Connect with us

Marknadsnyheter

Två nya motorsågar i 40cc-klassen för trädproffs

Published

on

Husqvarna utökar sitt sortiment för arborister och trädvårdspersonal med två nya bensindrivna motorsågar i 40cc-klassen. 540 XP® Mark III är en helt ny motorsåg och är anpassad för den som föredrar sågar med bakre handtag vid arbete från skylift eller vid markarbete. T540 XP® Mark III har topphandtag och en ny kraftfull motor som är ännu bättre vid varm- och kallstart än tidigare versioner. Den har också förbättrade köregenskaper. Med de nya motorsågarna breddar Husqvarna sitt sortiment för proffs inom trädvård.

Husqvarna har tillverkat motorsågar i över 60 år och tar nu ytterligare ett steg för att tillgodose trädproffsens behov. T540 XP® Mark III är en pålitlig motorsåg med optimal manövrering som har hög skärkapacitet för att klara tjocka grenar och stammar. Tack vare en helt ny motor kan mer arbete utföras på kortare tid, dessutom hålls en låg vikt för att skapa mer kraft i förhållande till vikt.

För att komplettera T540 XP® Mark III har Husqvarna också släppt 540 XP® Mark III – en helt ny motorsåg med bakre handtag för markpersonal och de som utför lättare skogsarbete. Precis som T540 XP® Mark III är 540 XP® Mark III lätt att använda och lätt att bära. Det gör den till en idealisk såg för alla som fäller och gallrar mindre träd.

”Dessa två sågar utökar vårt utbud för trädproffs som vill kunna välja mellan topphandtag och sågar med bakre handtag med bensin som kraftkälla. Versionen med bakre handtag är också ett utmärkt alternativ för skogsägaren som prioriterar låg vikt och smidighet med hög prestanda och där batteri än så länge inte är den optimala lösningen,” säger Lasse Strandell, produktspecialist på Husqvarna.

Hög tillförlitlighet och komfort

Båda modellerna har AutoTune 3.0™ vilket ger optimal motorprestanda genom automatisk inställning av förgasaren och en förenklad startteknik, Smart Start®, som gör motorn lättare att starta än tidigare versioner. Motorsågarna är därför pålitligare och startar oavsett arbets- eller väderförhållanden i parken eller skogen. Det utfällbara flip-up-tanklocket som är lätt att öppna och stänga, gör det enklare att tanka.

Sågarna är ergonomiskt utformade och enkla att manövrera. Det underlättar arbetet uppe i träden. De är utrustade med Air Injection som effektivt renar insugsluften och gör att luftfiltret inte behöver bytas lika ofta. Det gör det möjligt för användaren att göra mer arbete på kortare tid. T540 XP® Mark III och 540 XP® Mark III är utrustade med LowVib®, effektiva vibrationsdämpare som absorberar vibrationer och skyddar användarens armar och händer.

Båda motorsågarna kan anslutas till Husqvarna Fleet Services™ för att hålla koll på användning och när produkterna behöver servas. De levereras också med Husqvarna X-CUT™, X-PRECISION™ och X-FORCE™ skärutrustning för att ytterligare förbättra skärkapaciteten.  

T540 XP® Mark III och 540 XP® Mark III säljs till ett rekommenderat cirka pris på 9 390 respektive 9 590 kronor. Försäljningen startar under första kvartalet 2023.

Fakta om Husqvarna T540 XP® Mark III and 540 XP® Mark III

Cylindervolym: 39 cm³

Vikt utan skärutrustning: 3,8 / 4,1 kg

Effekt: 1,9 kW

Vikt/effekt förhållande: 0,46 / 0,5 kW/kg

Typ av kedja: SP21G (T540 XP® Mark III), S93G (540 XP® Mark III)

Start: Run-on-choke med Smart Start för snabb, enkel och pålitlig start

Tjänster inbyggt: Bluetooth®

Tjänster tillval: Husqvarna Fleet Services™

För mer information, kontakta:

Lasse Strandell, produktspecialist Husqvarna, 072 245 12 99, [email protected]

Daniel Andersson, marknadschef PRO, Husqvarna, 072 855 13 76, [email protected]    

Tv nya motorsgar i 40ccklassen

Om Husqvarna

Husqvarna är ett varumärke inom Husqvarna Group som ärmarknadsledandepå innovativa, hållbara produkter och tjänster för trädgård, park och skog. Sedan starten 1689 har Husqvarna stort fokus på forskning och utveckling, och är en pionjär inom robotgräsklippare och motorsågar. I företagets produktportfölj ingår i dag nästa generationens robotgräsklippare, åkgräsklippare, motorsågar och trimmers för både proffs och privatkonsumenter. Hållbarhet, innovation och digitalisering fortsätter att vara viktiga delar i resan framåt.  Husqvarnas produkter säljs i över 100 länder.

