Connect with us

Marknadsnyheter

Styrelsen för Fiskars Oyj Abp lanserar ett aktiesparprogram för personalen

Published

on

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande

15.3.2023 kl 12:45 EET

Styrelsen för Fiskars Oyj Abp lanserar ett aktiesparprogram för personalen

Styrelsen för Fiskars Oyj Abp har beslutat att lansera ett aktiesparprogram, ”MyFiskars”, för Fiskarskoncernens personal i alla de länder där förverkligandet inte är förhindrat av lagliga, administrativa eller skattemässiga hinder.

Målet med MyFiskars är att inbjuda de anställda att förvärva och äga Fiskars aktier, och avsikten är att skapa en ägarkultur samt ytterligare öka de anställdas långsiktiga engagemang för bolaget.

Paul Ehrnrooth, styrelseordförande för Fiskars Oyj Abp, kommenterar lanseringen av MyFiskars: ”Jag är mycket glad över att kunna lansera det första aktiesparprogrammet för personalen under bolagets 374-åriga historia. MyFiskars gör våra anställda till Fiskars-ägare och aktieägare genom en enkel process. Jag är övertygad om att vi tack vare MyFiskars kommer att skapa en starkare ägarkultur och företagsanda inom bolaget.”

MyFiskars består av årligen påbörjade programperioder, där varje period består av en 12-månaders sparperiod och en innehavsperiod. MyFiskars erbjuds till cirka 6 600 fasta anställda i Fiskars Group. De anställda erbjuds en möjlighet att frivilligt spara en del av lönen och investera detta sparbelopp i Fiskars aktier. Sparbeloppet används för att förvärva Fiskars aktier kvartalsvis efter publiceringsdatumen för bolagets delårsrapporter. Som en belöning för visat engagemang tilldelar Fiskars de deltagande anställda en vederlagsfri tilläggsaktie (brutto) för varje två sparaktier som förvärvats med sparbeloppet. Förutsättningen för att få belöningen är kontinuerlig anställning och att de förvärvade sparaktierna behålls till innehavstidens slut.

Efter innehavsperiodens slut kommer den potentiella belöningen att betalas ut i aktier, eller delvis i aktier och delvis kontant. Avsikten med kontantdelen är att täcka för skatter och skatterelaterade kostnader som uppstår i länder där arbetsgivaren är skyldig att göra avdrag för skatt. Tilläggsaktierna är fritt överlåtbara efter registreringen på deltagarens värdeandelskonto. Sparaktier och tilläggsaktier är vanliga Fiskars aktier och berättigar till utdelning. Deltagare kan välja om de vill få utdelning i kontanter eller investera utdelningen i ytterligare aktier vid nästa anskaffningsdatum. Aktier som köps med utdelning har lika rätt till tilläggsaktier som aktier köpta med sparbelopp.

Deltagande i MyFiskars är frivilligt och de anställda bjuds in att delta i en programperiod i taget. Den första sparperioden börjar 1 juli 2023 och slutar 30 juni 2024. Innehavsperioden börjar vid det första förvärvet av sparaktier och slutar 30 juni 2026.

Det maximala antalet tilläggsaktier (brutto före skatt) för den första programperioden är cirka 120 500, beräknat utifrån rådande aktiekurs. Det slutliga antalet tilläggsaktier beror de anställdas deltagande- och sparandegrad i programmet, och om förutsättningarna för att ta emot tilläggsaktier är uppfyllda samt antalet aktier som förvärvats från marknaden med sparbeloppet. Endast som referens (observera att aktiernas marknadsvärde ständigt förändras) är det uppskattade totala värdet av tilläggsaktier för den första programperioden, beräknat utifrån den genomsnittliga volymvägda kursen för Fiskars-aktien den 14 mars 2023, högst circa 2 miljoner euro.

FISKARS OYJ ABP

Styrelsen

Media och investerarkontakter:

Essi Lipponen, Director, Investor Relations, tel. +358 40 829 1192 

Kort om Fiskars Group

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin by Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har cirka 350 egna butiker. Vi har nästan 7 000 medarbetare och 2022 uppgick vår omsättning till 1,2 miljarder euro.

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.

Läs mera: fiskarsgroup.com/sv

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Regeringen förstärker innovations- och forskningsprogram som ska bidra till framtidens digitala lösningar

Published

on

By

Vinnova får i uppdrag att öka insatserna i innovations- och forskningsprogrammet Avancerad digitalisering. Programmet bygger på en privat-offentlig samverkan där näringslivet matchar den statliga insatsen krona för krona. Genom samarbetet vill regeringen bidra till en mer offensiv nationell teknikagenda. Vinnova ska under 2023 lägga minst 300 miljoner kronor och under åren 2024–2027 minst 500 miljoner kronor per år.

Utvecklingen inom en lång rad framväxande teknikområden är mycket snabb samtidigt som den globala konkurrensen hårdnar. Forsknings-, handels- och säkerhetsfrågor har blivit alltmer tätt sammanflätade och det finns behov av målmedvetna och långsiktiga satsningar. 

