Sörmlands Sparbanks delårsrapport för första halvåret 2021

| 27 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Sörmlands Sparbank levererar ett starkt resultat för första halvåret 2021. Rörelseresultatet uppgick till 140 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 121 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år.

­ – Fortsatt hög förändringstakt har präglat bankens första halvår, där bland annat beslut om att bolagisera banken fattades på sparbanksstämman. Banken fortsätter växa i snabb takt samtidigt som lönsamheten förbättras, kommenterar vd Sören Schelander.

 

Ekonomisk sammanfattning (första halvåret 2020 anges inom parentes)

Resultat

•    Rörelseresultatet uppgick till 140 mkr (19)
•    Räntenettot ökade med 4 procent till 129 mkr
•    Utdelningar uppgick till 52 mkr (2)
•    Kostnaderna ökade med 1 procent till 146 mkr (145)
•    Kreditförlusterna påverkade resultatet positivt med 29,6 mkr (-23,5) efter minskade reserveringar
•    K/I talet efter kreditförluster uppgick till 45 procent (90)

Likviditet och kapital

•    Likviditetstäckningsgraden uppgick till 332 procent (392)
•    Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 21,5 procent (21,0)
•    Bruttosoliditeten uppgick till 11,1 procent (11,5)

Volymer

•    Utlåning till allmänheten ökade med 14 procent till 13 657 mkr
•    In- och upplåning från allmänheten ökade med 8 procent till 14 781 mkr
•    Affärsvolymen ökade med 11 procent till 49,4 mdr 

Kontakt

Sören Schelander, vd
Tel. +46 (0)70-835 48 35
[email protected]

Anders Runesson, ekonomi- och finanschef
Tel. +46 (0)73-026 82 44
[email protected]

 

Sörmlands Sparbank ska offentliggöra denna information enligt Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 augusti 2021, kl. 09:30.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *