Standard & Poor’s bekräftar Specialfastigheters höga kreditbetyg

| 17 december, 2021 | 0 kommentarer

Kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s har den 16 december 2021 bekräftat Specialfastigheters rating AA+, ett kreditbetyg vi är ensamma om bland svenska fastighetsbolag.

Standard & Poor’s förväntar sig att Specialfastigheter kommer att öka sina investeringskostnader avsevärt de närmaste åren för att kunna möta den akuta efterfrågan på säkerhetsfastigheter, men konstaterar samtidigt att den ökade skuldsättningen uppvägs av bolagets stabila kassaflöden. 

Enligt Standard & Poor’s har Specialfastigheter en låg risk inom segmentet samhällsfastigheter, då bolagets exponering mot konjunkturcykler är begränsad. Den låga risken är också en följd av att Specialfastigheter har stabila hyresgäster i form av myndigheter och av ett starkt band till ägaren, den svenska staten.

– Vi är mycket glada över att Standard & Poor’s återigen bekräftat vår höga rating. Specialfastigheter befinner sig i en kraftig tillväxtfas och detta kreditbetyg ger oss goda förutsättningar att finansiera oss på kapitalmarknaden, säger Claes Rasmuson, CFO på Specialfastigheter.

”Stable outlook” speglar Standard & Poor’s förväntan om att Specialfastigheters mycket starka riskprofil kommer att bidra till en stark finansiell ställning med en stabil skuldsättningsgrad och tillräcklig likviditet.

Vi har sedan 2005 haft kreditbetyg AA+ med stable outlook på lång sikt och A-1+ på kort sikt, samt kreditbetyget K-1 enligt Standard & Poor’s nordiska regionala skala för kortfristig upplåning. Mer detaljerad information om ratingbetyget och Standard & Poor’s analys finns på www.specialfastigheter.se/ekonomi–finans/finansiering/rating

För mer information kontakta:
Claes Rasmuson, CFO
Tel 010-788 62 04

Thony Eriksson, finansförvaltare
Tel 010-788 62 37

Specialfastigheter äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med säkerhetskrav, som till exempel kriminalvårdsanstalter, domstolsbyggnader, polisfastigheter och försvarsfastigheter. Specialfastigheter ägs till 100 procent av svenska staten. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på cirka 1,1 miljoner kvadratmeter och marknadsvärdet uppgår till drygt 31 miljarder kronor. Verksamheten bedrivs över hela Sverige. Mer information hittar du på www.specialfastigheter.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.