Connect with us

Marknadsnyheter

Uppdatering från Grafintec – Pre-feasibility-studie om möjligheten att bygga en anläggning för anodmaterial

Published

on

Detta är en svensk sammanfattad översättning av Beowulf Mining plc’s engelska pressmeddelande daterat 9 januari 2023, vilket kan läsas i sin helhet på https://beowulfmining.com/investors/announcements/. Om tolkningsfrågor uppstår är det den ursprungliga engelska versionen som gäller. Denna information är sådan information som anses utgöra insiderinformation som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (”MAR”) (EU) No. 596/2014, vilken är införlivad i brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018. Genom publicering av detta pressmeddelande anses denna insiderinformation vara publik.

9 januari 2023

Beowulf Mining plc

(”Beowulf” eller ”Bolaget”)

 Uppdatering från Grafintec – Pre-feasibility-studie om möjligheten att bygga en anläggning för anodmaterial

Beowulf (AIM: BEM; Spotlight: BEO), har nöjet att ge en uppdatering om framstegen i bolagets helägda finska dotterbolag Grafintec Oy (”Grafintec”) och dess planer på att etablera en produktionsanläggning för grafitanodmaterial (”GAMP”) i Finland.

Tilldelning av Pre-feasibility-studie

Grafintec har kontrakterat det brittiska företaget RB Plant Construction Ltd. (”RB Plant”) för en pre-feasibility-studie (”PFS” eller ”studien”) för att bedöma de tekniska, ekonomiska, lagstadgade, rättsliga och kommersiella möjligheterna för en anläggning för mikronisering, sfäronisering, rening och ytbehandling av naturlig flakgrafit i Finland.

Studien kommer att undersöka bästa tillgängliga teknik, (”BAT”), med hänsyn till miljömässiga, operativa och finansiella faktorer och prestanda för att omvandla ett högkvalitativt naturligt flakgrafitkoncentrat till anodmaterial av grafit som lämpar sig för den europeiska marknaden för litiumjonbatterier (”LIB”).

Studien är en viktig del av Grafintecs strategi för att utveckla en finländsk värdekedja för produktion av anodmaterial, vilket är i linje med målen för den finansiering som erhållits från Business Finland som en del av BATCircle2.0-konsortiet (Finlandbaserat cirkulärt ekosystem för batterimetaller).  BATCircle2.0 är ett nyckelprojekt inom Business Finlands program ”Smart Mobility and Batteries” från Finland.

Val av planområde

Grafintec har fått intresse från och för diskussioner med flera industriområden i Finland, inklusive GigaVaasa-området. Grafintec fokuserar på platser med tillgång till 100 procent förnybar energi, välutvecklad infrastruktur, planområde med utrymme för expansion samt möjliga synergier med andra industrier som en del av ett hållbart ekosystem.

Värdekedjan för grafitanoder i Finland

Utvecklingen av nedströmsbearbetning är en viktig del av Grafintecs strategi och efter tillkännagivandet den 26 september 2022 om undertecknandet av ett samförståndsavtal (”MoU”) med Qingdao Hensen Graphite Ltd (”Hensen”), har samarbetet mellan bolagen fortsatt när det gäller att etablera ett centrum för anodmaterialtillverkning i Finland. 

För att stödja en hållbar värdekedja för grafitanoder i Finland fortsätter Grafintec att fokusera på att utöka sitt arbete runt råvaruresurser, med nyligen offentliggjorda positiva resultat från det 100 procent ägda Rääpysjärvi-projektet för prospektering av naturlig flakgrafit, som ligger bara åtta kilometer nordnordväst om bolagets mest avancerade projekt för naturlig flakgrafit, Aitolampi.

Bolaget kommer att utvärdera eventuella operativa synergier för framtida utveckling av de två anläggningarna, med tanke på deras närhet, såsom gemensam bearbetningsinfrastruktur. Målet är att tillhandahålla ett säkert lokalt och hållbart producerat råmaterial för bearbetningsanläggningar i nedströmsled, med utnyttjande av förnybar energi och med målet att uppnå nettonollutsläpp av koldioxid (”nettonoll”) i hela leveranskedjan.

