Connect with us

Marknadsnyheter

Styrelsen för Fiskars Oyj Abp lanserar ett aktiesparprogram för personalen

Published

on

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande

15.3.2023 kl 12:45 EET

Styrelsen för Fiskars Oyj Abp lanserar ett aktiesparprogram för personalen

Styrelsen för Fiskars Oyj Abp har beslutat att lansera ett aktiesparprogram, ”MyFiskars”, för Fiskarskoncernens personal i alla de länder där förverkligandet inte är förhindrat av lagliga, administrativa eller skattemässiga hinder.

Målet med MyFiskars är att inbjuda de anställda att förvärva och äga Fiskars aktier, och avsikten är att skapa en ägarkultur samt ytterligare öka de anställdas långsiktiga engagemang för bolaget.

Paul Ehrnrooth, styrelseordförande för Fiskars Oyj Abp, kommenterar lanseringen av MyFiskars: ”Jag är mycket glad över att kunna lansera det första aktiesparprogrammet för personalen under bolagets 374-åriga historia. MyFiskars gör våra anställda till Fiskars-ägare och aktieägare genom en enkel process. Jag är övertygad om att vi tack vare MyFiskars kommer att skapa en starkare ägarkultur och företagsanda inom bolaget.”

MyFiskars består av årligen påbörjade programperioder, där varje period består av en 12-månaders sparperiod och en innehavsperiod. MyFiskars erbjuds till cirka 6 600 fasta anställda i Fiskars Group. De anställda erbjuds en möjlighet att frivilligt spara en del av lönen och investera detta sparbelopp i Fiskars aktier. Sparbeloppet används för att förvärva Fiskars aktier kvartalsvis efter publiceringsdatumen för bolagets delårsrapporter. Som en belöning för visat engagemang tilldelar Fiskars de deltagande anställda en vederlagsfri tilläggsaktie (brutto) för varje två sparaktier som förvärvats med sparbeloppet. Förutsättningen för att få belöningen är kontinuerlig anställning och att de förvärvade sparaktierna behålls till innehavstidens slut.

Efter innehavsperiodens slut kommer den potentiella belöningen att betalas ut i aktier, eller delvis i aktier och delvis kontant. Avsikten med kontantdelen är att täcka för skatter och skatterelaterade kostnader som uppstår i länder där arbetsgivaren är skyldig att göra avdrag för skatt. Tilläggsaktierna är fritt överlåtbara efter registreringen på deltagarens värdeandelskonto. Sparaktier och tilläggsaktier är vanliga Fiskars aktier och berättigar till utdelning. Deltagare kan välja om de vill få utdelning i kontanter eller investera utdelningen i ytterligare aktier vid nästa anskaffningsdatum. Aktier som köps med utdelning har lika rätt till tilläggsaktier som aktier köpta med sparbelopp.

Deltagande i MyFiskars är frivilligt och de anställda bjuds in att delta i en programperiod i taget. Den första sparperioden börjar 1 juli 2023 och slutar 30 juni 2024. Innehavsperioden börjar vid det första förvärvet av sparaktier och slutar 30 juni 2026.

Det maximala antalet tilläggsaktier (brutto före skatt) för den första programperioden är cirka 120 500, beräknat utifrån rådande aktiekurs. Det slutliga antalet tilläggsaktier beror de anställdas deltagande- och sparandegrad i programmet, och om förutsättningarna för att ta emot tilläggsaktier är uppfyllda samt antalet aktier som förvärvats från marknaden med sparbeloppet. Endast som referens (observera att aktiernas marknadsvärde ständigt förändras) är det uppskattade totala värdet av tilläggsaktier för den första programperioden, beräknat utifrån den genomsnittliga volymvägda kursen för Fiskars-aktien den 14 mars 2023, högst circa 2 miljoner euro.

FISKARS OYJ ABP

Styrelsen

Media och investerarkontakter:

Essi Lipponen, Director, Investor Relations, tel. +358 40 829 1192 

Kort om Fiskars Group

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin by Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har cirka 350 egna butiker. Vi har nästan 7 000 medarbetare och 2022 uppgick vår omsättning till 1,2 miljarder euro.

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.

Läs mera: fiskarsgroup.com/sv

Continue Reading

Marknadsnyheter

Orsakar tidig exponering för YouTube känslomässiga och beteendemässiga problem hos barn?

Published

on

By

Studien i BMC Public Health undersöker hur tidig exponering för YouTube påverkar

känslomässig och beteendemässig utveckling hos barn i Sydkorea. Resultaten visar att barn

som börjar använda YouTube tidigt, särskilt under fyra års ålder, har ökad risk för

känslomässiga och beteendemässiga problem. Barn med högre självreglering använder

YouTube mindre. Studien betonar vikten av fortsatt forskning för att förstå dessa samband

bättre.

https://www.news-medical.net/n…

Continue Reading

Marknadsnyheter

Orsakar tidig exponering för YouTube känslomässiga och beteendemässiga problem hos barn?

