Train Alliance Sweden AB (publ) publicerar sin årsredovisning

| 29 juni, 2022 | 0 kommentarer

Härmed publicerar Train Alliance sin reviderade legala årsredovisning.

Årsredovisningen finns tillgänglig i sin helhet på bolagets hemsida Finansiella rapporter – Train Alliance.

Efter kommentarer från bolagets revisor har bolaget valt att göra justeringar i slutreviderade siffror och därmed i årsredovisningen jämfört med den tidigare publicerade bokslutskommunikén. Justeringarna är hänförliga till en ökning av omsättningen och en minskning av bolagets kostnader, samt en minskning av bolagets skattekostnad. Totalt sett förbättras bolagets resultaträkning med +11 MSEK. Bolagets balansomslutning ökar med totalt 30 MSEK, vilka är hänförliga till att eget kapital ökar med 20 MSEK och bolagets avsättning för uppskjuten skatteskuld ökar med 12 MSEK, medan bolagets skuldmassa sänks med -2 MSEK.

Bolaget bedömer inte att justeringarna i den nu lämnade årsredovisningen är av väsentlig betydelse. Nyckeltalet avseende soliditet förblir 84 procent i den slutreviderade årsredovisningen, likt den tidigare publicerade bokslutskommunikén.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Otto Persson, styrelseordförande
Tel: +46 40 40 00 59
E-mail: [email protected]

Om Train Alliance

Train Alliance Sweden AB har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsrelaterade verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till stora kostnadsbesparingar. Train Alliance har sitt bolagssäte i järnvägsorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell spridning. Train Alliance är noterade på Nasdaq First North Growth Market och Avanza är Bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 409 421 20, [email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.