Det tar längre tid att utveckla tillgången på primära råvaror i Finland, men bolaget har påbörjat andra initiativ för att säkra råvaruförsörjningen av naturlig och återvunnen flakgrafit till nedströmsbearbetning på kort sikt.

I maj förra året undertecknade Grafintec ett MoU med Dominik Georg Luh Technografit GmbH (”Technografit”), vilket lade grunden för ett kommersiellt partnerskap för att säkra en hållbar leverans av naturlig flakgrafit till Grafintecs planerade anläggning för grafitanodmaterial. Grafintec har också testprogram för återvunnet grafitinnehållande avfall för att bedöma om det kan bearbetas till lämplig råvara för produktion av anodmaterial.

Den europeiska grafitanodmarknaden

LIB-marknaden förväntas växa exponentiellt och nå en efterfrågan på mer än 1 200 ton grafitanoder per år fram till 2031 enbart i Europa (Benchmark Mineral Intelligence juli 2022). För närvarande finns det ingen kommersiell produktion av grafitanoder i Europa, och eftersom alla grafitanoder importeras från Asien, sätter det press på de europeiska tillverkarna av LIB och bilindustrin att säkra en hållbar försörjningskedja för att möjliggöra den gröna omställningen. Även om ett antal europeiska projekt för grafitanoder planeras är det uppenbart att det kommer att råda brist på lokala leveranser under de kommande åren.

Kurt Budge, VD för Beowulf, kommenterar:

“Grafintec gjorde betydande framsteg under 2022, då bolaget fortsatte att fokusera på möjligheter nedströmsled, genom att samarbeta med Hensen, utveckla planer för produktion av anodmaterial i Finland och levererade framgångsrika prospekteringsresultat.”

”Vi har mycket som vi vill uppnå under 2023 och har haft en stark start på året; vi har beviljat PFS för GAMP, vi fortsätter vårt arbete med Hensen, inklusive testarbete på Aitolampi-koncentrat för att producera anodmaterial, och vi har planer på att optimera Scoping studien för Aitolampi inom ramen för våra ambitioner i nedströmsledet.”

”Jag ser fram emot att ge ytterligare uppdateringar om våra framsteg.”

Om Grafintec:

Beowulf Minings helägda dotterbolag Grafintec Oy (”Grafintec”) är erkänt i Finland som ett av de viktigaste företagen inom anodmaterial och har fått fortsatt stöd av Business Finland, den finska statliga organisationen för innovationsfinansiering och investeringar.

Bolagets mest avancerade projekt för naturlig flakgrafit, Aitolampi, har en indikerad och antagen mineralresurs på 26,7 miljoner ton med en medelhalt på 4,8 procent TGC eller totalt 1 275 000 ton grafit (se tillkännagivande den 30 oktober 2019). Aitolampigrafiten har nästan perfekt kristallinitet, en viktig förutsättning för högteknologiska tillämpningar som litiumjonbatterier. Mineralresursen uppskattades av CSA Global i Australien i enlighet med 2012 utgåva av JORC-koden. Utöver Aitolampi har bolaget andra prospekteringprojekt för grafit, däribland Rääpysjärvi.

Den 26 september 2022 meddelade Beowulf att Grafintec hade undertecknat ett MoU med Qingdao Hensen Graphite Ltd (”Hensen”). MoUn innehåller ett överenskommet ramverk och nyckelvillkor som båda bolagen samarbetar kring när det gäller att etablera ett centrum för anodmaterialtillverkning i Finland.

År 2021 beviljades Grafintec 791 000 euro av Business Finland som en del av BATCircle 2.0-konsortiet (Finland-baserat cirkulärt ekosystem för batterimetaller). Finansieringen kommer att användas för att utveckla en hållbar teknisk lösning som utnyttjar förnybar energi för att sfäronisera och rena grafit inom ett finskt industriellt ekosystem, för användning vid tillverkning av anoder för litiumjonbatterier.

Projektet har tre mål som är följande:

 • Validera en process för att stödja genomförandet av en s.k. ”Bankable Feasibility Study” för uppförandet av en enhet i kommersiell skala inom tre till fem år.
 • Säkra och skydda all uppkommen immateriell egendom
 • Leverera en detaljerad strategisk marknadsförings- och kommersialiseringsplan.