– Sveriges förmåga att utveckla, använda och exportera avancerad teknik är central för utvecklingen av vår konkurrenskraft, vårt näringsliv och vår säkerhet. Sverige ska vara ett land där nästa generations avancerade och kraftfulla digitala lösningar utvecklas, inte minst för att klara den gröna omställningen, säger energi- och näringsminister Ebba Busch. 

Sverige har många världsledande företag och regeringen ser det svenska näringslivet som ett drivhus för välstånd och innovation. Företag, lärosäten och institut har betydelsefulla roller för att Sveriges position som en stark innovations- och forskningsnation och som högteknologiskt land i världsklass ska kunna vidareutvecklas. 

– Framtidens lösningar, utvecklade i Sverige, kommer att vara till nytta för hela samhället inklusive den offentliga förvaltningen. För att samhället ska kunna göra en digital omställning krävs god samverkan mellan det privata och det offentliga, stabil digital infrastruktur och innovativa tillämpningar inom till exempel artificiell intelligens. Myndigheter måste också möta upp med snabba och effektiva tillstånds- och tillsynsprocesser, säger civilminister Erik Slottner.

Vinnova genomför i dag insatser inom bland annat AI, kvant, elektroniska komponenter och system samt i programmet Avancerad digitalisering. Avancerad digitalisering initierades 2021 med visionen om att Sverige och det svenska näringslivet ska tillhöra de främsta i världen när det gäller såväl utveckling av digital teknik inom utvalda styrkeområden som att snabbt införa och se effekterna av ny teknik inom olika branscher och samhällssektorer.

Presskontakt:
Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Mobil 076-126 18 28
andia.gemsjo@regeringskansliet.se 

Michaela Binning
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Mobil 076-139 04 63
michaela.binning@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Dometic förnyar banklåneavtal och tecknar kreditfacilitet med Svensk Exportkredit

Published

on

By

Dometic har refinansierat en del av låneavtalet med sin bankgrupp. Det tidigare avtalet omfattar en första del som löper ut 2024 och en andra del som löper ut 2025. Refinansieringen omfattar:

  • Ett lån på 210 MUSD med rörlig ränta som tidigare löpte ut 2024 har ersatts med ett långfristigt lån på 220 MUSD med rörlig ränta med en löptid på 3+1+1 år (3 år med två 1-åriga förlängningsoptioner).
  • Den revolverande kreditfaciliteten på 200 MEUR som tidigare löpte ut 2024 har ersatts med en löptid på 3+1+1 år (3 år med två 1-åriga förlängningsoptioner).

Dometic har dessutom tecknat en 3,5-årig kreditfacilitet med rörlig ränta på 44 MUSD med Svensk Exportkredit. Detta är det första lånet med Svensk Exportkredit, vilket innebär en ytterligare breddning av Dometics finansieringskällor.

Dometic har beslutat att refinansiera den andra delen i låneavtalet som löper ut 2025 i ett senare skede för att sprida ut refinansieringen och bredda exponeringen.

”Vi har proaktivt förnyat låneavtalet med vår bankgrupp. Vi är nöjda med samarbetet med våra banker och har etablerat en solid och flexibel finansieringslösning för vår verksamhet. Det förnyade avtalets kovenant-nivåer ger Dometic fortsatt tillräckligt utrymme. Vi är också glada över att ha inlett en ny långsiktig relation med Svensk Exportkredit. Som kommunicerats i vår rapport för fjärde kvartalet 2022 är vi fortsatt fokuserade på att hantera vårt kassaflöde och är fast beslutna att uppnå vårt mål för nettoskuld i förhållande till EBITDA på omkring 2,5 gånger.” säger Stefan Fristedt, CFO för Dometic.

Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 31 mars 2023 kl. 14:40 CEST.

FÖR YTTERLIGGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 

Rikard Tunedal, Head of Investor Relations
Phone: +46 73 056 97 35

Email: rikard.tunedal@dometic.com

OM DOMETIC
Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet. Miljontals människor runt om i världen använder Dometics produkter i frilufts-, hem- och professionella applikationer. Vår drivkraft är att skapa smarta, hållbara, och tillförlitliga produkter med en enastående design för frilufts- och mobil livsstil inom områdena Mat & Dryck, Klimat, Energi & Styrning och Andra Applikationer. Dometic har omkring 8 500 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 29,8 Mdr för år 2022 och har sitt huvudkontor i Solna, Sverige

Continue Reading

Marknadsnyheter

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2022

Published

on

By

Årsredovisningen för 2022 för Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) finns nu publicerad på bolagets hemsida och bifogas till detta pressmeddelande.

Årsstämma hålls den 24 april 2023 kl. 15:00 på bolagets kontor, Varnhemsgatan 12, i Skövde.

För fullständig årsredovisning 2022 se följande länk på Modern Ekonomis hemsida:
https://www.modernekonomi.se/a.174/investerare/finansiella-rapporter

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08-503 01 550.

För mer information, v.v. kontakta:
Jens-Oskar Göransson
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 70-332 84 31
Mail:
jens-oskar.goransson@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 120 medarbetare fördelade på 11 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.