. Under januari har SolidX även signerat ett ramavtal med Skånska Byggvaror där Bolaget kommer bistå med konsulter framgent.

 

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Den 22 februari 2023 meddelade SolidX AB att SolidX Care har anställt en ny konsult för att förstärka sin bredd av expertis och utöka sin kundbas. Samtidigt har SolidX Care också undertecknat ett nytt avtal med en ny kund som är av Europas största diagnostikföretag. Detta är ett steg framåt i SolidX Cares tillväxtresa och strävan efter att erbjuda högkvalitativa konsulttjänster till fler kunder och segment inom hälso- och sjukvårdsbranschen.

 

 • Den 24 februari 2023 presenterade SolidX en uppdatering om Bolagets utveckling för februari. Bolaget har nyligen signerat avtal med tio nya konsulter som förväntas generera intäkter om cirka 13,1 miljoner kronor. Dessa nya avtal kommer att bidra till en beräknad årsvinst om cirka 2,3 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar. Av de totalt tio konsulterna avser sex förlängningar och fyra konsulter nyrekryteringar, varav en för SolidX Care som tillkännagavs den 22 februari 2023. Under februari har SolidX även signerat nya ramavtal med Mapsiot och Folq, utöver det som SolidX Care tidigare kommunicerat. Sammanlagt har SolidX signerat 26 konsulter under 2023.
   
 • Den 14 mars 2023 presenterade SolidX att Bolaget tecknat ett ramavtal med ett statligt bolag. Ramavtalet avser två anbudsområden i en offentlig upphandling av IT-konsulttjänster som gäller i två år med option för ytterligare två år. SolidX kommer att ha möjlighet att leverera konsulter inom delområdena ”Apputveckling” och ”Digital Produktdesign, UX/UI/ Tjänstedesign”. Den vunna upphandlingen inom de två delområdena har ett maximalt ordervärde om cirka 50 miljoner kronor för SolidX och en möjlig volym upp till 40 000 konsulttimmar.

 

För mer information om SolidX, vänligen kontakta:

Filip Alexanderson, koncern-VD

Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27

E-post: filip.a@solidx.se   

 

Om SolidX

SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget ett dotterbolag, Sekel AB. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

 

 

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Tendo AB deltar på investerarträff med Financial Stockholm den 29 mars 2023

Published

on

By

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) genomför för närvarande en emission av units, vars teckningstid avslutas den 4 april 2023. Syftet med emissionen att finansiera förberedelser inför CE-märkning av Tendo OneGrip, produktoptimering, klinisk studie, dokumentation och regulatorisk process, samt marknadsbearbetning i Norden och förberedelser inför samarbetsavtal i marknader utanför Norden. Emissionsvolymen uppgår initialt till högst cirka 9,4 MSEK före transaktionskostnader. På onsdag, den 29 mars 2023, presenterar Bolagets VD Sofie Woge på investerarträff i Stockholm.

Investerarträff

Datum och tid: 29 mars 2023. Eventet startar kl. 17:30 och beräknas avslutas omkring kl. 20:30. Woges presentation pågår kl. 18:10-18:30.

Plats: Banérska Palatset i Kungsträdgården, Stockholm.

Anmälan: Anmälan till eventet görs här.

Arrangör: Financial Stockholm.

 

För mer information om företrädesemission, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0)40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

www.sedermera.se

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:
Sofie Woge, VD, Tendo
Telefon: (+46) 760 – 21 22 13
E-post: sofie@tendoforpeople.se

Kort om Tendo
Tendo AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar i händerna. Bolagets första produkt, Tendo OneGrip, är en handske med integrerat exoskelett som ger styrka och rörlighet i händerna till personer med begränsad, eller saknad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Bolaget är beläget i Lund i Sverige. Tendo AB är noterat på den svenska Spotlight Stock Market. Mer information på www.tendoforpeople.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier av Truecaller B i vecka 12, 2023

Published

on

By

Mellan den 20 mars 2023 och 24 mars 2023 har Truecaller AB (publ) (LEI-kod 549300TEYF1FA5G5GK26) återköpt sammanlagt 856 540 egna B-aktier (ISIN: SE0016787071) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

Återköpen är en del av det återköpsprogram som Truecaller AB tillkännagav den 23 september 2022. Återköpsprogrammet löper under perioden 23 september 2022 till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med “Emittentregelverket”.

 

Truecaller B-aktier har återköpts enligt följande:

Datum:

Aggregerad daglig volym (antal aktier):

Viktat genomsnittspris per dag (SEK):

Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK):

20 mars 2023

143 960

30,6642

4 414 418,23

21 mars 2023

172 836

30,2998

5 236 896,23

22 mars 2023

215 276

29,9101

6 438 926,69

23 mars 2023

162 488

30,2608

4 917 016,87

24 mars 2023

161 890

30,1964

4 891 212,87

Total ackumulerat under vecka 12/2023

856 540

30,2361

25 898 470,89

Total ackumulerat under återköpsprogrammet

10 230 592

34,2370

350 265 043,58

 

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av SEB för Truecallers räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Truecallers innehav av egna aktier per den 24 mars 2023 till

10 230 592 B-aktier och 5 100 000 C-aktier. Det totala antalet aktier i Truecaller, inklusive egna aktier, är 379 059 710 och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 363 729 118. 

 

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

 

För mer information, kontakta gärna:

 

Andreas Frid, Head of IR & Communication

+46 705290800
andreas.frid@truecaller.com

Om Truecaller:

Truecaller är den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation. Vi möjliggör trygga och relevanta konversationer mellan människor och gör det effektivt för företag att nå konsumenter. Bedrägerier och oönskad kommunikation är vardag i digitala ekonomier och tillväxtmarknader i synnerhet. Vårt uppdrag är att skapa tillförlitlig kommunikation. Truecaller är en naturlig del av den dagliga kommunikationen för mer än 338 miljoner aktiva användare, har laddats ned mer än miljard gånger och har identifierat och blockerat omkring 50 miljarder oönskade samtal under 2022. Med huvudkontor i Stockholm sedan 2009, är vi ett entreprenöriellt företag som leds av medgrundarna och en mycket erfaren ledningsgrupp. Truecaller är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 8 oktober 2021. För mer information besök gärna corporate.truecaller.com.

 

 

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

BioStock: WntResearchs vd om optionsprogrammet och NeoFox-studien

Published

on

By

Utvecklingsbolaget WntResearch är just nu aktuellt med lösen i teckningsoptionen TO5. Kapitalinjektionen görs för att driva vidare fas IIb-studien med läkemedelskandidaten Foxy-5. I samband med BioStock Investor Meeting berättade bolagets vd Pernilla Sandwall om optionsprogrammet, förändringar i studieplanen och utfallet i bolagets emission.

Se hela videointervjun med Pernilla Sandwall på biostock.se: 

https://www.biostock.se/2023/03/wntresearchs-vd-om-optionsprogrammet-och-neofox-studien/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.