Om RB Plant:

RB Plant grundades av Richard Bishop 1969 och är en dynamisk, innovativ och sedan länge etablerad tvärvetenskaplig ingenjörskoncern som fortfarande håller fast vid sina ursprungliga kärnvärden: integritet, innovation, kommunikation och värdeskapande bidrag till kundernas verksamhet.

RB Plant tillhandahåller professionell teknisk rådgivning, design, projekt- och byggledningstjänster inom ett brett spektrum av sektorer, från läkemedelsindustrin till tunga verkstadsindustrier, med visioner, målmedvetenhet och banbrytande expertis. RB Plant genomför alla faser av ett projekts livscykel, från det första konceptet till driftsättning, både globalt och i Storbritannien.

För frågor:

Beowulf Mining plc
Kurt Budge, Chief Executive Officer Tel: +44 (0) 20 7583 8304
SP Angel(Nominated Adviser & Broker)
Ewan Leggat / Stuart Gledhill / Adam Cowl Tel: +44 (0) 20 3470 0470
BlytheRay 
Tim Blythe / Megan Ray Tel: +44 (0) 20 7138 3204

Cautionary Statement

Statements and assumptions made in this document with respect to the Company’s current plans, estimates, strategies and beliefs, and other statements that are not historical facts, are forward-looking statements about the future performance of Beowulf. Forward-looking statements include, but are not limited to, those using words such as ”may”, ”might”, ”seeks”, ”expects”, ”anticipates”, ”estimates”, ”believes”, ”projects”, ”plans”, strategy”, ”forecast” and similar expressions. These statements reflect management’s expectations and assumptions in light of currently available information. They are subject to a number of risks and uncertainties, including, but not limited to , (i) changes in the economic, regulatory and political environments in the countries where Beowulf operates; (ii) changes relating to the geological information available in respect of the various projects undertaken; (iii) Beowulf’s continued ability to secure enough financing to carry on its operations as a going concern; (iv) the success of its potential joint ventures and alliances, if any; (v) metal prices, particularly as regards iron ore. In the light of the many risks and uncertainties surrounding any mineral project at an early stage of its development, the actual results could differ materially from those presented and forecast in this document. Beowulf assumes no unconditional obligation to immediately update any such statements and/or forecasts.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Energy Save har välkomnat 5 nya medarbetare under januari

Published

on

By

Energy Save växer så det knakar. Under den senaste tiden har bolaget introducerat fem nya medarbetare som gör det möjligt för Energy Save att fortsätta utvecklas – helt i linje med företagets ambitiösa tillväxtplan. De nyanställda är stationerade i Alingsås – och i slovenska Maribor. 

Jasmina Mucic kommer att förstärka försäljningsteamet på ES Systems och kommer att arbeta inom området kommersiella fastigheter. Jasmina har tio års yrkeserfarenhet som energiingenjör och kommer senast från en tjänst på Familjebostäder i Göteborg.

Calle Gabinus är anställd som Key account manager och ansvarar för Energy Saves verksamhet på den svenska och norska marknaden. Callerl har i uppdrag att utveckla affären tillsammans med Energy Saves distributörer på de lokala marknaderna. Han har sedan 2015 varit seniorkonsult med expertis inom försäljning och marknadsföring.

Stanislav Siedavnykh arbetar som Lead software engineer & architect, och är en förstärkning till Energy Saves digitala affärsområde. Stanislav kommer närmast från en tjänst som Senior software engineer på Volvo Cars. 

