Stora Enso och Tetra Pak ingår samarbete för att tredubbla Polens återvinningskapacitet av dryckeskartonger

| 21 juli, 2021 | 0 kommentarer

STORA ENSO OYJ NYHETER FÖR INVESTERARE 2021-07-21 kl. 8.30 EEST

De två företagen kommer att samverka för att förse marknaden med cirkulära lösningar. Investeringen i en heltäckande återvinningslösning kommer att avsevärt förbättra återvinningen i Central- och Östeuropa.

Efter en omfattande förstudie påbörjas nu samarbetet med att uppföra en storskalig återvinningslinje för kartong vid Stora Ensos produktionsenhet i Ostrołęka i Polen. Den nya anläggningen kommer att tredubbla den årliga kapaciteten i Polen för återvinning av använda dryckeskartonger, från 25 000 till 75 000 ton. Detta innebär att landets totala försäljningsvolym av dryckeskartonger kan återvinnas, samt det som kommer in från grannländer, inklusive Ungern, Slovakien och Tjeckien.

Den totala investeringen ligger på 29,1 miljoner euro. Stora Enso kommer att investera 17 miljoner euro i en anläggning som tillvaratar kartongfibrer. Tetra Pak investerar tillsammans med Plastigram totalt 12,1 miljoner euro för att bygga en andra anläggning. Polymer och aluminium kommer att tillvaratas och återvinnas separerat med hjälp av en patenterad separationsteknologi. Båda anläggningarna kommer vara i bruk i början av 2023.

De separerade materialen kommer att återanvändas som råmaterial inom olika användningsområden. Återvunna fibrer kommer att integreras i Stora Ensos återvunna kartong. De separerade polymerna och aluminiumet kommer att få nytt liv i form av olika produkter, såsom pellets och folier.

Målet med investeringen är att bidra till utvecklingen av en cirkulär ekonomi på nationell nivå. Den kommer att ligga helt i linje med EU:s gröna giv. Insamlad kartong hanteras på ett miljövänligt sätt där de material som utvinns vid återvinningsprocessen till fullo återanvänds.

– Idag är dryckeskartonger återvinningsbara. De samlas in och återvinns i stor skala när avfallshantering och infrastruktur för återvinning finns på plats. Men det räcker inte för oss, varför vi söker möjligheter för återvinning i hela värdekedjan. Avsikten är förbättra återvinningen av kartonger samt att utveckla lösningar som effektivt återvinner alla förpackningskomponenter, inklusive polymer och aluminium. Jag är därför väldigt stolt över den här investeringen och det starka samarbetet med Stora Enso som har gjort dessa framsteg möjliga. Samarbete är nyckeln till att förverkliga vår främsta ambition: en värld där alla kartongförpackningar samlas in, återvinns och aldrig blir till skräp, säger Charles Brand, VD för Tetra Pak Europe & Central Asia.

– Stora Enso levererar förpackningsmaterial som produceras från förnybara resurser. Tack vare det här initiativet kan vi avancera mot en högre återvinningsgrad. Det är en avgörande faktor för att möjliggöra en cirkulär ekonomi. Vi är glada över att samarbeta med Tetra Pak i vad som kommer att bli ytterligare en milstolpe på väg mot den cirkulära framtid vi avser att förverkliga. I takt med att EU:s insamlingssystem utvecklas finns dessutom potential att öka kapaciteten för framtida överskottsvolymer, säger Hannu Kasurinen, chef för Stora Ensos division Packaging Materials.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
Presschef på Stora Enso
+46 (0) 722 410 349

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
Tel. +358 40 763 8767

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 23 000 medarbetare och försäljning i över 50 länder. År 2020 uppgick omsättningen till 8,6 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.