Husqvarna Group, som också inkluderar Gardena och Husqvarna Construction, har 13 900 anställda globalt. Nettoomsättningen 2021 uppgick till 47 miljarder kronor. Läs mer på husqvarna.se

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 07.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
07.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 07.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

525 000

 9,92

5 205 847,50

CEUX

410 000

 9,92

4 068 026,08

TQEX

63 000

 9,93

 625 443,36

XSTO

355 000

 9,93

3 525 282,42

XCSE

43 000

 9,93

 426 969,95

Summa

1 396 000

 9,92

13 851 569,31

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8952 och DKK till EUR 7,4376
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 14 128 125 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB publicerar informationsbroschyr avseende den föreslagna utdelningen av aktierna i Amasten Fastighets AB (publ)

Published

on

By

Styrelsen för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) kallade den 28 november 2022 sina aktieägare till extra bolagsstämma den 21 december 2022 för att besluta om förslaget att dela ut samtliga SBB:s aktier i det nya fristående bolaget med fokus på bostadsfastigheter, vars moderbolag kommer vara Amasten Fastighets AB (publ) (”Bolaget”), till A- och B-aktieägarna i SBB enligt Lex Asea. Idag har en informationsbroschyr publicerats med information om den föreslagna utdelningen.

Informationsbroschyren innehåller bakgrund och motiv till den föreslagna utdelningen av Bolaget till SBB:s A- och B-aktieägare samt en beskrivning av Bolagets verksamhet. Informationsbroschyren innehåller även finansiell information om Bolaget respektive SBB exklusive Bolaget.

Informationsbroschyren och mer information om extra bolagsstämman finns på https://corporate.sbbnorden.se/sv/utdelning-amasten/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marika Dimming, IR och Hållbarhetsansvarig, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Intrum har framgångsrikt emitterat en obligation på fem år och tre månader om 450 miljoner euro

Published

on

By

Intrum har framgångsrikt emitterat en obligation på fem år och tre månader om 450 miljoner euro till en fast räntesats på 9,25 procent (”Obligationerna”). Obligationerna prissattes till 97.020. En ansökan kommer att göras om notering på Luxemburgbörsens officiella lista. Transaktionen förväntas slutföras den 14 december 2022, med förbehåll för sedvanliga stängningsvillkor.

“Intrum har ett väl genomtänkt och proaktivt förhållningssätt till bolagets finansiering. Idag har vi kunnat visa på vår tillgång till kapitalmarknaden och att vi på ett effektivt sätt hanterar vår finansiella förfallostruktur. Dagens framgångsrika transaktion är ett kvitto på investerarnas förtroende för vår affärsmodell, dess uthållighet och positiva framtidsutsikter, också i den nuvarande utmanande makromiljön”, säger Andrés Rubio, tillförordnad vd och koncernchef för Intrum.

Medlen kommer att användas för att refinansiera en del av Intrums utestående seniora obligationer med en fast ränta om 3,125% som förfaller 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Michael Ladurner, Chief Financial Officer
+46 8 546 102 02
[email protected]

Cristina Ceron, Global Treasury Director
+44 74 426 046 21
[email protected] 
 

Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 december 2022 kl. 18.30 CET.
 

Viktig information
Detta offentliggörande utgör inte ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning att köpa Obligationerna eller något annat värdepapper och ska inte utgöra ett erbjudande, uppmaning eller en försäljning i USA eller någon annan jurisdiktion där, eller till någon som, sådant erbjudande, uppmaning eller en försäljning skulle vara olaglig.

Obligationerna kommer inte registreras, i enlighet med U.S. Securities Act of 1933, såsom ändrad (”Securities Act”) eller de värdepapperslagar som gäller i annan delstat eller annan jurisdiktion inom USA, och får inte erbjudas eller säljas inom USA, eller till, eller på uppdrag av eller till fördel för, amerikanska personer, utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registreringskravet i Securities Act och tillämpliga delstatliga eller lokala värdepapperslagar. Med anledning av ovan kommer Obligationerna säljas i USA endast till kvalificerade institutionella köpare i enlighet med bestämmelse 144A i Securities Act samt till icke-amerikanska personer utanför USA i enlighet med Regulation S i Securities Act.

Marknadsföring av Obligationerna i Storbritannien begränsas av Financial Services and Markets Act 2000 (“FSMA”), och därmed marknadsförs inte Obligationerna till allmänheten i Storbritannien. Detta offentliggörande adresseras och riktas endast till personer som (i) har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar (och därigenom omfattas av Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, såsom ändrad (”Financial Promotion Order”), (ii) omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) (“high net worth companies, unincorporated associations, etc.”) i Financial Promotion Order, (iii) befinner sig utanför Storbritannien, eller (iv) är personer till vilka erbjudandet om att delta i en så kallad ”investment activity” i enlighet med sektion 21 av FSMA i samband med emission eller försäljning av några värdepapper som lagligen kommuniceras eller kan komma att kommuniceras (alla sådana personer tillsammans hädanefter ”Relevanta Personer”). Obligationerna kommer endast vara tillgängliga för Relevanta Personer och ingen annan än sådan Relevant Person får agera eller förlita sig på detta offentliggörande.

