Styrelsen utnyttjar bemyndiganden att emittera och återköpa C-aktier

| 26 juli, 2022 | 0 kommentarer

Truecaller AB meddelar idag att styrelsen utnyttjar bemyndiganden att emittera och återköpa C-aktier för säkerställande av bolagets åtaganden enligt aktieprogram 2022 (som en del av incitamentsprogrammet LTIP 2022).

Årsstämman den 24 maj 2022 i Truecaller AB beslutade – i syfte att säkerställa att bolaget kan fullgöra sina åtaganden enligt det av årsstämman beslutade aktieprogram 2022 – att bemyndiga styrelsen att besluta om att genomföra en riktad nyemission av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier.

 

Årsstämman beslutade också om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade C-aktier genom ett riktat erbjudande till samtliga ägare av Caktier. Återköp enligt bemyndigandet får ske vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma och ska ske till en kurs motsvarande aktiens kvotvärde (0,002 kronor).

 

Styrelsen har beslutat att utnyttja emissionsbemyndigandet för ovan angivna syfte genom att emittera 5 100 000 C-aktier till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Emissionen ska ske till en kurs som motsvarar aktiens kvotvärde vid tidpunkten för den riktade emissionen och aktierna ska tecknas senast den 29 juli 2022, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.

 

Styrelsen har fattat beslut om att utnyttja återköpsbemyndigandet för ovan angivna syfte genom återköp av samtliga emitterade C-aktier mot betalning motsvarande 100 procent av kvotvärdet, motsvarande 0,002 kronor per aktie. Återköp av C-aktierna ska verkställas senast den 12 augusti 2022.

 

C-aktierna kommer att omvandlas till stamaktier av serie B i samband med att stamaktier av serie B ska levereras i enlighet med aktieprogram 2022.

 

Efter emissionen och återköpet av C-aktierna kommer bolaget inneha 5 100 000 egna C-aktier.

 

För mer information, kontakta gärna:

 

Andreas Frid, Head of IR & Communication

+46 705 290800
[email protected]
 

Om Truecaller:

Truecaller är den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation. Vi möjliggör trygga och relevanta konversationer mellan människor och gör det effektivt för företag att nå konsumenter. Bedrägerier och oönskad kommunikation är vardag i digitala ekonomier och tillväxtmarknader i synnerhet. Vårt uppdrag är att skapa tillförlitlig kommunikation. Truecaller är en naturlig del av den dagliga kommunikationen för mer än 320 miljoner aktiva användare, har laddats ned en halv miljard gånger och har identifierat och blockerat omkring 38 miljarder oönskade samtal under 2021. Med huvudkontor i Stockholm sedan 2009, är vi ett entreprenöriellt företag som leds av medgrundarna och en mycket erfaren ledningsgrupp. Truecaller är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 8 oktober 2021. För mer information besök gärna corporate.truecaller.com.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.