Connect with us

Marknadsnyheter

Telia Company presenterar sin Års- och Hållbarhetsredovisning för 2023

Published

on

Idag publicerade Telia Company sin Års- och hållbarhetsredovisning för 2023, som reflekterar året som var och beskriver bolagets finansiella resultat, strategiska initiativ och hållbarhetsarbete.

Patrik Hofbauer, Telia Companys VD och koncernchef, säger: ”Medan den här års- och hållbarhetsredovisningen täcker året innan jag började på Telia, är jag inspirerad av – och stolt över att dela med mig av – de framsteg som bolaget gjorde under 2023. Rapporten belyser hur Telia uppnådde en bred EBITDA-tillväxt med ytterligare förbättringar inom områden som Net Promoter Score och kapitalallokering, kundupplevelse, medarbetarnas kompetens och hållbarhetsarbetet i vår egna verksamhet. Några av nyckeltalen listas nedan men det finns alldeles för många höjdpunkter för att nämna alla, så jag uppmuntrar alla våra intressenter att läsa hela rapporten.

”Även om vi ser att vi har en bra strategi på plats så är det prioriterat för mig, min ledningsgrupp, vår styrelse, våra anställda, kunder och aktieägare, att vi fortsätter exekvera på strategin. Med tanke på digitaliseringens betydelse i dagens samhälle ser jag att Telia gör en viktig insats i de länder där vi är verksamma. Hållbarhet är prioriterat för oss och styrande i allt vi gör, vilket hjälper oss att skapa värde för alla våra intressenter, samtidigt som vi minskar vår negativa påverkan på planeten.”

Finansiell och operationell översikt

 • 75,9 miljarder kronor (73,0) i tjänsteintäkter
 • 30,3 miljarder kronor (29,0) i justerad EBITDA
 • 6,7 miljarder kronor (5,1) i operativt fritt kassaflöde
 • 2,00 kronor/aktie (2,00) i föreslagen utdelning
 • 2,32x (2,35x) i nettolåneskuld/justerad EBITDA
 • 18,6 miljoner (17,7) mobilabonnemang
 • 3,2 miljoner (3,2) fasta bredbandsabonnemang
 • 3,4 miljoner (3,4) TV-abonnemang

Hållbarhetsöversikt

 • CO2e-utsläppen från Telias egen verksamhet (scope 1 och scope 2 marknadsbaserade utsläpp) har minskat med 87% sedan 2018, och företaget är på god väg att nå målet om en 90-procentig minskning till 2030
 • I slutet av året hade leverantörer som ansvarar för 52% av Telias utsläpp från inköpta varor, tjänster och kapitalvaror i leverantörskedjan satt upp vetenskapsbaserade klimatmål, och leverantörer som ansvarar för ytterligare 11% av dessa utsläpp hade förbundit sig att sätta sådana mål inom två år
 • Telias nettonollmål – att minska CO2-utsläppen med minst 90% över hela värdekedjan och kompensera resten till 2040 – ratificerades av Science Based Targets (SBTi)
 • Telia använder förnybar el för den egna verksamheten och för sina nät på alla marknader
 • 27% av alla mobiltelefoner som såldes till företagskunder såldes som ”mobilt-som-tjänst”, ett cirkulärt erbjudande, vilket är enklare och mer hållbart för kunderna och gör det möjligt för Telia att skala upp återanvändning och återvinning av mobiltelefoner
 • 72% av avfallet från den egna och nätverksrelaterade verksamheten återanvändes eller återvanns
 • Telias digitala mötestjänster och IoT-lösningar för fastighets-, transport- och energibolag, gjorde det möjligt för kunder att minska sina CO-utsläpp med mer än 433 000 ton, motsvarande utsläppen från mer än 3,1 miljoner flygresor tur och retur mellan Stockholm och Helsingfors
 • Sedan 2021 har Telia nått 1,4 miljoner individer med initiativ för digital integration, med fokus på att stärka digitala färdigheter bland seniorer, barn, invandrare och småföretag.
 • Telia rankades etta bland 85 telekomföretag, och tvåa bland 1 108 företag globalt inom olika branscher, av Global Child Forum för bolagets åtagande och engagemang för barns rättigheter
 • Vid årets slut var 41% av Telias utökade ledningsgrupp kvinnor (av ~150 chefer). Telias mål är en 50-procentig fördelning mellan kvinnliga och manliga chefer i den gruppen
 • Telia behöll sin Platina-medalj från EcoVadis, vilken placerade bolaget bland de 1% bästa av de  undersökta företagen, samt det högsta möjliga betyget från MSCI ESG Research, och fick en A- Climate Change-betyg från CDP

Engelska och svenska versioner av rapporten finns nu tillgängliga på Telia Companys hemsida. Den svenska årsredovisningen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF).