Obligationerna är inte avsedda att erbjudas, säljas eller annars göras tillgängliga och ska inte erbjudas, säljas eller annars göras tillgängliga till icke-professionella kunder inom EES. För dessa syften innebär en icke-professionell kund en person som är en (eller fler) av följande: (i) en icke-professionell kund såsom definierat i punkt (11) i Artikel 4(1) i direktiv 2014/65/EU (såsom ändrad, ”MiFID II”); (ii) en kund som omfattas av meningen med direktiv 2016/97/EU (såsom ändrat eller ersatt, ”Försäkringsdistributionsdirektivet”), där kunden inte skulle kvalificeras som en professionell kund såsom definierat i punkt (10) i Artikel 4(1) i MiFID II; eller inte en ”kvalificerad investerare” (såsom det anges i förordning (EU) 2017/1129 (såsom ändrad)), och varje relevant implementeringsåtgärd i den relevanta EES-medlemsstaten (”Prospektförordningen”). Följaktligen har inget faktablad, såsom krävs av förordning (EU) 1286/2014 (såsom ändrad, ”PRIIP-förordningen”) för att erbjuda eller sälja värdepapper eller annars tillgängliggöra dem till icke-professionella kunder inom EES, tagits fram och därmed kan ett erbjudande eller en försäljning av värdepapper eller annat tillgängliggörande av dem till en icke-professionell kund inom EES vara i strid med PRIIP-förordningen.

Obligationerna är inte avsedda att erbjudas, säljas eller annars göras tillgängliga och ska inte erbjudas, säljas eller annars göras tillgängliga till icke-professionella kunder i Storbritannien. För dessa syften innebär en icke-professionell kund en person som är en (eller fler) av följande: (i) en icke-professionell kund såsom definierat i punkt (8) i Artikel 2 i förordning (EU) 2017/565 såsom den är del av nationell rätt i Storbritannien genom European Union (Withdrawal) Act 2018 (”EUWA”); (ii) en kund såsom menas i FSMA:s bestämmelser och sådana regler eller förordningar under FSMA som syftar till att implementera Försäkringsdistributionsdirektivet, där kunden inte skulle kvalificeras som en professionell kund, såsom definierat i punkt (8) i Artikel 2(1) i förordning (EI) 600/2014 såsom den är del av nationell rätt i Storbritannien genom EUWA (”UK MiFIR”); eller (iii) inte en kvalificerad investerare såsom definierat i Artikel 2 i förordning (EU) 2017/1129 såsom den är en del av nationell rätt i Storbritannien genom EUWA (”UK Prospektförordningen”). Följaktligen har inget faktablad, såsom krävs av PRIIP-förordningen såsom den är av del av nationell rätt i Storbritannien genom EUWA (”UK PRIIP-förordningen”) för att erbjuda eller sälja Obligationerna eller annars tillgängliggöra dem till icke-professionella kunder i Storbritannien, tagits fram och därmed kan ett erbjudande eller försäljning av Obligationerna eller annat tillgängliggörande av dem till en icke-professionell kund i Storbritannien vara i strid med UK PRIIP-förordningen.

Ett erbjudande av Obligationerna i någon av EES-medlemsstaterna eller Storbritannien kommer att göras i enlighet med ett undantag enligt Prospektförordningen eller UK Prospektförordningen, såsom tillämpligt, från kravet att publicera ett prospekt avseende erbjudandet av Obligationerna.

Detta pressmeddelande eller den information som kommer att tillhandahållas som en del av investerarmötena utgör inte ett prospekt i enlighet med Prospektförordningen eller UK Prospektförordningen eller lagstiftning eller regler för att implementera den.

Detta pressmeddelande kan innehålla så kallade ”forward looking statements”, framåtriktade uttalanden, i enlighet med sektion 27A i Securities Act och sektion 21E i Securities Exchange Act of 1934, såsom ändrad. Dessa framåtriktade uttalanden kan identifieras genom användandet av framåtriktande terminologi såsom ”tror”, ”uppskattar”, ”räknar med”, ”förväntar”, ”planerar”, ”kan”, ”ska” eller ”borde” eller, i respektive fall, deras negativa motsats, eller andra variationer eller motsvarande terminologi. Framåtriktade uttalanden innefattar allt som inte omfattas av historisk fakta och innefattar uttalanden rörande Intrum eller dess dotterbolags intentioner, övertygelser eller nuvarande förväntningar rörande bland annat erbjudandet av Obligationerna.

Eftersom framåtriktade uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden, och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Som läsare uppmärksammas du på att framåtriktade uttalanden inte utgör garantier av framtida prestationer. Givet dessa risker och osäkerheter bör du inte förlita dig på framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska resultat.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.