Connect with us

Marknadsnyheter

Unibail-Rodamco-Westfield accelererar sin hållbarhetsagenda med stora besparingar inom energiförbrukning

Published

on

Under rådande energikris accelererar Unibail-Rodamco-Westfield sin ambitiösa hållbarhetsagenda Better Places 2030 genom att höja sitt besparingsmål för energiförbrukning. Investeringar i bland annat nya styrsystem för ventilation och belysning genererar betydande besparingar för fastigheterna, utan att kompromissa på anställdas och besökares säkerhet, likväl som att nästan all belysning nu består av LED.

Genom sin ambitiösa hållbarhetsagenda Better Places 2030 skapar Unibail-Rodamco-Westfield hållbara platser som välkomnar levande möten och upplevelser. Agendan håller höga mål för hur fastigheter inom Unibail-Rodamco-Westfield ska vara en katalysator för de ekonomiska-, sociala- och miljöfokuserade hållbarhetsfrågorna inom de samhällen de verkar.

Under rådande energikris har Unibail-Rodamco-Westfield, inom hållbarhetsagendan, accelererat sitt mål för koncernens minskade energiförbrukning. Målet, som tidigare har varit att koncernen ska nå en minskad energiförbrukning på 30% till år 2030, har nu höjts till att nå 15% under 2022 jämfört med 2019. Lokalt har Unibail-Rodamco-Westfield vidtagit ett flertal åtgärder de senaste åren, där de största energibesparingarna är inom ny teknik för styrning av ventilation och belysning i fastigheterna. Mer investering i ny teknik kommer att genomföras framöver för att uppnå ytterligare besparingar och mer klimatsmarta fastigheter. Smartvatten är en till investering som ger möjlighet att följa vattenförbrukning i realtid och snabbt kunna följa upp eventuella avvikelser, samtidigt som arbetet med att byta ut all belysning till LED pågår för fullt. Samtliga åtgärder genomförs utan att kompromissa på anställdas eller besökares säkerhet.

”Att optimera energiförbrukning är alltid prioriterat för oss i det dagliga arbetet och det är nu ännu viktigare att göra avvägningar givet rådande energikris. Sedan ett par år har vi börjat förnya tekniken bakom styrning av bland annat ventilation och belysning, eftersom vi där har möjlighet att göra stora besparingar. Vi fortsätter investera i ny teknik för att optimera energiförbrukningen, samtidigt som vi skapar förutsättningar för våra besökare att göra hållbara val i vardagen – till exempel genom att utöka antalet laddplatser i garagen”, säger Jimmy Ekström, Head of Project Maintenance Purchasing & Sustainability Northern Europe, Unibail-Rodamco-Westfield
 

”Vi ser det som en självklarhet att vi, som utvecklar städer och platser med stark lokal förankring, tar vårt ansvar och gör skillnad i utvecklingen av hållbara platser. Genom vår ambitiösa hållbarhetsagenda Better Places 2030 har vi en målsättning att kraftigt reducera vår energiförbrukning under 2022 jämfört med 2019, och att även investera i ytterligare åtgärder framöver. Det blir extra viktigt, givet det ekonomiska dagsläget och en europeisk energikris, att vi bidrar med det vi kan till minskat energiberoende och omställning till förnybar elproduktion i Europa”, säger Louise Ryning, Director of Operations Northern Europe, Unibail-Rodamco-Westfield

Lokala åtgärder som Unibail-Rodamco-Westfield har utfört i Sverige, 2022 och tidigare:

