UHR tar över ansvaret för genomförandet av högskoleprovet permanent

| 28 april, 2022 | 0 kommentarer

På grund av covid-19-pandemin flyttade regeringen hösten 2020 tillfälligt ansvaret för högskoleprovets genomförande från universitet och högskolor till Universitets- och högskolerådet (UHR). Regeringen har nu beslutat att UHR även framöver ska ansvara för genomförandet av provet.

– Dagens beslut innebär att UHR tar över ansvaret för genomförandet av högskoleprovet permanent. Genom att ge en myndighet det samlade ansvaret för provets genomförande blir ansvarsfördelningen tydligare. Därför genomför regeringen nu den här förändringen i enlighet med Högskoleprovsutredningens förslag, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Ändringen i högskoleförordningen som regeringen har beslutat om innebär att UHR fortsatt ska vara ansvarig för genomförandet av högskoleprovet. Myndigheten ska samråda om genomförandet med de universitet och högskolor som ska använda provet som urvalsgrund, och dessa lärosäten ska sedan bistå UHR vid genomförandet av provet. Syftet med den nya ansvarsfördelningen är att underlätta styrningen av provgenomförandet.

Kontakt

Anja L Sundberg, pressekreterare hos Anna Ekström, 076-116 77 45

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.