Connect with us

Marknadsnyheter

Stockholm tar tillbaka den demokratiska kontrollen över vuxenutbildningen

Published

on

Den rödgröna majoriteten har nu beslutat om en ny upphandling av vuxenutbildningen i Stockholm. Den innebär en omläggning av politiken för att stärka den demokratiska kontrollen över vuxenutbildningen.

Upphandlingen innebär att staden nu ska ta ett större ansvar för vuxenutbildningen i egen regi för att säkerställa god kvalitet med en hög andel behöriga lärare och tillgång till stödfunktioner som möjliggör för eleverna att gå ut utbildningen med godkända betyg. Majoritetens mål är att andelen vuxenutbildning som bedrivs i egen regi ska fördubblas från dagens cirka 20 procent.

– Det är inte bara i skolans värld som högerns privatiseringsexperiment fått långtgående konsekvenser. Inom vuxenutbildningen har marknadstänket skapat ett ineffektivt system som inte håller måttet. Vi gör det här för att Stockholm är i stort behov av en vuxenutbildning som levererar, och som ger eleverna de kunskaper och färdigheter som krävs för att möta arbetsmarknadens behov, säger skol-, arbetsmarknads-, och personalborgarrådet Emilia Bjuggren (S).

För att möjliggöra att fler nyanlända kan etablera sig på arbetsmarknaden kommer staden fokusera på att bedriva mer SFI i egen regi. För att säkra kompetensförsörjningen till stadens förskolor och omsorg kommer egen regi också att ta ett större ansvar för utbildningar inom barn och fritid samt vård och omsorg. Därutöver skärps ett antal krav på upphandlade aktörer för att stärka kvaliteten på utbildningen. Det handlar bland annat om ett ökat antal undervisningstimmar, bättre tillgång till specialpedagoger och ett ökat fokus på lärarledd undervisning.

– Med den här upphandlingen tar vi ett helhetsgrepp om vuxenutbildningen. Förutom att ta ett större ansvar med egen regi skärper vi också kraven på utförarna och tar bort betygsbonusen. Oavsett vilken aktör man går hos i Stockholm måste eleven få den kvalitet på undervisningen den förtjänar och behöver för sitt yrkesliv, och självklart ett rättvist betyg, fortsätter Bjuggren (S).

Det här innebär upphandlingen:

Staden tar tillbaka mer utbildning i egen regi.
I och med beslutet om upphandlingen tar staden tillbaka en betydande andel vuxenutbildning i egen regi. Stockholms stad bedriver idag cirka 20 procent av all vuxenutbildning i egen regi. Planen är att denna andel ska fördubblas. Prioriterat är utbildningar inom SFI och samhällsviktiga utbildningar för välfärdsområdet.

Avskaffad betygsbonus.
Fram till nu har utbildningsföretag fått en bonus som innebär en extra ersättning på 25 procent när elever får godkänt betyg. Såväl elever som lärare vittnar om att detta lett till glädjebetyg och Uppdrag Granskning har rapporterat om ett företag som satt falska betyg på elever som inte ens deltagit i kursen. För att motverka glädjebetyg avskaffas nu betygsbonusen.

Skärpta krav på utförare och mer fokus på klassrumsundervisning.
För att se till att alla elever får förutsättningar att klara av sina studier skärper vi kraven på leverantörernas tillgång till specialpedagoger och utökar kravet på undervisningstid. Inom samtliga yrkesprogram samt för teoretiska gymnasiala kurser förstärker vi undervisningstiden med 5 timmar per 100-poängskurs till totalt 60 timmar lärarledd undervisning. Dessutom riktar vi fokus mot mer klassrumsundervisning genom en betydligt högre ersättningsnivå för kurser som ges i klassrum jämfört med distanskurser.

Alla som arbetar inom vuxenutbildningen ska ha schyssta villkor oavsett om de arbetar i stadens regi eller hos privata aktörer. Därför skärper vi nu kraven på att samtliga leverantörer ska ha kollektivavtalsliknande villkor.

Minskat antal leverantörer.
En stor mängd aktörer försvårar möjligheten för staden att följa upp och kontrollera kvaliteten på utbildningarna. Mot bakgrund av detta väntas nu antalet leverantörer halveras, från dagens 27 avtal till omkring 13.

Krav på stöd till elever och på att motverka avhopp.
Elevgruppen inom Komvux består delvis av elever som har svårt att nå upp till kunskapskraven utan stöd. Samtidigt vet vi att andelen elever som går ut med godkända betyg har minskat de senaste åren inom flera utbildningar. Därför kommer val av utbildningsleverantörer delvis göras utifrån hur väl de kan beskriva att de arbetar med att tidigt identifiera elevers stödbehov och huruvida de sätter in adekvata insatser.

Förbättrad samverkan med näringslivet.
Förvaltningen stärker nu samverkan med näringslivet och arbetsmarknaden genom att centralt ta ansvar för yrkesråden där arbetsgivare, branschorganisationer och utbildningsleverantörer samlas för att anpassa utbildningarna efter arbetsmarknadens behov. Krav ställs på leverantörerna inom yrkesutbildningarna att närvara på dessa yrkesråd en gång per år.

 

Presskontakt: Naomi Grossman, naomi.grossman@stockholm.se, 076-122 92 53

Continue Reading

Marknadsnyheter

Svefa stärker transaktionsrådgivning och utser Sissel Andersson till affärschef Stockholm

Published

on

By

Svefa fortsätter sin offensiva tillväxtsatsning och stärker sitt transaktionsrådgivningserbjudande genom att utse Sissel Andersson till affärschef Stockholm. Samtidigt får Erik Norrman, idag affärschef Väst, utökat ansvar och blir affärschef för både Syd och Väst.

