Connect with us

Marknadsnyheter

Tre nya affärer och två samarbeten för BatteryLoop

Published

on

BatteryLoop har tagit order på sammanlagt nästan 10 megawatt av sina energilagersystem, tillverkade med återanvända fordonsbatterier, samt ingått i två nya samarbeten.

BatteryLoop har tagit order på tre av deras stora system; BLESS™ III på 2,8 megawatt vardera, som ska placeras ut runt om i Sverige. Samtliga energilagersystem kommer att levereras med återanvända fordonsbatterier från Mercedes Benz Energy, vilka BatteryLoop ingick ett avtal med tidigare i år.

Start-up företaget BatteryLoop skapar cirkulära lösningar för ett elektrifierat samhälle. Deras energilagersystem BLESS™ är tillverkade med återanvända fordonsbatterier. Tillsammans med deras egenutvecklade digitala serviceplattform kan de bland annat kapa effekttoppar, lagra sol-el, stötta elfordons laddning och även generera intäkter till kunden.

– Att energilagret består av återanvända batterier från fordonsindustrin är både resurseffektivt och klimatsmart. Vi styr dessutom våra BLESS™ optimalt med vår egenutvecklade digitala tjänsteplattform. Ska vi lyckas med elektrifieringen av samhället och nå de utsatta klimatmålen är både återbruk och innovativa lösningar avgörande, Säger Rasmus Bergström, VD på BatteryLoop.

BatteryLoop har tecknat avtal med Ingrid Capacity för en BLESS™ III på 2,8 megawatt för Karlshamns Energi.

Energilagret kommer att placeras i Karlshamn kommun, och kommer att stötta det lokala nätet med hållbar el, kapa effekttoppar och även frekvenshållningstjänster.

Ingrid Capacity bygger infrastrukturen för storskalig energilagring i Sverige och därmed möjliggör samhällets omställning till förnybar energi. På så sätt är Ingrid Capacity med och stödjer svenska kraftnäts behov att skapa balans i stamnätet.

BatteryLoop levererar energilager till ny hållbar stadsdel

En BLESS™ III på 2,8 megawatt ska levereras till Humlestaden, Ikano Bostad och Stena Fastigheters nya hållbara stadsdel.

I den sydvästra delen av Högsbo industriområde planerar Stena Fastigheter och Ikano Bostad en ny stadsdel med 3 000 bostäder och plats för gemenskap. Energilagret kommer till en början användas för frekvenshållnings stödtjänster.

Stödtjänster möjliggöra mer förnybarenergi i elnätet, så som sol och vind. Sol och vind har ingen nätstabiliserande funktion, energilager kan stötta stabiliteten och på så vis möjliggöra för installation av mer förnybar energi utan att stabiliteten försämras. Genom att ta del av frekvenshållnings stödtjänster återbetalar kunden energilagret och kan generera intäkter.

Återbruk och återvinning – tillsammans, när BatteryLoop installerar energilager av återanvända fordonsbatterier på Stena Nordic Recycling i Halmstad.

-Det känns naturligt att använda återanvända batterier i våra energilager, och att detta placeras vid Stena Nordic Recycling Center i Halmstad, en av Nordeuropas största återvinningsanläggningar.” säger Rasmus Bergström, VD BatteryLoop.

Energilagersystemet kommer att kapa de högsta effekttopparna i fastigheten och även delta på Svenska Kraftnäts stödtjänstmarknad.

Nya samarbeten för expansion

Som del i BatteryLoops expansion har de även ingått två nya samarbeten. Ett rikstäckande samarbetsavtal med ONE Nordic för stöttning och underhåll av BatteryLoops cirkulära energilagersystem. ONE Nordic är leverantörer av tekniska konsulttjänster, entreprenader och service inom energi- och industrisektorn.

