SolidX tecknar avtal med Hemnet AB och rekryterar fem nya konsulter – tecknar samtidigt avtal med Alfa Laval och expanderar till Danmark

| 23 september, 2022 | 0 kommentarer

SolidX AB (”SolidX” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har rekryterat fem nya konsulter under september. Samtliga fem konsulter bedöms generera intäkter om cirka 7,5 miljoner kronor, motsvarande en vinst om cirka 1,9 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar. Utöver de nyrekryterade konsulterna har SolidX signerat ett ramavtal med bostadsplattformen Hemnet AB som börjar gälla från och med september och initialt 12 månader framöver med möjlighet till förlängning.

SolidX har inlett det andra kvartalet på det nya räkenskapsåret med att rekryterat fem nya konsulter och tecknat ett ramavtal med Hemnet AB. Hemnet är Sveriges största bostadsplattform och SolidX:s konsulter kommer främst stötta kunden med att underhålla/utveckla plattformen. SolidX har även som tidigare kommunicerat, tecknat avtal med Alfa Laval från den 7:e september. Därmed expanderar Bolaget nu till Danmark.

Med utgångspunkt i att samtliga konsulter fullföljer sina respektive uppdrag hos kund under ett år framöver, beräknas de fem konsulterna, enligt nuvarande avtal, generera en intäkt på cirka 7,5 miljoner kronor, varav nettovinsten beräknas uppgå till cirka 1,9 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar. Samtliga avtal för ovannämnda konsulter löper över initialt tolv månader, med option på förlängning med minst tolv månader i taget. Konsulternas uppdrag återfinns hos befintliga och ovan nämnda nya kunder för SolidX inom IT-området. De prognostiserade intäkterna tar hänsyn till både semester och potentiell frånvaro och är baserade på att respektive konsult jobbar 10,5 månader om året.

I dagsläget är Sverige den viktigaste marknaden för SolidX men expansionen till Danmark innebär ytterligare tillväxtmöjligheter. Appliceringen av Bolagets affärsmodell i ytterligare ett land innebär att SolidX kan bibehålla den stabila rekryteringstakten och fortsätta växa. Med hänsyn till den rådande valutakursen finns det även ett intresse från danska aktörer att köpa konsulttjänster från Sverige.

”Nu har vi lagt sommaren bakom oss kan med glädje meddelade att ytterligare fem nya konsulter har rekryterats. Under september har vi även breddat vår kundbas genom att ingå avtal med Hemnet AB, Sveriges främsta bostadsplattform. Jag välkomnar både våra nya konsulter, Hemnet och även Alfa Laval som nu är en del av vår tillväxtresa. Vi har länge haft våra nordiska grannländer som viktiga målmarknader för att expandera SolidX. Nyligen expanderade vi till den norska marknaden och nu kan vi gladeligen meddela att vi tagit ytterligare ett viktigt steg i vår geografiska expansion. Affären med Alfa Laval markerar ett viktigt steg som kommer tillåta oss att stärka vår tillväxttakt. ”  Kommenterar Filip Alexanderson, Koncern-VD, SolidX

För mer information om SolidX, vänligen kontakta:
Filip Alexanderson, Koncern-VD
Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27
E-post: [email protected]   

Om SolidX

SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget ett dotterbolag, Sekel AB. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.