Svefa har, med sin unika position i gränslandet mellan den offentliga och privata sektorn, utvecklat ett unikt erbjudande inom transaktionsrådgivning. Förändringarna är en del i Svefas strategiska tillväxtplan och en förutsättning för fortsatt expansion.

Sissel Andersson, idag projektledare inom Svefas transaktionsteam får utökat ansvarsområde som affärschef för Stockholm. Erik Norrman, idag affärschef i Väst ges utökat ansvar för såväl Syd som Väst

”Under 2023 har vi stärkt vår ställning som strategisk transaktionsrådgivare med god affärskraft och marknadskännedom. Genom att bredda Eriks och Sissels ansvar ser vi ökad förmåga att tillvarata nya möjligheter i marknaden samt för fler att få ta del av ett inspirerande ledarskap” säger Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning. 

För mer information och kommentarer

Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning,
tel: 010-603 87 38 stefan.timan@svefa.se

Johan Hopstadius, press och marknad, tel: 076-634 20 05
johan.hopstadius@svefa.se

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning, strategiskt affärsstöd samt transaktionsrådgivning. Tillsammans är vi över 250 medarbetare fördelade på kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Svefa Partnergruppen som består av Svefa, Värderingsdata och Set Up omsätter årligen drygt 450 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

SBB etablerar joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake vilket tillför likvid till SBB om cirka 5,2 miljarder kronor

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Infrastructure AB[1] (”SBB Infrastucture”), tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, LP (”Castlelake”). I samband med etableringen av joint venture-bolaget har SBB Infrastructure ingått ett låneavtal med Castlelake, med stöd från Atlas SP Partners (“Atlas”), om cirka 5,2 miljarder kronor[2]. SBB Infrastructure kommer använda en del av lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB samt en del för att refinansiera skulder till SBB (”Transaktionen”).

SBB Infrastructure förvärvar fastigheterna till marknadsvärdet per 31 december 2023 som uppgick till 5,7 miljarder kronor. SBB Infrastructure kommer att som ytterligare säkerhet för lånet erhålla säkerheter från SBB i form av fastigheter värderade till 3,7 miljarder kronor, vilket gör att den totala säkerhetsmassan för lånet uppgår till 9,4 miljarder kronor. Portföljen av samhällsfastigheter kommer drivas och förvaltas av SBB Infrastructure genom ett förvaltningsavtal med SBB.

SBB avser att använda likviden från Transaktionen till att stärka bolagets finansiella ställning och amortera skulder.

”Transaktionen bekräftar det starka värdet i SBB:s samhällsportfölj som utmärker sig genom en växande efterfrågan, inflationssäkrade kassaflöden och liten risk för hyresbortfall. Likviditeten ger möjlighet till att refinansiera skulder och att genomföra strategiska åtgärder för att maximera bolagets värde över tid. Vi ser fram emot samarbetet med Castlelake”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Transaktionen är inte föremål för konkurrensgodkännande. Fullföljande av Transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i mars 2024.

J.P. Morgan, Vinge, Wistrand och Waselius Wist rådgav SBB, DLA och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav Atlas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se eller press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2024 kl. 15:15 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

[1] För närvarande SBB Elderly Care Properties AB, org. nr. 559448-7125, under namnändring till SBB Infrastructure AB.

[2] EURIBOR utgör basränta för EUR-delen av lånet, motsvarande 217 miljoner EUR, och STIBOR utgör basränta för SEK-delen av lånet, motsvarande 2 745 miljoner SEK. Räntesatsen för lånet uppgår till EURIBOR/STIBOR + 500bps.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stockholm Stadsteater erbjuder syntolkning

Published

on

By

I ett nytt samarbete kommer föreningen Syntolkning Nu i Sverige, tillsammans med Stockholm Stadsteater erbjuda livesyntolkning till några utvalda produktioner.

Den 11 maj kommer ”En midsommarnattsdröm” erbjudas med livesyntolkning. Det är en mörk komedi fylld av kärlekstrassel, magi, drömmar och förväxlingar med bland andra Leif Andrée i rollen som Puck, Angelika Prick som Titania och Bahador Foladi som Botten.

En månad senare, den 8 juni, får man som se en av de sista föreställningarna av ”Matilda-The musical” livesyntolkad. Ett musikaliskt och fantasifullt äventyr om den begåvade flickan Matilda Wormwood som tar ställning mot en orättvis och kall vuxenvärld. 

I oktober kommer den stora musikalen ”Company” att livesyntolkas. Det är en av världens mest älskade musikaler som kommer till Stockholm stadsteater. I Company följer vi Bobbies sökande efter kärlek och mening, omgiven av vänner i parrelationer och mitt i den pulserande storstaden.

Platser till samtliga syntolkningar är placerade långt fram och ledsagare medföljer utan kostnad. Man bör boka platser nu, för att försäkra sig om att få ta del av syntolkningarna. Bokas via länkarna till vår hemsida eller via e-post, boka@syntolkning.nu

Kontakt:
Peter Lilliecrona, verksamhetsledare i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om syntolkning: 

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.
Livesyntolkning av evenemang sker lika bra både utomhus som inomhus. Ibland sker det i stora teatersalonger eller arenor liksom i små intima teaterlokaler. Någon gång kan det ske på en utomhusteater liksom utomhus på stora ytor i en park eller nöjesfält. Syntolkning sker alltid med respekt för scenen, evenemanget och för publiken, både de som tar del av syntolkningen liksom de som inte gör det. Syntolkningen finns där utan att märkas, då den sänds trådlöst, från digitala sändare till mottagare hos berörda. 
Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Läs mer om syntolkning på Wikipedia.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.