I Slovenien har Energy Save rekryterat Kaj Bednjički och Matej Razdevšek till kontoret i Maribor. Båda två kommer att arbeta som Key account managers för den europeiska marknaden och förstärker därmed Energy Saves försäljningsorganisation. Tillsammans med europeiska distributörer kommer de att fortsätta utveckla distributörsaffären inom villavärme och kommersiella fastigheter. I takt med att efterfrågan på värmepumpssystem utvecklas i Europa, kommer detta i allt högre grad bli fokus för Kajs och Matejs ansträngningar. 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ)

Telefon 0706-61 57 77

E-post: [email protected]

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

Continue Reading

Marknadsnyheter

AGES Bokslutskommuniké 2022

Published

on

By

 

 

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen var 347 MSEK (285)
 • Rörelseresultat 17 MSEK (5)
 • Resultat före skatt uppgick till 12 MSEK (1)
 • Resultat efter skatt uppgick till 13 MSEK (-1)
 • Resultat per aktie var 1,85 SEK (-0,12)

Helåret

 • Nettoomsättningen var 1 319MSEK (1 070)
 • Rörelseresultat 51 MSEK (43)
 • Resultat före skatt uppgick till 39 MSEK (32)
 • Resultat efter skatt uppgick till 34MSEK (26)
 • Resultat per aktie var 4,85 (3,65)

 

VD:s kommentarer till koncernens utveckling

 

AGES har under fjärde kvartalet haft god orderingång och bra tillväxttakt. Omsättningen ökade med 22 procent och uppgick till 347 MSEK. Baspriserna på råmaterial sjönk under kvartalet men ökade energitillägg innebar att effekten på omsättningen blev neutral. 

 

På helårsbasis ökade omsättningen med 23 procent och uppgick till 1319 MSEK.

 

Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till 17 MSEK (5). Det starka resultatet beror främst på en fortsatt positiv utveckling hos våra produktionsenheter inom skärande bearbetning. Vår produktionsenhet inom pressgjutning i Unnaryd har haft utmaningar med kapacitetsbrist och förändrade produktionsvolymer vilket ledde till kostnadsökningar och låg effektivitet.

En organisationsförändring har i skrivande stund genomförts. Målet är att förbättra och effektivisera organisationen samt att sänka kostnaderna. Vi bedömer att effekterna av detta förbättringsarbete kommer att påverka resultatet positivt under 2023.

 

För helåret 2022 uppgick rörelseresultatet till 51 MSEK (43) vilket är glädjande med tanke på att bolaget har stått inför betydande utmaningar i form av kraftigt ökade energikostnader.

 

För att kompensera ökade kostnader för material-, energi- och valutakursfluktuationer har vi under året haft avtals-förhandlingar med våra kunder. Vi har fått positiv respons från flera kunder som visat förståelse för kompensationsåtgärder samt prishöjningar. Flera av prishöjningarna är genomförda och förväntas påverka helåret 2023 positivt. Under innevarande år, har vi en fortsatt nära dialog med våra kunder för att motverka effekterna av energipriser, råvaror och valutor. 

 

Vi är mycket glada att ha erhållit Stora Leverantörspriset 2022 från branschorganisationen FKG (Fordonskomponent-gruppen) i oktober. Bakom priset ligger vårt dedikerade engagemang att förbättra hållbarhetsarbetet inom metallindustrin och vårt initiativ att dela våra erfarenheter med branschkollegor. Vi kommer att fortsätta utveckla vårt hållbarhetsarbete under kommande år.

 

 

Framtida utveckling

Sammanfattningsvis har 2022 inneburit ökande resultat och förbättrade processer i flera av bolagen. Undantaget är pressgjutningsverksamheten i Unnaryd där det pågår ett arbete för att förbättra enhetens resultat.

Orderingången i koncernen är fortsatt god och vi skönjer i dagsläget ingen nedgång. Vi har hög beredskap för minskningar i produktionstakten som kan komma senare under året.

Trots utmaningar som höga energikostnader och materialprisfluktuationer har effekterna av dessa inte blivit lika stora som befarat. Detta i kombination med våra omförhandlade avtal ger oss goda förhoppningar när vi blickar framåt.

 

Under 2022 har den tillverkande industrin ställts inför en rad utmaningar. Kriget i Ukraina och dess påverkan på omvärlden, komponentbrist och störningar i leveranskedjor. Detta har naturligtvis även påverkat våra kunder.  Som ett resultat av detta ser vi en allt starkare trend mot att förflytta produktionen geografiskt närmare, för att säkra leveranser och säkerställa tillgången på komponenter. Detta är en trend som på sikt kommer att gynna oss. Detta samverkar med omställningen mot elektrifiering av fordonsflottan som är en viktig del av vår långsiktiga strategi.

