Connect with us

Marknadsnyheter

Teknisk analys på aktier ger dig större vinster

Published

on

Tekniska analytiker tror att priserna rör sig i trender och att dessa trender kan identifieras och användas som ett sätt att göra förutsägelser om framtida prisrörelser.

Det finns ett antal olika tekniker som tekniska analytiker använder för att försöka identifiera trender. En populär teknik kallas trendlinjeanalys. Detta innebär att man drar en linje på ett diagram som förbinder två eller flera punkter där priserna har bottnat eller nått en topp. Tanken är att denna linje sedan kan användas för att förutsäga vart priserna sannolikt kommer att ta vägen i framtiden.

Magkänslan på casino

När det gäller att tjäna pengar på aktiemarknaden är teknisk analys nyckeln. Genom att förstå och använda vissa tekniska indikatorer kan du göra mycket större vinster än att bara köpa och sälja baserat på magkänsla. Så det skiljer sig mot ex. online spel som har blivit populärt där alla casino utan svensk licens är en risk där man ofta går på magkänsla istället för rena analyser.

Vad innebär teknisk analys på aktier?

Teknisk analys är en undersökning av tidigare kursmönster för att identifiera marknadstrender och förutsäga framtida priser. Tekniska analytiker anser att de kollektiva åtgärderna från alla deltagare på marknaden, t.ex. köp- och säljtryck, påverkar aktiekurserna och att det är möjligt att identifiera dessa trender med hjälp av diagram och andra tekniska indikatorer.

Teknisk analys används i stor utsträckning bland handlare och investerare för att fatta beslut om när aktier ska köpas och säljas. Det finns många olika tekniker som kan användas i teknisk analys, men några av de mest populära är stöd- och motståndsnivåer, trendlinjer, glidande medelvärden, “candlestick charting” och “Fibonacci retracements”.

Vilka är indikatorerna?

En av de viktigaste tekniska indikatorerna är stöd och motstånd. Denna teori säger att priserna tenderar att finna stabilitet vid vissa nivåer, och studsar tillbaka efter att ha fallit under dem eller återhämtar sig efter att ha stigit över dem. Som näringsidkare kan du använda denna information till din fördel genom att placera köp- och säljorder runt dessa nivåer.

En annan viktig teknisk indikator är trendlinjer. Dessa är raka linjer som kopplar samman de högsta eller lägsta nivåerna i prisutvecklingen över tid och kan användas för att identifiera både upp- och nedåtgående trender. Om du vet var trendlinjerna finns kan du fatta bättre beslut om när du ska köpa eller sälja.

Glidande medelvärden är också en värdefull teknisk indikator. Dessa är helt enkelt det genomsnittliga priset på en aktie under en viss tidsperiod, och de kan användas för att identifiera både kortsiktiga och långsiktiga trender. Genom att veta var de glidande medelvärdena ligger kan du återigen fatta bättre beslut om när du ska köpa eller sälja.

Det finns många andra tekniska indikatorer, men dessa tre är några av de viktigaste. Om du vill tjäna pengar på aktiemarknaden är det viktigt att du lär dig att använda dem. Med lite övning kommer du att göra vinster på nolltid!

Respekterade analytiker

I onlinehandelns värld är analytiker mycket respekterade för sin förmåga att göra korrekta förutsägelser om vart marknaderna är på väg. Dessa förutsägelser kan baseras på en mängd olika faktorer, inklusive ekonomiska indikatorer, politisk utveckling och till och med förändringar i vädret.

Även om det finns många analytiker som ger användbara insikter finns det en handfull ledande analytiker som sticker ut från resten. Här är tre av de mest respekterade analytikerna i onlinehandels-världen:

George Soros

George Soros är en legendarisk hedgefondförvaltare som är känd för sina framgångsrika satsningar mot det brittiska pundet och andra valutor. År 1992 gjorde han mer än 1 miljard dollar i vinst genom att satsa mot det brittiska pundet, som tvingades lämna den europeiska valutamarknaden efter att hans satsningar mot den visade sig vara korrekta.

Stanley Druckenmiller

Är en annan hedgefondförvaltare med en anmärkningsvärd meritlista. Han lyckades förutspå börskraschen 1987 och tjänade miljarder dollar åt sina investerare genom att satsa mot marknaden. Han förutspådde också den ryska finanskrisen 1998 och tjänade en förmögenhet på att satsa på rubelns kollaps.

Jim Rogers

Jim Rogers är en välkänd investerare och författare som har fått ett rykte om sig att vara kontrare, alltså en motsättare och vågar gå mot strömmen. Han har gjort framgångsrika investeringar på en mängd olika marknader, inklusive råvaror, aktier och till och med fastigheter. Under de senaste åren har han varit nedåtgående till den amerikanska dollarn och har varit investera i utländska valutor och tillgångar.

Dessa är bara tre av de ledande analytiker som kan göra skillnad för din framgång i handeln. Genom att följa deras råd kan du öka dina chanser att göra lönsamma affärer och bli en framgångsrik onlinehandlare.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.