Samtliga fastigheter

 • Solcellspaneler på taken: Westfield Mall of Scandinavia, Westfield Täby centrum, Nacka Forum. Totalt beräknas 1 miljon kWh solenergi att produceras, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig förbrukning för ca 300 lägenheter.
 • Utöver elen som produceras genom solceller på taken, kommer 100% från vindkraftverk.
 • Nästan all belysning i fastigheterna är LED, vilket redan har minskat energiförbrukning inom belysning med 25% för respektive fastighet det senaste året.
 • Optimering av styrsystem för klimatet i fastigheterna genom investering i ny teknik för ventilation och belysning.
 • AI-styrd ventilation i delar av fastigheterna, som anpassar ventilation efter besöksflödet.
 • Varje år bidrar fastigheterna med brännbart avfall till el- och värmeverk.
 • Implementering av Smartvatten för att följa vattenförbrukning och identifiera eventuella avvikelser.
 • Totalt erbjuds 362 laddplatser i garagen. Westfield Mall of Scandinavia kommer i slutet av 2022 vara ett av de köpcentrum i Sverige som har störst antal laddplatser med sina 155st.
 • Cykelparkeringar i anslutning till fastigheterna.
 • Minskad användning av bland annat plast och printade produkter vid event och aktiveringar till förmån för digitala plattformar.
 • Samtliga nordiska fastigheter är klassade enligt BREEAM certifiering, världens mest använda certifieringssystem för byggnader.

Utöver ovan, specifikt för respektive fastighet:

Westfield Mall of Scandinavia

 • Implementerad ny teknik inom intelligent belysning för att optimera drifttider och ljusnivåer, vilket har minskat energiförbrukning med 24% de senaste 5 åren. 
 • Överskottsvärme från kylmaskiner till matvarubutiker återanvänds för uppvärmning av varmvatten till centrumets handfat och duschar.
 • Biodling på taket för att öka den biologiska mångfalden i närområdet.

Westfield Täby Centrum

 • Implementerad ny teknik inom intelligent belysning för att optimera drifttider och ljusnivåer, vilket har minskat energiförbrukningen med 16% de senaste 3 åren. 

Nacka Forum

 • Optimering av styrsystem för klimatet i fastigheterna genom investering i ny teknik för ventilation och belysning, samt ett moderniserat ventilationssystem för att få bättre återvinning inklusive energieffektiva fläktar. Detta har lett till en minskad energiförbrukning på 15% de senaste 3 åren.  

Utöver besparingar inom energi, innefattar hållbarhetsagendan även att inkludera hyresgäster med ett hållbart utbud och egen hållbarhetsagenda, samt partnerskap med aktörer som är viktiga för våra lokala kundgrupper och för att skapa betydande möten, till exempel BRIS och Rädda Barnen när det kommer till hälsa och välmående för unga samt Too Good To Go för att minska matsvinnet. Varje år arrangeras även en jobbmässa i samarbete med respektive kommun för att hjälpa unga ut i arbetslivet, samt att vi uppmuntrar entreprenörskap genom att ge stöd till Ung Företagsamhet.

Ta del av vårt fortsatta hållbara utvecklingsarbete på respektive centrums hemsida.

Isabelle Holgård
Communications Manager Nordic

+46 76 525 58 54
[email protected]

Unibail-Rodamco-Westfield är ägare, utvecklare och operatör av hållbara, högkvalitativa fastigheter i de mest dynamiska städerna i Europa och USA.

Koncernen driver 80 köpcentrum i 12 länder, varav 45 bär det ikoniska Westfield-varumärket. Dessa köpcentrum lockar över 900 miljoner besökare årligen och utgör en unik plattform för handlare och varumärken att komma i kontakt med konsumenter. URW har också en kontorsportfölj av hög kvalitet, 10 kongress- och utställningslokaler i Paris och en utvecklings pipeline på 3 miljarder euro med huvudsakligen blandade tillgångar. För närvarande består portföljen på 55 miljarder euro till 87% av detaljhandel, 6% av kontor, 5% av kongress- och utställningslokaler och 2% av tjänster (per den 30 juni 2022).

URW har åtagit sig att delta i större städers stadsförnyelseprojekt, genom bland annat utveckling och anpassning av byggnader till branschledande hållbarhetsstandarder. Dessa åtaganden förstärks av koncernens agenda BetterPlaces 2030, som strävar efter att skapa en positiv miljömässig, social och ekonomisk inverkan på de städer och samhällen där URW är verksam.