Published

on

By

Studien i BMC Public Health undersöker hur tidig exponering för YouTube påverkar

känslomässig och beteendemässig utveckling hos barn i Sydkorea. Resultaten visar att barn

som börjar använda YouTube tidigt, särskilt under fyra års ålder, har ökad risk för

känslomässiga och beteendemässiga problem. Barn med högre självreglering använder

YouTube mindre. Studien betonar vikten av fortsatt forskning för att förstå dessa samband

bättre.

https://www.news-medical.net/n…

Continue Reading

Marknadsnyheter

Lantmännen och Arla i DI: ”Politiken saknar strategi för livsmedelsberedskap och grön omställning – sluta utreda och börja agera”

Published

on

By

Tillsammans med Arla signerar Lantmännen i dag en debattartikel. Cecilia Kocken, vd på Arla Sverige, och Per Arfvidsson, vice vd på Lantmännen, menar att det är glädjande att så många politiker gärna vill prata om livsmedelsberedskap och omställning. Men det räcker inte, enligt dem. Det måste hända saker också, och Cecilia och Per ger tre konkreta förslag. Utöver debattartikeln kommer Arla och Lantmännen även prata om livsmedelsberedskap och klimatomställning i Almedalen i ett gemensamt seminarium.

Debattartikeln publicerades i Dagens industri, 21 juni 2024. Den kan även läsas nedan.

Politiken saknar strategi för livsmedelsberedskap och grön omställning – sluta utreda och börja agera

Stärkt beredskap har varit en högaktuell fråga sedan Rysslands invasionskrig mot Ukraina. Stora och snabba insatser har gjorts för militära försvaret, men för det civila försvaret har det gått betydligt långsammare och inom livsmedelsberedskapen har det inte hänt något konkret alls. Svensk livsmedelsberedskap är lika bristfällig som den var för tjugo år sedan.

Då Sverige har ett handelsunderskott för livsmedel på omkring 70 miljarder kronor och saknar lager eller produktionskapacitet i livsmedelsindustrin, utöver den minimala som behövs kommersiellt, är detta anmärkningsvärt.

Jämför vi med en annan samhällskritisk verksamhet, det militära försvaret, så har dess anslag fördubblats sedan 2020. Det är fullt rimligt, men lika rimligt är att livsmedelsberedskapen följer samma investeringsvilja. Det är svårt att försvara landet hungrig.

Samtidigt står vi inför en grön omställning där jordbruket både ska minska sin klimatpåverkan och anpassa sig till allt mer extremväder. Den säkerhetspolitiska och klimatpolitiska utmaningen går att förena, men det kräver investeringar.

Nyligen gick remisstiden ut för utredningen ”Livsmedelsberedskap för en ny tid”. Det är en bra grund, men vår bestämda uppfattning är att det finns tillräckligt med rapporter som konstaterar att Sverige saknar livsmedelsberedskap – nu är det dags för konkreta åtgärder.

1. Sverige behöver bygga upp lager och inhemsk produktion av kritiska varor för att klara livsmedelsproduktion

Spannmål utgör en viktig grund i svensk matproduktion, kan lagras kostnadseffektivt och användas för många olika ändamål. För att inte störa marknaderna kommer det dock ta tid att successivt bygga upp lager och man når därför inte tillräckliga volymer förrän nästa decennium. Kravet på snabba åtgärder ökar därför dramatiskt.

Eftersom vi är helt beroende av importerad mineralgödsel, drivmedel och växtskyddsmedel är det nödvändigt att man bygger upp lager och möjliggör ökad svensk produktion. Sverige är ett av få länder i EU som inte har någon produktion av mineralgödsel, men det finns flera industriprojekt i startgroparna.

2. Sverige behöver öka sin livsmedelsproduktion

Om vi inte producerar tillräckligt mycket mat går det inte att bygga upp livsmedelsberedskap. Det är därför avgörande att lönsamheten och produktionen i lantbruket och livsmedelsförädlingen ökar. Det är nödvändigt att regering och riksdag tillför resurser samt att den uppdaterade livsmedelsstrategin blir offensiv och inriktad på tillväxt.

För 40 år sedan var svenska spannmålsarealen cirka 60 procent större och det fanns ungefär 120 procent fler mjölkkor samt dubbelt så många grisar. Det finns därför både potential och utrymme att öka den svenska livsmedelsproduktionen, inte minst för att öka exporten. Med rätt förutsättningar kan vår miljövänliga produktion öka, vilket gynnar klimatet, handelsbalansen, jobben och livsmedelsberedskapen. Handelsnetto noll för livsmedel är både möjligt och önskvärt.

3. Sverige behöver leda den gröna omställningen också i lantbruket

Svenskt lantbruk står inför två parallella utmaningar – öka produktionen och samtidigt klara den gröna omställningen med en klimatpolitik som skapar trygghet för jordbruket att växa samt uppmuntrar forskning och utveckling. Därtill är det inte rimligt att lantbruket ska kompensera för transporternas ökade utsläpp. För att möta båda dessa utmaningar och möjligheter krävs stora investeringar i lantbruksföretagen. Som representanter för Sveriges två största livsmedelsproducerande lantbrukskooperativ är vi beredda att leda detta arbete. Men det är inte rimligt att våra ägare – Sveriges bönder – ensamma ska finansiera det gröna totalförsvaret.

Vi kan bygga upp vår livsmedelsberedskap och samtidigt accelerera klimatomställningen i lantbruket. Men det krävs ambitiösa, kloka och långsiktiga beslut av sittande och kommande regeringar. Vill vi vara trygga måste vi stärka beredskapen inom livsmedel, precis som vi gör med militära försvaret. Det är bråttom nu.

Cecilia Kocken, vd, Arla Sverige
Per Arfvidsson, vice vd, Lantmännen

 

För mer information, kontakta gärna oss  

Lantmännens presstjänst   
Tel: 010 556 88 00  
E-post: 
press@lantmannen.com  

 

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 18 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter cirka 70 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.