BatteryLoop har även signerat ett samarbetsavtal med Bixia gällande stödtjänster för elmarknaden, vilket innebär att BatteryLoop kan erbjuda Bixias kommersiella elhandelskunder en sömlös helhetsleverans. Samarbetet mellan Bixia och BatteryLoop möjliggör för produktion av ännu mer förnybar el. BatteryLoops energylager system (BLESS) kan vid rätt styrning bidra med den stabilitet som elnätet behöver för att kunna ta emot än mer förnybar elproduktion.

Olivia Falklind, Digital Market Communications BatteryLoop, olivia.falklind@batteryloop.com

För mer information om BatteryLoop besök www.batteryloop.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 22.09.2023

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier 22.09.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 22.09.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

42 611

10,35

440 836,36

CEUX

103 710

10,38

1 075 995,64

XSTO

42 089

10,38

436 836,18

XCSE

9 758

10,35

101 013,69

Summa

198 168

10,37

2 054 681,87

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,8532 och DKK till EUR 7,4570
** Avrundat till två decimaler

Den 26 april 2023 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2023. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 2 292 844 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 4 787 315 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

S2Medical AB (publ) återtar överklagan och inlämnar ny rekonstruktionsansökan

Published

on

By

S2Medical AB (publ) meddelar idag att Bolaget har återtagit sin överklagan av Göta hovrätts beslut till Högsta domstolen beträffande Bolagets rekonstruktionsansökan. Anledningen är den förväntade långa handläggningstiden kopplat till Högsta domstolens höga arbetsbelastning. Av strategiska skäl har Bolaget i stället valt att inlämna en ny ansökan om företagsrekonstruktion till Linköpings Tingsrätt för att snabbare kunna adressera företagets nuvarande utmaningar.

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-09-22 20:49 CET.

Kontaktuppgifter
Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Certified Adviser
Vator Securities AB
Telefon +46 (0)8-580 065 99
Hemsida: www.vatorsec.se 
Epost: ca@vatorsec.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084

Continue Reading

Marknadsnyheter

Moody’s ändrar Intrums kreditbetyg

Published

on

By

Moody’s Investors Service (”Moody’s”) har idag meddelat att de nedgraderar Intrum ABs kreditbetyg (corporate family rating) från Ba3 till B1, med stabila utsikter.

Att minska skuldsättningen och riskerna i balansräkningen är Intrums främsta prioritet, vilket betonades på kapitalmarknadsdagen tidigare i september.

Intrums diskretionära kassagenerering är fortsatt stark och alla lån med förfall fram till slutet av 2025 täcks av organisk kassaflödesgenerering samt intäkter från marknader där verksamheten avyttras samt portföljförsäljningar som för närvarande undersöks.

”Vi har en välbalanserad och väl diversifierad verksamhet, som kompletteras av en självlikviderande investeringsportfölj. Tillsammans genererar investeringsportföljerna och serviceverksamheten betydande kassaflöden under många år framöver. Vår kommunicerade strategi att minska riskerna och skulden på vår balansräkning, stöttas av en växande serviceverksamhet och plan för att utvinna värde från investeringsverksamheten med hjälp av en stark kassaflödesgenerering. Sammantaget gör det mig trygg med vår likviditetssituation och övergripande finansiella ställning. Vi har lagt upp en detaljerad plan med tydliga målsättningar som vi nu genomför steg för steg, vilket skapar en god plattform för framgång. Vi kommer att fortsätta att arbeta med Moody’s, liksom med alla andra intressenter, för att säkerställa att de förstår de positiva egenskaperna i verksamheten och de framsteg som görs för att minska risker och skuldsättning”, säger Michael Ladurner, CFO, Intrum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Folkesson, Head of CFO Office & Investor Relations Director
+46 70 744 69 82

ir@intrum.com

Denna information är sådan information som Intrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 september 2023 kl. 19.30.

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 20 marknader i Europa. Genom att hjälpa företag att få betalt och stötta människor med deras sena betalningar, leder Intrum vägen till en sund ekonomi och spelar en viktig roll i samhället i stort. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2022 hade bolaget intäkter på 19,5 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.