URW:s stapelaktier är noterade på Euronext Amsterdam och Euronext Paris (Ticker: URW), med en andra notering i Australien genom Chess Depositary Interests. Koncernen har en BBB+ rating från Standard & Poor’s och en Baa2 rating från Moody’s.

För mer information, besök www.urw.com

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Zoomability har skrivit avtal med GoToMarketUSA

Published

on

By

Ett avtal har idag skrivits på mellan Zoomability och GoToMarketUSA gällande utvecklingen av den amerikanska marknaden. Arbetet kommer att starta omgående för att inte spilla någon tid.

Sedan 2015 har Zoomability haft ett dotterbolag i USA, Zoomability Inc, men omständigheter under slutet av 2016 har gjorde att vi inte kunde fortsätta satsningen med full kraft. När vi sedan skulle initiera en ny satsning i slutet av 2019, genom ett avtal med McCabe Outdoor Mobility, kom coronapandemin några månader senare och begränsade våra möjligheter. Trots en kraftig minskning av försäljningen sedan toppåren 2014-2015 är USA det land vi sålt flest Zoom Uphill genom åren, och även under 2022. Det är också världens största marknad för mobilitetsprodukter.

Genom avtalet med GoToMarketUSA kommer vi nu få en partner som kan hjälpa oss att återta det vi förlorar och växa starkt kommande år. Deras huvuduppgift är att rekrytera nya återförsäljare och stötta McCabe Outdoor Mobility.

Bara i Kalifornien, där GoToMarketUSA ska börja fokusera, finns uppåt 100 potentiella återförsäljare och i hela USA räknar vi med ett tusental. Till det kommer alla de välgörenhetsfonder, likt Independence Fund, som varit Zoomabilitys största kund tidigare, och köpt in flera hundra Zoom Uphill genom åren.               

Vårt dotterbolag Zoomability Inc kommer också under nästa år anställa en person till för att på plats koordinera verksamheten och utveckla den vidare. Idag har vi ett logistikcenter i Miami som också sköter service/support för Nordamerika.

GoToMarketUSA är en organisation som hjälper europeiska bolag att komma in på den amerikanska marknaden, och som sedan 2008 hjälpt över 50 företag. Deras expertis ligger i att få företag att växa genom strategiskt marknadsarbete, men också vara ”boots on the ground” tills deras kunder byggt upp sin egen verksamhet. Grundaren Torbjörn Tilläng har svenska rötter och har tidigare arbetat som managementkonsult för en rad större svenska bolag innan han flyttade över till Kalifornien, söder om Los Angeles.

”Vi är mycket motiverade av att se banbrytande och innovativa företag lyckas. Detta beror troligen på att vi är uppvuxna i Skandinavien där teknik och innovation är en stor del av samhället”, säger Torbjörn Tilläng och fortsätter, ”även om teknologin är viktig så är det än viktigare att tydligt kunna kommunicera den kundnytta produkten ger.”

Och Pehr-Johan Fager påpekar; ”För att snabbare kunna expandera på USA-marknaden är det viktigt att samarbeta med personer som förstår den kundnytta Zoomen bidrar med och aktivt kunna rekrytera nya återförsäljare. Det möjliggör i sin tur att potentiella kunder lättare kan få uppleva en Zoom, och därmed ta beslutet att skaffa en. Med det starka team som GoToMarketUSA satt ihop för att genomföra detta har vi stora möjligheter att lyckas.”  

GoToMarketUSA kommer att börja sin bearbetning i Kalifornien och samtidigt samarbeta med vår Ohio baserade distributör McCabe Outdoor Mobility och vårt logistikcentrum i Miami. Avtalet sträcker sig 10 månader framåt i tiden och kan sedan förlängas.

Läs mer om GoToMarketUSA här.