Denna information är sådan information som Telia Company är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 mars 2024 kl. 08:00 CET.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

Mer information om Telias vetenskapsbaserade netto-nollmål som godkänts av SBTi finns här.

För mer information, kontakta Telias Companys pressavdelning på 0771-77 58 30, besök vårt nyhetsrum och följ oss på LinkedIn och X. Besök vår mediabank för att ladda ner vår logotyp, högupplösta bilder av Telias ledning, kontor och lösningar.

OM TELIA

Telia Company (STO: TELIA) är en ledande nordisk och baltisk telekomoperatör och ett nordiskt mediehus. Vi förser konsumenter, företag och offentliga verksamheter med kritisk digital infrastruktur, informations- och kommunikationstjänster, samt underhållning. Våra 18 000 duktiga kollegor möter varje dag miljontals kunder i en av världens mest uppkopplade regioner. Vi är navet i det digitala ekosystemet och tillhandahåller 25 miljoner mobil-, bredband- och TV-abonnemang som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att hålla kontakten med allt som är viktigt 24/7/365. Läs mer på www.teliacompany.com/sv

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023

Published

on

By

Umeå, 20 april 2024 

Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) (“Kinda Brave”) publicerar årsredovisning och revisionsberättelse för 2023 enligt bilaga. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  

ir@kindabrave.com

www.kindabrave.com

 
 
Följ gärna oss på Linkedin:  

https://www.linkedin.com/company/kinda-brave/

 
 
Om Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) 

Kinda Brave är en modern spelkoncern, fokuserat på att förvärva, äga och utveckla spelstudios och immateriella rättigheter, samt utveckla en division inriktad mot förläggning av speltitlar från tredjepart. Idag består Bolaget av fyra spelstudior och ett mindre förläggarteam. Kinda Braves vision är att skapa en unik underhållningsgrupp, med starka immateriella rättigheter inom olika områden, inklusive TV-serier, filmer och serietidningar. 

Continue Reading

Marknadsnyheter

BioArctic och Eisai ingår forskningsutvärderingsavtal avseende BAN2802

Published

on

By

Stockholm, Sverige den 20 april 2024 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelade idag att BioArctic AB och Eisai Co., Ltd., ingått ett samarbetsavtal avseende BAN2802, en potentiell ny behandling som kombinerar BioArctics egenutvecklade BrainTransporter™-teknologi med en läkemedelskandidat mot Alzheimers sjukdom. Vid slutet av samarbetet kommer Eisai att utvärdera den data som genererats och besluta om de vill utnyttja en option att licensiera BAN2802 för behandling av Alzheimers sjukdom.

BioArctic och Eisai har sedan 2005 ett långvarigt samarbete gällande utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Samarbetet har lett fram till Leqembi® (lecanemab) – världens första godkända[1] läkemedel som visat sig bromsa utvecklingen av tidig Alzheimers sjukdom. Det nya samarbetet bygger på företagens gemensamma kunskap inom Alzheimers sjukdom. Kostnader för forskningsutvärderingsprogrammet kommer att delas mellan bolagen och programmet kommer att utvärdera vad som skulle kunna bli nästa generations sjukdomsmodifierande behandling för Alzheimers sjukdom.

– Jag är mycket glad över att vår Brain Transporter-teknologi fortsätter att utvecklas väl och att vi nu ingått detta första avtal där denna teknik används. Teknologin har en stor potential att kunna förbättra många olika läkemedelsprojekt och hjälpa företag i deras strävan att utveckla läkemedel mot hjärnans sjukdomar, sa Gunilla Osswald, vd på BioArctic. Eisai har varit en värdefull partner till BioArctic under de senaste två decennierna, och vi är mycket glada över att förlänga och fördjupa vår relation genom detta nya forskningssamarbete med BAN2802. Tillsammans har vi tagit fram lecanemab, den första fullt godkända sjukdomsmodifierande behandlingen vid Alzheimers sjukdom i USA, Japan och Kina och vi ser fram emot att fortsätta vårt givande samarbete och leda utvecklingen av nästa generations läkemedel för att hjälpa patienter med den här förödande sjukdomen.

