TC TECHs företrädesemission fulltecknad

| 11 maj, 2022 | 0 kommentarer

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONG KONG, KANADA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

TC TECH Sweden AB (publ) (”TC TECH” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) vars teckningsperiod löpte ut den 5 maj 2022. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till 100 procent. TC TECH tillförs därmed totalt 24,8 MSEK före emissionskostnader om 0,7 MSEK.

Totalt tecknades 5 100 814 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande 80,3 procent av Företrädesemissionen. Till personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter har 38 335 aktier motsvarande 0,6 procent av Företrädesemissionen tilldelats. Resterande 1 210 200 aktier, motsvarande 19,1 procent av Företrädesemissionen, har tilldelats de som lämnat garantiåtaganden.  

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i offentliggjord informationsfolder. Meddelande om tilldelning för teckning utan stöd av teckningsrätter sker genom avräkningsnota som utsänds inom kort till respektive tecknare. Betalning ska ske genom instruktion på avräkningsnotan.

Efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer BTA att bokas om till aktier. De nya aktierna beräknas tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market omkring vecka 21, 2022.

Genom Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 507 947,92 till        2 031 791,68 SEK. Antalet aktier kommer att öka med 6 349 349 aktier till 25 397 396 aktier.

Rådgivare

Legal rådgivare till TC TECH är Advokatfirman Delphi.

För mer information, kontakta:

Alexander Luiga, VD, TC TECH Sweden AB (publ)
Tel: 08-788 08 01
E-post: [email protected]
www.tctech.se

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11 maj 2022 08.00 CET. 

Om TC TECH

TC TECH är ett innovativt teknikbolag som har utvecklat ett system för tillverkning av avancerade
plastdetaljer med nanostrukturmönster. Grunden för verksamheten är en patenterad induktionsteknik
som gör det möjligt att mycket snabbt och precist hetta upp och kyla ned material. Inledningsvis har
TC TECH valt att fokusera på system för tillverkning av diffusers för mini-LED och s k Light Guide Plates (LGP) till bildskärmar,
men tekniken lämpar sig även väl för såväl andra applikationsområden som material.
TC TECH har sitt säte och huvudkontor i Stockholm (Spånga), där även forskning och utveckling
bedrivs.

TC TECH’s aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, email: [email protected], tel: +46 844 68 61 00.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.