 

 

 

Halmstad februari 2023

 

 

 

Se vidare bifogad rapport.

 

Denna information är sådan som AGES är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-08 15:00 CET.

Anders Magnusson, CEO AGES Industri AB

Tel: +46 (0) 705 42 01 50

E-post: [email protected]

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se

AGES erbjuder gjutning, bearbetning, tooling och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier. AGES nettoomsättning uppgår till ca 1300 MSEK och koncernen har i dag ca 500 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Eminova Fondkommisson AB, [email protected], +46 (0) 8 684 211 10.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Sectra vinner fyra utmärkelser för nöjdast kunder – tionde året i rad i USA

Published

on

By

Linköping – 8 februari, 2023 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) har återigen blivit tilldelad den prestigefulla utmärkelsen för kundnöjdhet ”Best in KLAS” med radiologimodulen i sin helhetslösning för medicinsk bildhantering, Sectra PACS. Utmärkelserna gäller kategorierna US Large PACS, US Small PACS, PACS Global (Kanada) och PACS Global (Asien/Oceanien). Bakom priserna står det amerikanska analysföretaget KLAS, som årligen utför kundnöjdhetsmätningar för IT-system inom sjukvården.

Det är nu det tionde året i rad som amerikanska kunder topprankar Sectra PACS i kategorin för stora sjukhus (”Large 300+ studies”). I Kanada är det fjärde året i rad och i Asien/Oceanien är det för andra året i följd.

– Jag är otroligt stolt över att vi fortsätter att ha mycket hög kundnöjdhet på flera marknader och under så många år, säger Marie Ekström Trägårdh, vice vd för Sectra AB och vd för Sectra Imaging IT Solutions.

Hon fortsätter:
– Våra produkter och tjänster är gjorda för att hjälpa vårdgivare i det viktiga arbetet att ta ett helhetsgrepp på bildhantering, såväl över avdelnings- som sjukhusgränser. Att vi får de här utmärkelserna för hög kundnöjdhet är för mig ett tydligt tecken på att Sectras engagerade och kunniga medarbetare skapar värde för våra kunder.

Sectras lösning för hantering av radiologibilder, PACS, installerades för första gången år 1993 och idag finns över 2 000 installationer runt om i världen. Sectra PACS är en del av Sectras helhetslösning för hantering av alla typer av medicinska bilder med ett fokus på bildintensiva avdelningar såsom radiologi, mammografi, patologi, ortopedi, kardiologi och oftalmologi. Lösningen inkluderar även multimediaarkivet Sectra VNA. 

Detta sa vd:n för KLAS, Adam Gale, om årets vinnare:
–  Årets Best in KLAS-rapport belyser de bäst presterande IT-systemen inom sjukvården. Dessa har fastställts genom omfattande utvärderingar och samtal med tusentals vårdgivare. Vinnarna har visat exceptionellt engagemang för att förbättra och förnya branschen, och deras ansträngningar uppmärksammas genom deras medverkan i denna rapport. Grattis till alla vinnande leverantörer för att de sätter ribban för IT-lösningar inom sjukvården så högt! KLAS är fortsatt engagerad i att skapa transparens och att hjälpa leverantörer med att fatta välgrundade beslut, genom vår korrekta, ärliga och opartiska rapportering.

Om KLAS
KLAS är ett amerikanskt analysföretag som sedan 1996 specialiserat sig på att tillhandahålla utvärderingar av företag som levererar IT-system till sjukvården. Vårdgivare använder dessa utvärderingar som underlag vid upphandlingar. Resultaten presenteras dels i separata rapporter, dels i en kontinuerligt uppdaterad databas. För att ta del av mer information om Sectras utmärkelser, besök KLAS hemsida: klasresearch.com

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. I dag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2021/2022 till 1 949 MSEK. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök Sectras hemsida.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, 070 52 35 227
Marie Ekström Trägårdh, vice vd Sectra AB och vd Sectra Imaging IT Solutions AB, 070 82 35 610

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.