BioArctics egenutvecklade BrainTransporter-teknologi hjälper till att transportera biologiska läkemedel över blod-hjärnbarriären in i hjärnan. Tekniken har potential att medföra snabbare och starkare effekt av behandlingar riktade till hjärnan, samtidigt som den minskar behandlingsbördan för både patienter och samhället. BrainTransporter-teknologin är en viktig del i BioArctics hållbarhetsarbete och bolagets strävan efter att kontinuerligt förbättra klinisk och kommersiell nytta.

Detta pressmeddelande berör en läkemedelskandidat under utveckling och avser inte att förmedla några slutsatser gällande effekt och säkerhet. Det finns ingen garanti för att denna läkemedelskandidat vare sig kommer att slutföra det kliniska utvecklingsprogrammet eller erhålla godkännande av relevanta myndigheter.

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2024, kl. 09.40 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations 
E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se  
Telefon: +46 70 410 71 80 

Om samarbetet mellan BioArctic och Eisai  
BioArctic har sedan 2005 ett långsiktigt samarbete med Eisai kring utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. De viktigaste avtalen är utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen lecanemab som ingicks 2007 och utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen Leqembi back-up för Alzheimers sjukdom som ingicks 2015. 2014 ingick Eisai och Biogen ett gemensamt utvecklings- och kommersialiseringsavtal som innefattar lecanemab. Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökan om marknadsgodkännande och kommersialisering av produkterna för Alzheimers sjukdom. BioArctic har rätt att kommersialisera lecanemab i Norden och för närvarande förbereder Eisai och BioArctic en gemensam kommersialisering i regionen. BioArctic har inga utvecklingskostnader för lecanemab inom Alzheimers sjukdom och har rätt till betalningar i samband med myndighetsgodkännanden och försäljningsmilstolpar samt royalties på den globala försäljningen.  

Om BioArctic AB  
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på innovativa läkemedel som kan fördröja eller stoppa sjukdomsförloppet av neurodegenerativa sjukdomar. Företaget ligger bakom Leqembi® (lecanemab) – världens första läkemedel som bevisat bromsar sjukdomsutvecklingen och minskar den kognitiva försämringen vid tidig Alzheimers sjukdom. Leqembi har utvecklats i samarbete med BioArctics partner Eisai, som ansvarar för kommersialisering och regulatoriska processer globalt. Utöver Leqembi har BioArctic en bred forskningsportfölj med antikroppar mot Parkinsons sjukdom och ALS samt ytterligare projekt mot Alzheimers sjukdom. I flera av projekten används bolagets egenutvecklade teknologiplattfrom BrainTransporter™ som hjälper till att förbättra transporten av antikroppar in i hjärnan. BioArctics B-aktie (BIOA B) är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information, besök www.bioarctic.com.

[1] Godkänt i USA, Japan och Kina.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nu lanseras Sevärt, Sveriges minsta kulturkanal

Published

on

By

Statens fastighetsverk, logotyp.

    

Att berätta om de natur- och kulturmiljöer som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar är en viktig del av myndighetsuppdraget. Den 20 april lanseras den nya strömningstjänsten Sevärt, Sveriges minsta kulturkanal, så att hela Sverige ska kunna ta del av berättelserna.

    

Det finns många sevärda platser i SFV:s förvaltning. De är spridda från norr till söder och är – i den mån de går att hålla öppna – ofta välbesökta av dem som bor inom rimliga avstånd. Nu skapas möjligheten för fler att ta del av dessa skatter.

         Våra fastigheter är allas angelägenhet och målet är att de ska engagera ännu fler genom kunskap, spännande berättelser och intagande miljöer, säger generaldirektör Max Elger.

För dem som inte har möjlighet att fysiskt besöka fastigheterna har SFV via bland annat filmer och podd försökt nå ut till fler. Nu förenas resultatet i Sevärt, en öppen playtjänst med strömmat material om SFV:s natur- och kulturmiljöer. Tittarna får följa med in i hantverkares verkstäder, se hemliga rum, uppleva historiska trädgårdar och besöka många andra sevärdheter.

Lanseringen sker den 20 april. Plattformen kommer sedan kontinuerligt att fyllas på med nytt innehåll. Tanken är att Sevärt också ska kunna innehålla material i samarbete med andra aktörer.

Under Stockholms kulturnatt passar Statens fastighetsverk även på att öppna upp ett sevärt, hemligt rum – det gamla vattentornet på Skeppsholmen. Där blir det filmvisning, liveinspelning av podden På plats i historien och popcorn.

För mer information kontakta

Maria Uggla, pressekreterare

010-478 76 00

073-332 22 14

maria.uggla@sfv.se

 

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.