Statens fastighetsverk bygger om Palmhuset i Botaniska trädgården i Lund

| 25 januari, 2022 | 0 kommentarer

Palmhuset i Lunds universitets Botaniska trädgård ska få nytt utseende och miljön förbättras både för personal och besökare. Produktionen planeras till 2024 och beräknas ta drygt ett år.

– Vi har länge inväntat ett formellt beslut och gläder oss nu åt att projektet, som har initierats av Lunds universitet och Botaniska trädgården, kommer igång. Kottepalmerna och övriga växter i Palmhuset behöver mer plats och glas och tekniska system behöver ses över och bytas ut, säger Maria Nordh, fastighetschef på Statens fastighetsverk.

Projektet innebär framförallt en verksamhetsanpassning som till stor del finansieras med donerade medel. I den kommande ombyggnaden blir det ett nytt högre Palmhus och en ny entrébyggnad så att det passar Botaniska trädgårdens behov bättre.

Utrotningshotade palmer

– Självklart är vi väldigt glada och tacksamma över att donatorer och stiftelser har gjort detta möjligt. I och med ombyggnaden får vi en ändamålsenlig utställningslokal, och våra växter får ett nytt, rymligt växthus. Det är positivt både för besökarna, för växterna och för personalens arbetsmiljö, säger Bente Eriksen, föreståndare för Botaniska trädgården vid Lunds universitet.

Lunds universitet har en längre tid haft ett behov av ett större Palmhus, framförallt på grund av att kottepalmerna vuxit ända upp i taket. Palmerna planterades redan på 1860-talet och är av den utrotningshotade arten cycas zeylanicari.

– Det har varit en lång resa där vi nu kan skönja en välkommen avslutning. Redan under inledningen av 2000-talet lyftes ärendet av dåvarande föreståndaren för Botaniska trädgården. Vad vi nu ser växa fram är ett resultat av alla inblandades insatser genom åren. Ett med idoghet präglat arbete bär nu frukt, säger Per Helander, lokalplanerare vid Lunds universitet.

Statligt byggnadsminne

Palmhuset och övriga växthus och orangerier ligger mitt i Botaniska trädgården i centrala Lund. Hela Lunds universitets Botaniska trädgård med byggnader och mark är ett statligt byggnadsminne.

– Vi strävar efter att bibehålla karaktären och gå tillbaka mer till det ursprungliga. Det finns en potential att göra anläggningen till ett ännu mer attraktivt besöksmål. Husen ska fortsatt efter ny- och ombyggnad ha en viktig roll som fondbyggnader i trädgården, dels i förhållande till den centrala rundeln, dels till spegeldammen, säger Rebecka Kessler, projektledare på Statens fastighetsverk.

Statens fastighetsverk samarbetar med White arkitekter i projektet. Nu väntar projektering och efter sommaren upphandling av entreprenör.  

För mer information kontakta:     

Rebecka Kessler, projektledare, Statens fastighetsverk, 010-478 71 77, [email protected]

Maria Uggla, presskontakter Statens fastighetsverk, 010-478 72 47, [email protected]

Caroline Wiklund, projektkommunikatör Lunds universitet, 046-222 30 53, [email protected]

Pressbilder: http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Det är ditt kulturarv. Genom staten är du, tillsammans med nio miljoner andra som lever i Sverige, delägare i flera slott, parker, teatrar, museer, skogar, renbetesland, gravfält, fästningar, residens och ambassader. Det är på ditt uppdrag, genom Sveriges regering, vi på Statens fastighetsverk hållbart förvaltar och utvecklar dagens och framtidens kulturmiljöer. Vi ser till att fastigheternas själ och karaktär bevaras så att värdet finns kvar också till kommande generationer.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.