För mer information Kontakta
VD Pehr-Johan Fager
[email protected]
0709-203961

Om Zoomability Int. AB (publ) 

Zoomability har utvecklat och säljer en terränggående elrullstol Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC (såsom konkurrenterna Permobil, Otto Bock och Pride) och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen. 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Newton Nordic AB offentliggör Investment Memorandum med anledning av företrädesemission som tidigare inletts idag

Published

on

By

Idag den 6 december inleds teckningsperioden i Newton Nordic AB:s företrädesemission av aktier, vilket offentliggjordes den 12 oktober 2022. Teckningsperioden löper till och med den 20 december 2022.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL RYSSLAND, BELARUS, USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Idag, den 6 december inleds teckningsperioden i Newton Nordic AB:s eller (”Bolaget”) företrädesemission av aktier, vilket offentliggjordes den 12 oktober 2022 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden löper till och med den 20 december 2022. Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 20 december 2022.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 2 december 2022 är registrerad som aktieägare i Newton Nordic AB (”Newton” eller ”Bolaget”) äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Fem (5) innehavda aktier berättigar till teckning av fyra (4) nyemitterade aktier.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Teckning av aktier utan stöd av företräde skall ske under perioden 6 december till och med den 20 december 2022.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,18 SEK per ny aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske från och med den 6 december till och med den 20 december 2022. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar för teckning med stöd av teckningsrätter

Direktregistrerade aktieägare (innehav på VP-konto)

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 2 december 2022 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. Informationsbroschyr kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida newtonnordic.com samt på Aqurats hemsida aqurat.se för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. Registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto sker utan särskild

avisering från Euroclear.

Förvaltarregistrerade aktieägare (innehav på depå)

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen

emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning skall ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare.

Teckning och betalning av aktier med primär företrädesrätt, direktregistrerade aktieägare

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter kan ske genom kontant betalning under perioden från och med den 6 december till och med den 20 december 2022. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ:

1. Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. 

Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Aqurat via telefon eller 

e-post. Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 20 december 2022. Eventuell

anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en

anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Aqurat Fondkommission AB

Ärende: Newton

Box 7461

103 92 Stockholm

Tfn: 08-684 05 800

Fax: 08-684 05 801

Email: [email protected] (inskannad anmälningssedel)

Newton Nordic AB

Styrelsen

För ytterligare information:

Jesper Starander
VD/Huvudägare
[email protected]

+46 735 126440

Om Newton Nordic

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

S&P bekräftar Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s investment grade rating BBB- med negativa utsikter – Brookfieldaffären borde ha positiv effekt

Published

on

By

S&P Global Ratings (”S&P”) har idag bekräftat Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”):s investment grade rating BBB- med negativa utsikter. Några kommentarer från S&P:s betyg:

– Vi tror att transaktionen, om den förverkligas som förväntat, bör ha en positiv inverkan på SBB:s bruttosoliditetsgrader och likviditetsposition, eftersom bolaget kommer att använda kontanta intäkter för att betala tillbaka skulder under de kommande 12-24 månaderna.

– Ändå är vi medvetna om de rådande utmanande förhållandena på fastighetsmarknaderna och SBB:s förhöjda hävstångseffekt från och med tredje kvartalet 2022, trots alla transaktioner som bolaget annonserat under de senaste månaderna före detta tillkännagivande.

– De negativa utsikterna indikerar att vi kan sänka betygen inom 12 månader om SBB misslyckas med att uppnå sina kreditnyckeltal, vilket gör att vår justerade skuldsättningsgrad plus eget kapital förblir på 60 procent eller högre eller att EBITDA-räntetäckningen faller under 2,4x under en längre period.

– Vi fortsätter att införliva en justering nedåt från BBB basratingbetyget, med tanke på SBB:s förhöjda tillgångsrotation, vilket har resulterat i viss volatilitet i kreditnyckeltalen under de senaste månaderna och tillfört komplexitet till den övergripande företagsstrukturen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marika Dimming, IR och Hållbarhetsansvarig, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.